Czwartek, 13 sierpień 2020, Imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza
Nowy Targ i okolice
Clouds
27°
Wiatr: 11.16 km/h Wilgotność: 31
Clouds
27°
Wiatr: 11.16 km/h Wilgotność: 31
Clouds
27°
Wiatr: 11.16 km/h Wilgotność: 31
Clouds
27°
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 34
Clouds
27°
Wiatr: 11.16 km/h Wilgotność: 31
Clouds
26°
Wiatr: 11.16 km/h Wilgotność: 31
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
Aktualna sytuacja na Podhalu Koronawirus Ogłoszenia drobne i komunikaty
30.03.2015, 10:30 | czytano: 4955

Paweł Liszka: Większość mieszkańców myśli, że spór toczy się o to "czy powstanie galeria czy nie"

zdj. Michał Adamowski

NOWY TARG. - Uważam, że w tym przypadku konsultacje społeczne mają tylko służyć jako przykrywka do realizacji ronda na rzecz prywatnego inwestora i zrzucenie odpowiedzialności na mieszkańców za ewentualne konsekwencje i koszty, jakie będziemy musieli ponieść my, jako mieszkańcy - mówi w rozmowie z Podhale24 radny Paweł Liszka.

Temat budowy ronda na granicy Nowego Targu i Szaflar wzbudza ogromne emocje. Podczas sesji, na której miała zapaść decyzja o zawarciu porozumienia pomiędzy władzami Miasta, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącego przygotowania, realizacji i finansowania przebudowy skrzyżowania" w rejonie "zakopianki" doszło do awantury.

Po kilkugodzinnej gwałtownej dyskusji (pisaliśmy o tym w relacji Emocje na sesji - protesty kupców...) - radni większością głosów zdecydowali, że o budowie ronda w rejonie "zakopianki" zdecydują mieszkańcy w trakcie konsultacji społecznych 10 maja.

Odmienne stanowiska prezentowali nie tylko inwestorzy i lokalni przedsiębiorcy. Podział powstał także między radnymi. Wśród przeciwników budowy ronda (według zaproponowanych warunków) był radny Paweł Liszka.

Podczas sesji był Pan gorącym orędownikiem nie podpisywania przez Miasto porozumienia w sprawie budowy ronda na "zakopiance". Dlaczego?

Paweł Liszka: - W poprzedniej kadencji 2010-2014 ówczesna Rada Miasta już zajmowała się tą sprawą i zdecydowaną większością pomysł ten został odrzucony - 14 głosów przeciw podpisaniu porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 5 wstrzymujących i 0 głosów za. Pytanie, co takiego się nagle stało, że trzech radnych z poprzedniej kadencji zmieniło zdanie i są „za”?

Budowa ronda dotyczy „zakopianki”, a więc drogi krajowej zarządzanej przez GDDKiA. Zgodnie z art. 25 ustawy o drogach publicznych: „Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii.” Dlaczego więc my mamy realizować jako Miasto inwestycję na drodze krajowej i ponosić wszelkie konsekwencje tej budowy?

Czy nasz Urząd Miasta posiada sztab ludzi, którzy będą mogli się zająć tylko tą ogromną inwestycją? Przedsięwzięcie to będzie wymagało oddelegowania pracowników tylko do realizacji tego zadania i będzie wymagało odpowiedniej specjalistycznej wiedzy. GDDKiA posiada odpowiednich fachowców do realizacji tak wielkich inwestycji.

Zgodnie z art. 16. 1. Ustawy o drogach publicznych: „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.” Jest to tzw. Inwestycja niedrogowa związane z realizacją przedsięwzięcia prywatnego inwestora – dlaczego więc chce się tutaj zastosować tzw. ZRID, a więc wywłaszczanie ludzi z ich gruntów pod interes prywatnego inwestora. Specustawa wprowadzająca ZRID została stworzona z myślą o realizacji inwestycji realizujących cel publiczny, a nie komercyjny.

Zgodnie z paragrafem 3 projektu porozumienia: "Miasto ma przejąć zarządzanie drogą krajową na czas realizacji inwestycji", a zgodnie z paragrafem 9 - "Miasto ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i będzie ponosić wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych ograniczeń w ruchu". Powstają więc dodatkowe obowiązki i koszty z tym związane.

Inwestor gwarantuje, że finanse będą zapewnione.

Paweł Liszka: - Owszem, zgodnie z zawartą umową inwestor ma przed rozpoczęciem robót wpłacić środki na realizację inwestycji, odpowiadające wynagrodzeniu netto wykonawcy - na specjalny rachunek. Tylko co przypadku, jeżeli firma, w którymś momencie ogłosi upadłość i na rachunku zostanie mniej środków na dokończenie, niż będzie potrzeba, bo np. kolejny wykonawca zażąda w przetargu wyższej kwoty wynagrodzenia, bo to on będzie ponosił pełną odpowiedzialność i będzie udzielał gwarancji. Kto za to zapłaci – my mieszkańcy. Jeżeli będą sprawy sądowe za wywłaszczenie i inne przeciwko Miastu, np. za szkody, z tytułu odpowiedzialności cywilnej i inne, które zostaną zakończone w sądzie po zakończeniu inwestycji – kto poniesie koszt – my mieszkańcy, a nie inwestor. Od kogo będziemy dochodzić zwrotu? Od spółki z o.o., która ma kapitał 20 tys. zł, a mogą powstać roszczenia kilkumilionowe? Mieliśmy już przykład przy budowie basenu, gdzie przerobiliśmy upadłość dużej międzynarodowej spółki. Był ogromny problem z dokończeniem basenu, trudne negocjacje i roszczenia podwykonawców – należy z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Czemu niektórzy Radni tak chętnie chcą wspierać inwestora z zewnątrz, o którym nie mamy pełnej wiedzy? Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Lublina, która według wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego ma tylko 20 tys zł. kapitału podstawowego, a przymierza się do realizacji wielomilionowej inwestycji. Na moje pytanie na Komisji Komunalnej "co to za udziałowiec WIDE INWEST SPÓŁKA AKCYJNA, bo nie można jej znaleźć w KRS i przeglądarce internetowej Google" jeden z przedstawicieli obruszył się, dlaczego mnie to interesuje, ale szybko pan prezes spółki się zreflektował i zdeklarował, że dostarczony zostanie wyciąg z rejestru spółek w Luksemburgu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem takiego dokumentu. Pytanie dlaczego udziałowcem jest spółka z Luksemburga, przy tak niewielkim kapitale podstawowym. Więc powtarzam pytanie dlaczego mamy wspierać podmioty z zewnątrz z kapitałem zagranicznym, o których niewiele wiemy? Jakie są przeciwwskazania, aby inwestor Nowotarska sp. z o.o. podjęła rozmowy z GDDKiA, jako zarządcą drogi o wyższej kategorii, tylko ze wszelką ceną chce, aby to Miasto realizowało?

Burmistrz w ubiegłym roku podpisał umowę na realizację tej inwestycji. Nie było tych zagrożeń, które Pan wymienia?

Paweł Liszka: - Realizacja budowy ronda, na podstawie umowy, o której pani wspomina, była warunkowana podpisaniem porozumienia z GDDKiA - w paragrafie 8 jest zapis: "zgodnie z odrębnymi przepisami", tj. m. in. wymagana jest zgoda Rady Miasta na zawarcie porozumienia z GDDKiA, która jest odrębnym organem władzy samorządowej i nikt nie ma prawa wywierać na nią nacisku. Umowa pomiędzy Miastem, a Nowotarską Sp. z o.o. została podpisana przez burmistrza, czyli władzę wykonawczą. Rada Miasta jako organ stanowiący nie miała wpływu na jej zawarcie oraz treść. Zagrożenia, które wymieniłem były również w ubiegłym roku, część z nich była podnoszona na komisjach oraz sesji. Dlatego też ówczesna Rada Miasta nie zgodziła się na podpisanie porozumienia i realizację tej inwestycji przez Miasto oraz ponoszenie ryzyka i wszelkich konsekwencji związanych z realizacją prywatnej inwestycji. Przypomnę, że zarówno Radni koalicyjni, jak i opozycyjni byli przeciwko podpisaniu tego porozumienia. Rada Miasta jest organem suwerennym przy podejmowaniu uchwał.

Rada zdecydowała jednak, że swoją suwerennością podzieli się z mieszkańcami. Był Pan przeciwko konsultacjom społecznym. Nie ufa Pan takiemu sposobowi podejmowania decyzji?

Paweł Liszka: - Nie jestem przeciwko konsultacjom społecznym, dlatego przy głosowaniu wstrzymałem się od głosu, a nie byłem przeciw. Oczywiście ważny jest głos mieszkańców, tylko pojawia się pytanie: jeżeli mieszkaniec otrzyma lakoniczne pytanie, nie znając wszystkich argumentów za i przeciw, nie znając wszystkich zagrożeń - to czy będzie w stanie podjąć właściwą decyzję „za” czy „przeciw”?

Większość mieszkańców myśli, że spór toczy się o to - czy powstanie galeria czy nie? Galeria może powstać, bo dopuszcza to uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Nie to jest przedmiotem sporu i konsultacji. Radni i burmistrz po to zostali wybrani, aby podejmować decyzje po zapoznaniu się z wszystkimi argumentami za i przeciw. Mają dostęp do treści projektu porozumienia, do treści zawartej umowy – czego mieszkańcy nie mają. Mogą zadawać pytania i żądać wyjaśnień. Radni i burmistrz, którzy zostali wybrani w wyborach powszechnych otrzymali mandat zaufania od społeczeństwa, otrzymali mandat do podejmowania decyzji w ich imieniu, które mają służyć dobru Miasta i mieszkańców – jeżeli tego nie potrafią, to może trzeba rozważyć rezygnację z mandatu. Nikt z nas nie jest alfą i omegą, ale po to jest burmistrz i 21 radnych, abyśmy się spierali i dochodzili do jak najlepszych rozwiązań.

Nie zapominajmy jeszcze o jednym fakcie - konsultacje społeczne kosztują ok. 30 tys. zł. Czy tych pieniędzy nie można przeznaczyć na inne potrzeby mieszkańców, choćby realizacja, któregokolwiek z projektów w ramach budżetu obywatelskiego - kawałka chodnika, postawienie kilku latarni, wykonanie placu zabaw dla dzieci, załatanie dziur na drogach? Uważam, że w tym przypadku konsultacje społeczne mają tylko służyć jako przykrywka do realizacji ronda na rzecz prywatnego inwestora i zrzucenie odpowiedzialności na mieszkańców za ewentualne konsekwencje i koszty jakie będziemy musieli ponieść my jako mieszkańcy.

Tylko, że mieszkańcy nie mają tej wiedzy, którą mają i mogą mieć radni poprzez dostęp do różnego typu dokumentów, możliwości zadawania pytań i uzyskiwania wyjaśnień. Na sesji Rady Miasta ten punkt został zdjęty z porządku obrad, nie dając możliwości zadania dodatkowych pytań i poproszenia o wyjaśnienia, jak więc mieszkańcy mają mieć pełną wiedzę na ten temat, skoro radni jej jeszcze nie uzyskali? Jak mieszkańcy mają podjąć świadomą decyzję? Tylko na podstawie doniesień medialnych i ewentualnych kampanii promocyjnych?

Rozmawiała Sabina Palka
najnowsze informacje
komentarze
Marta15:53, 10 kwietnia 2015
To że galeria powstanie, to jest juz sprawa pewna. Poza tym miastu potrzebna jest galeria. Kto to widział, żeby na zakupy caly Nowy Targ musiał jeździć do Krakowa? A co do ronda to musi prZeciez być do galerii jakiś dojazd. Najważniejsze ze inwestor chce to sfinansować.
PiS18:07, 2 kwietnia 2015
W XXII dobre dobre
nie ślepy22:34, 1 kwietnia 2015
Sołtys WSI z UOP@....a ja przy okazji poproszę, jak już pisałem analizę ekonomiczną z wykazaniem pozytywów mającej powstać galerii...która to ma się niby przyczynić do cudownego rozwoju NT...bo to, że ktoś jedzie do Krakowa po coś... to żaden argument!
W XXII WIE KU21:21, 1 kwietnia 2015
Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga
Choć opowiem ci bajeczkę bajka będzie długa
Dawno dawno temu za lasami za górami
Mieszkali Polacy co chcieli być wasalami

W dwudziestym wieku kreatywna nacja to była
Ale ich kapitalizm , demokracja i głupota zmyła
Najważniejsze to są TANIE CENY im wmówiono
Dlatego Supermarkety im wybudowano

Póki Polacy mieli pieniądze tanio kupowali
Jak się im skończyły to im kredyt dali
Niepotrzebne stały się fabryki i rzemiosło
To co się produkuje się do Chin przeniosło

Sprzedano Banki, Transport i Handel korporacjom
To co się liczyło i jest ważne dano obcym nacjom
Stworzono im wiele fajnych miejsc pracy
Dozorcy ,magazynierzy ,kasjerzy to byli Polacy

W niedługim czasie zastąpiono ich robotami
Dla bezrobotnych sarmatów usiano miasta slamsami
Ponieważ obecnie już jest to wymarła rasa- w rezerwacie
Greenpace zachowało paru POLAKÓW- TAM ICH OGLĄDACIE
Sołtys WSI z UOP11:31, 1 kwietnia 2015
@Do Sołtys WSI z UOP
Daj adres e-mail wyślę Ci zdjęcia z dzisiejszego dnia z parkingów galerii krakowskich i wtedy przekonasz się że miałem rację. Zdjęcia zawierają parkingi galerii Solvay,Zakopianka, Bronowice, Bonarka, Krakowska i Kazimierz
Masz jeszcze jakieś zastrzeżenia ?

Oxi , głos rozsądku ...dzięki wam nie tracę nadziei ze są jeszcze ludzie którzy realistycznie patrzą na życie
Tadzik23:18, 31 marca 2015
Pan Liszka i Nowy Targ=Ciemnogród. Bodaj by bodaj takiego doradcę w BZ WBK
MF21:05, 31 marca 2015
Brawo Paweł , w następnych wyborach wygrasz , obecna władza wyronduje się , szkoda tylko naszych pieniędzy .
peletka10:38, 31 marca 2015
Na odcinku zakopianki miedzy McDonald a mleczarnia Magda w Szaflarach już przez większość dnia jedziemy wolno i w ciagu samochodów a tam jest tylko jeden market budowlany! Rondo utrudni jeszcze wyjazd z Nowego Targu w kierunku Zakopanego bedziemy stali w gigantycznych korkach. Bo teraz jeszcze od strony Zakopanego jakoś jadą ale jak będzie rondo to trzeba zwolnić itd. Zobaczcie co sie dzieje pod Dekada na rondzie!! A to jest zwykła droga w mieście. Wybudowali swiatła w Klikuszowej i Skomielnej które wyłączaja jak jest sezon i tłumy jadą na południe .Niestety ronda nie da sie wyłączyć. Niech zrobią estakadę. Zreszta ja osobiście nie wyobrażam sobie budowy w tym miejscu to bedzie MASAKRA!!!!!!!!!!
Obserwator życia w mieście10:07, 31 marca 2015
Panie Liszka.
Pytanie dot. konsultacji w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.
Oczywiście ważny jest głos mieszkańców, tylko pojawia się pytanie: jeżeli mieszkaniec otrzyma lakoniczne pytanie, nie znając wszystkich argumentów za i przeciw, nie znając wszystkich zagrożeń - to czy będzie w stanie podjąć właściwą decyzję ?za? czy ?przeciw??
olo2409:51, 31 marca 2015
RONDO = KORKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
specjalista07:50, 31 marca 2015
do PasterzPPP : heheh tak samo efleklerek godne zarobki , a pan władca strasznie szanuje pracowników i godnie im placi obracając milionami , heheh budować jeszcze z 5 galerii to może takie pracodawcy się opamietają i zaczną szanować ludzi , bo człowiek to człowiek , a nie smieć -PRAWDA PANIE t.żar ????
Po prostu23:20, 30 marca 2015
Do Scooby Doo; Bo po nitce do kłębka?
201522:45, 30 marca 2015
Do każdej gminy trafia co rok 38% podatku dochodowego od osób ją zamieszkujących. Według ostatnich danych 32 milionerów z powiatu nowotarskiego zarobiło w 2013 roku łącznie 78 mln zł. Rekordzista zarobił 12 mln zł. Nie finansuj mieszkańcom innych miast inwestycji, z których nie będziesz korzystać. Popieraj swoich :)
PasterzPPP22:04, 30 marca 2015
Chrońmy biednych nowotarskich kupców, pokroju pana Ż. On jest takim skarbem dla miasta daje wspaniałe warunki, godnej i dobrze płatnej pracy dla nowotarżan.
Marianno Wróć!21:59, 30 marca 2015
To chodzi o RONDO! Ludzie, o tym właśnie pisze Liszka. Galeria niech będzie, ale za RONDO nie może odpowiadać miasto!
Z resztą ludzie z ColorParku opowiadali jak to mają zgody prawie wszystkich właścicieli działek sąsiednich a tu nagle protestuje tyle osób!
PiS21:49, 30 marca 2015
Wadium za wybudowanie ronda (zawali drogi) za kilka milinów to chyba 10 procent wartości inwestycji a inwestor ma 20 tysięcy kapitału. Ciekawe skąd weźmie brakujące setki tysięcy? Podatek pojedzie do Luksemburgu a miasto zarobi nic. POprawcie mnie jak się mylę.
Jontek21:39, 30 marca 2015
Pan Liszka jest młodym człowiekiem i w czasie kampanii dał sie wyrolować Fryzlewiczowi i seanatorowi i chyba wie jaki błąd popełnił. Ale teraz widać że to człowiek bardzo rozsądny i mądry bo ewidentnie pokazuje zagrożenia jakie niesie ze soba decyzja radnych i burmistrza Watychy. Nie chodzi tu zupełnie o budowę centrum handlowego ktore może byc budowane praktycznie od jutra a czy będzie budowane to tylko decyzją inwestora który chce to budować. Jakas dziwna spółka z Cypru chce miasto wpuścić w budowę ronda i to jest cały problem. Lepiej żeby miasto nie dało sie wpuścić w kanał z budową ronda. Maja kasę niech finansuja i sami sie dogadują z Krajową Dyrekcją ktora jest odpowiedzialna za zakopianke.
stary baca21:25, 30 marca 2015
Nie dla żadnego ronda, tak dla estakady bezkolizyjnej.Jak maja tyle kasy oprocz tych 20 tys zł to niech miasto wybierze wariant z estakadą jak w Krakowie. Tam wszędzie sa bezkolizyjne zjazdy, a u nas nie moga być ? I znowu mamy budowac cos co będzie przed wybudowaniem przestarzałe ?
Brawo panie Liszka jedyny rozsądny w tej wydawało sie być po wyborach madrej radzie. Ciekawe dlaczego pan Rajski tak chce wpuścić miasto w maliny ?
efkklerk19:58, 30 marca 2015
Biedni kupcy zarnecki co tydzień wysyla swoich i patrzy rowry 1870 pl u nigo 1739 buty sportowe adidas 299 w rynku u niego 249 a wy robicie dym dla pana rajskiego , steskala i tomka oraz gssch.a inwestor powie mamy was w .......d budujemy w szaflarach za stacją z prawo skrętem a wy miescony zamiast mieć 1600000 w budżecie i budować nowe drogi np.grel ,b.tobruku będziecie miec g....o ale nowy wójt się cieszy stary też
gurnsay19:33, 30 marca 2015
obserwując: nie wciskaj ludziom ciemnoty: jeżeli inwestor chce wybudować rondo z własnych pieniędzy to niech się dogaduje z GDDPiA a nie wciąga miasta, żeby miasto splajtowało jak się okaże, że niema kto dokończyć ronda?
Scooby Doo19:29, 30 marca 2015
Zastanawiajace jest ze sponsorem Wiosennych Targow Wielkanocnych jest Color Park
wasyl18:56, 30 marca 2015
Skoro galeria jak w Krakowie, to i rondo niech będzie na wzór krakowskich, z estakadą ;)
Bolo nieprawdziwy18:36, 30 marca 2015
Ogladnijcie sobie taką galerię "color" w Lublinie - słaba taka jak dekada
oskar5117:23, 30 marca 2015
Ludzie tu nie chodzi o budowe galerii ale o ewentualne finansowanie przez miasto budowy ronda i dróg dojazdowych do galerii luxemburskiego biznesmena.Toz to paranoja jak wszystko w tym kraju rzadzonym przez ludzi pokroju p.Rajskiego,Tarnowskiego itp. ale przyklad idzie z góry!!!
gg16:40, 30 marca 2015
Co wpłynęło na zmianę decyzji radnych to my wszyscy wiemy ***! Prawda jest taka że lepiej nam z tym obiektem nie będzie. Nasze społeczeństwo jeszcze bardziej zubożeje, Staszek elektryk czy Jasiek hydraulik który uważa ze go to nie dotyczy to się grubo myli. Jak Franek "handlarz wyzyskiwacz" zamknie swój mały biznesik i przestanie budować swe posiadłości to Staszek z Jaśkiem pójdą sprzedawać do nowej galerii za 1200zł na rękę i umowę zlecenie ( biorąc pod uwagę koszty najmu może na takie zatrudnienie wystarczy ). A kto powiesił na rynku reklamę kolorparku też wiemy.....ciężkie czasy ale może nie będą za długo.

Informacje o przestępstwie proszę składać organom ścigania. Moderator.
kierowca16:34, 30 marca 2015
Powinni wybudować wiadukt bo tylko to zapewni bezkolizyjne zjazdy. A rondo na szybkiej drodze ? ludzie kto cos takiego wymyślił ? nasi radni z burmistrzem ? to jak za króla Ćwieczka. Wszędzie do galerii sa zjazdy bezkolizyjne. Rondo to jakas głupota.
realista16:29, 30 marca 2015
Brawo panie Liszka. Jedyny który realnie widzi zagrożenia z wejściem miasta w spółkę z bardzo dziwnym inwestorem (kapitł 20 tys zł - hłe hłe hłe). Cos mi się wydaje ze komus bardzo zależy na tym ?????.
Zakończyc się może tym że miasto samo będzie musiało zakończyć budowę ronda za nasz pieniądze, ronda przed Szaflarami które nam mieszkańcom miasta jest zupełnie niepotrzebne.I dodatkowo będzie generowało korki na zakopiance. Jak chcą budować galerie handlową to niech budują , przecież nikt im nie zabrania. Można zrobić zjazdy a nie wymyślać tamowanie ruchu.
kończ waść -wstydu oszczędz16:25, 30 marca 2015
Panie Pawle. Pan już dał taką plamę , że nowotarżanie długo będą pamiętać pana igraszki wyborcze. Lepiej schowaj się waść i nie pokazuj , bo i tak twoich racji nikt w tej sytuacji nie podzieli
Do Sołtys WSI z UOP16:11, 30 marca 2015
Ty chyba nigdy nie byłeś ,w Krakowie na zakupach w galeri wcale tam nie ma jak ta napisałeś 67% ,aut z rejestracjami KNT i KTT , pierwsze sprawdz a później pisz!
ciekawski15:34, 30 marca 2015
Burmistrz Watycha i radni chca pomagać prywatnemu inwestorowi i wziąć na siebie całe ryzyko związane z budową ronda. Ronda które praktycznie służy tylko jednemu prywatnemu inwestorowi a innych w tym rejonie - blokuje. A co jak się okaże że miasto będzie musiało dopłacić z własnej kasy pieniądze jak za mało pieniędzy wpłaci jakaś dziwna spółka z kapitałem z Cypru która się niby deklaruje że zapłaci ?
Czy wtedy zapłacą z własnej kieszeni radni ? , a szczególnie pan Rajski który tak o to walczy ?
Za15:27, 30 marca 2015
Niech budują to rondo i galerie.
Zwolennik innych inwestycji15:15, 30 marca 2015
Nie jestem fanem tego pana a wręcz odwrotnie ale tym razem sie z nim zgadzam nie wolno miastu budować tego ronda właśnie z tych powodów które on wymienił,trzeba tego pilnowac bo to ważne.A FORSOWANIE budowy tego ronda przez niektórych radnych jest mocno podejrzane
s15:12, 30 marca 2015
Brawo Paweł. Widać, że jesteś kompetentną osobą w tej Radzie.
Sławek14:20, 30 marca 2015
Jak przyjadę to chcę galerię z prawdziwego zdarzenia
głos rozsądku13:56, 30 marca 2015
Sołtys WSI z UOP, racja
McDonald powstał to niby wszystko miało upaść. A jak tu się wypowiadali nagle eksperci od żywienia z barów i restauracji pouczając co zdrowe co nie (niech sami przy okazji zobaczą jakiej jakości składniki wrzucają do gara). DaGrasso cały czas pełne, Rumcajs cały czas pełen, jakoś tej plajty nie widać. Tak samo będzie z Steskalem, Żarneckim, Rajskim i sklepikarzami. Dlaczego? Bo galeria czy McDonald to inny klient niż ten których chodzi na jarmark czy jeść schabowego w Rumcajsie. Inny klient też chodzi do Biedronki czy Rajskiego a inny do Almy.
baciok@13:52, 30 marca 2015
Budować trzeba ale nie rondo tylko inną koncepcję np wiadukt(podobnie jak w Myślenicach). Ale caly ruch trzeba udrożnić od Szaflarskiej .
Po drugie jestem za budową galerii.
Zgadzam się z nickiem Sołtys WSI z UOP
nowotarżanin13:39, 30 marca 2015
hehe...A kto Wam zagwarantuje,że sklepy,które powstaną w galerii będą "uczciwe" jak to piszecie????Normalnie ręce opadają przed taka argumentacją :D Jedno jest pewne,będą korki...
obserwując13:38, 30 marca 2015
Co za problem maja... Inwestor zadeklarował iz wybuduje galerie oraz RONDO W 100% ZE SWOICH ŚRODKÓW to niech to dopilnuja w umowie i uwzglednia kare za ewentualne niewywiazanie sie z umowy. Jeśli radni bd sie wszystkiego bać to bd powstawać same buble i biedronki....
nie ślepy13:10, 30 marca 2015
...wsiowy sołtys@...może podasz jakieś szczegóły ekonomiczne, jak to McDonald niby wpłynął na rozwój NT...? oraz jak wysokie obroty nowej galerii wpłyną na rozwój NT...poza tym,że "wypłucze" z regionu pieniądze..!
Napisz konkrety a nie brednie...bo dalej nie kumasz, że nie ma pozwolenia od mieszkańców NT na robienie na czyjejś ziemi drogi i ronda, które sparaliżuje NT...a wszystko dla prywatnej firmy i to nie wiadomo skąd?!
oxi12:34, 30 marca 2015
Jestem za galerią. Skończy się drożyzna steskalowi i sprzedaż badziewia u żarneckiego.
Sołtys WSI z UOP12:05, 30 marca 2015
Panie Liszka "kończ Waść wstydu oszczędź" Mocium panie działasz na Marka wezwanie już za 3 lata pożegnasz się z cieplutkim stołeczkiem za to co zrobiłeś nam mieszkańcom "zdradziłeś nas o świcie" patrząc tylko na swoją kieszeń a nie na dobro mieszkańców.
Galeria musi być w Nowym Targu gdyż to napędzi koniunkturę handlu na każdej płaszczyźnie. Ludzie dokąd to będzie tak że bluza zakupiona przez rynkowego handlarza w Galerii KRK za 75 zł u nas na rynku będzie kosztowała 200 zł. Kraków spustoszeje gdyż kiedy by nie spojrzał na parkingi Krakowskich Galerii 67 % to samochody KNT i KTT komentarz....zbędny. Strach zajrzał w oczy że ktoś może taniej sprzedawać i lata miodem płynącej do kieszeni floty się ukrócą....Ej Jeden z drugim biznesmany ...bodej ta bodej ;) ileż można blokować cały rozwój miasta ? Jesteśmy przyszłością dla powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Np. MC donalds w Nowym Targu w dobrym miesiącu "robi" większy obrót jak 2 macdonaldy w zacopanem i jednen w nowym sącu :) (źródło ten sam właściciel). Więc i prawdziwe centrum handlowe w Nowym Targu będzie "robiło" lepszy obrót jak galeria krakowska. Wniosek dosyć tego blokowania panie słodziutki :) z bandą raskich Marek z ziem górskich ;)
srtysa11:55, 30 marca 2015
RONDO na zakopiance to pomyłka - masakra i cofnięcie nas właśnie do średniowiecza. Jedyne rozwiązanie jeśli chcemy się rozwijać to wiadukt.
Spółka zarejestrowana jest w Luksemburgu, aby tam płacić podatki, proponuję co po niektórym zbadać ten temat, bo tam właśnie rejestruje się firmy po to, aby płacić mniejsze podatki, albo nie płacić ich wcale. Czy to nikogo nie interesuje, że firma będzie doiła od nas kasę a nic na miejscu nie zostanie. Czy nikt nie przejmuje się tym, że przez takie działanie zbiednieje cały region?
Jonasz11:51, 30 marca 2015
Paweł Liszka
Za ale przeciw.
Zależy do krzesła i interesów lokalnych przedsiębiorców. A co z mieszkańcami?
ostrożny11:41, 30 marca 2015
Zgadzam się z tym radnym.
W przeszłości zawalił okrutnie i nas zawiódł, ale tym razem argumentuje rozsądnie. Trudno mu zaufać po tym co zrobił ale teraz opieramy się nie o jego słowo tylko o fakty.
kuba11:34, 30 marca 2015
jeśli fałszyw liszka jest przeciw
to ja jestem za !!!
set11:28, 30 marca 2015
Niech budują! Nie trzeba będzie jeździć do Krakowa żeby w jednym miejscu kupić wszystko. I mam głęboko gdzieś co na to tzw. lokalni przedsiębiorcy oferujący badziewie za duże pieniądze i martwiący się rzekomo o miejsca pracy- kiedy oni otwierali swoje supermarkety nie martwili się o to ile małych sklepików upadnie. Niech wspólnie się dogadają i wybudują razem konkurencyjną galerię!
uj nie klawiatura11:27, 30 marca 2015
qwerty...ty dalej nie kumasz że nie chodzi o budowę galerii tylko o BUDOWĘ RONDA???
ed11:26, 30 marca 2015
Liszka orpsotu broni prywatnego biznesu Rajskiego, Steskala itd... To dla ich kieszeni jest tylko wielkie zagrożenie i nic wiecej.
Dla nas wreszcie uczciwe sklepy i mozliwosci nowych miejsc pracy!!!
@ qwerty11:22, 30 marca 2015
Chyba nie przeczytałeś całego wywiadu ? Tutaj chodzi o budowę ronda a nie galerii.
Analiza kto ma podjąć się budowy jest zasadna, bo jak widać wszystko o obecnym wykonawcy nie wiemy..
Co to jest za spółka w dzisiejszych czasach z takim kapitałem i jeszcze za granicą zarejestrowana ?
osioł11:19, 30 marca 2015
lokalny biznes podzielił sobie miasto na strefy wpływow i kasuje mieszkancow jak chłopow panszczyznianych jak wystąpiło zagrozenie dla funkcjonowania obecnego układu to ci wrogowie w biznesie na codzien[ha ha ha ]okazali sie zgodni i jeden popiera drugiego i go broni jedna klika a urzednicy niech sobie dadza spokoj z kombinacjami jest teren i warunki zabudowy wydano je wiec tu ich rola sie konczy ktos kupuje[scala]grunty a tu co moze mu warunki zabudowy nagle trzeba zmienic tylko to juz nie sa czasy gdzie gineły kartki z ksieg wieczystych oczywiscie ze budowa duzego marketu bedzie budzic emocje ze rola drobnego handlu przemija ze czy drobny handel czy duzy bedzie darł bez skrupułow i serca z klijenta wiec nie ma co bronic jednych wkładajac kij w szprychy drugim jedni warci drugich rzecza jaka powinni zajac sie urzednicy to promocja strefy gospodarczej by mieszkancy mieli gdzie na te zakupy zarobic
Bolo(ten prawdziwy)11:06, 30 marca 2015
Rondo tak,ale przy wylocie z Szaflarskiej(k MC) i zakopianki!!!
KLOC11:04, 30 marca 2015
Niech budują galerię, ale rondo też niech sami sobie budują w końcu to ich interes.
jo11:02, 30 marca 2015
O ile p.Liszki nie cierpię ("dwulicus") to tym razem przyznaję mu rację, mimo, iż chcę by powstała galeria.
qwerty10:43, 30 marca 2015
Niech budują, niech będzie konkurencja i w końcu nornalne sklepy a nie droga tandeta.
as10:38, 30 marca 2015
Panu Liszce już dziękujemy !!!!! Nowy Targ z jego rządami to będzie cofał się do średniowiecza !!!!miasto będzie mieć zysk z podatku od nieruchomości !!!! . Jestem za i budować jak najszybciej !!!!!!!
dodaj komentarz
regulamin
Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd.
Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).
reklama
kursy walut
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij