Piątek, 18 październik 2019, Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
Jabłonka i okolice
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 81
Fog
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 81
Fog
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 81
Fog
Wiatr: 1.8 km/h Wilgotność: 93
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 81
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 81
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Bardzo dobra
11.10.2019, 23:40 | czytano: 2492

Chory system chorych ludzi czyli polski system ochrony zdrowia (art. sponsorowany)

Od 20 lat polski system ochrony zdrowia jest stale reformowany w skutki tych działań są coraz gorsze. Skrajnie niedofinansowany, źle zorganizowany, marnotrawny, nieprzyjazny dla pacjenta, nie wykorzystuje własnego potencjału – taki jest polski system opieki zdrowotnej A.D. 2019. Co zrobić, żeby wreszcie wyjść z wieloletniego impasu?

Już za kilka dni wybory. Polscy będą mieli okazję wybrać nowy Sejm i Senat. Instytucje stanowiące prawo w Polsce. Wszystkie ugrupowania przedstawiają swoje pomysły na naprawę systemu ochrony zdrowia. Jedne bardzie inne mniej realne. Pamiętajmy, że wszyscy z wyjątkiem Konfederacji mieli możliwość realnego działania i za każdym razem widzimy żałosne efekty stałych reform.

Przedstawiane są nierealne postulaty zmniejszenia kolejek na mocy dekretu. Poprawy jakości świadczeń poprzez wzmożenie kontroli i szukanie winnych, którymi zwykle są wskazywani pracownicy systemu: pielęgniarki, ratownicy, lekarze. A prawdziwi winowajcy to nieudolni decydenci nie mający pojęcia o działaniu ochrony zdrowia i nie słuchający głosów środowisk medycznych. Któż lepiej wie jak leczyć niż lekarz? Kto lepiej zna zasady pielęgnacji iż pielęgniarka? Tymczasem to urzędnik NFZ lub ministerstwa ustala i narzuca jak to robić.

Najwyższa Izba Kontroli od lat przygląda się polskiemu systemowi ochrony zdrowia. I ma co robić, bo mimo nieustających reform, mimo najrozmaitszych pomysłów na zmiany, mało co w Polsce funkcjonuje tak źle, jak właśnie ta sfera życia. Ostatni duży raport na ten temat jest jednak szczególny. Jego autorzy zadali sobie bowiem trud podsumowania ustaleń ponad 70 dotychczasowych kontroli nt. ochrony zdrowia. W opinii ekspertów NIK: „Oznacza to, że w skali kraju nie istnieje żadne centrum analityczne wspierające kształtowanie polityki państwa w obszarze ochrony zdrowia”. Być może pod nowym kierownictwem wyniki kontroli będą korzystniejsze dla rządzących, lecz czy to jakkolwiek poprawi sytuację chorych?

System nie istnieje. Mamy za to ogromną biurokrację, gigantyczne, czasami wieloletnie, kolejki do specjalistów, brak miejsc w szpitalach, barak miejsc i możliwości opieki nad seniorami, przepełnione SORy które pełnia rolę zaworu bezpieczeństwa w całkowicie niewydolnym systemie. Nie istnieje profilaktyka, nie diagnozujemy i nie leczymy kiedy można, jedynie próbujemy ratować, kiedy często jest za późno. A teraz mamy aferę lekową. Te problemy wynikają wprost ze złego prawa o czym ostrzegały już w chwili jego wprowadzanie m. in. Izby Lekarskie, lecz głos ten jak zwykle został zlekceważony.

Tak źle w Polsce jeszcze nie było. Finansowa kondycja polskich szpitali jest fatalna. Ponad 90% generuje długi. Zamykane są kolejne oddziały, już ponad 70 od początku 2019 roku. Od kilku lat średnia długość życia Polaków się skraca! Skoro wg rządzących jest tak dobrze, że stać nas na coraz większe rozdawnictwo socjalne to dlaczego nie ma pieniędzy na życie i zdrowie Polaków?

Podstawowe problemy to: finansowanie, organizacja, kadry. Co proponuje Konfederacja?

Finansowanie: Uważamy, że niezbędnym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo Polskie zabierając obywatelowi część wypracowanych przez niego środków finansowych zawarło umowę, która bezwarunkowo powinna być dotrzymana. Poziom finansowania powinien jak najszybciej (już) osiągnąć średni poziom europejski czyli 6,8% PKB. Skoro są pieniądze na rozdawnictwo socjalne to tym bardzie powinny być na dbałość o zdrowie Narodu.
Wprowadzenie możliwości dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych poprawiających standard leczenia i opieki.
Stopniowa rezygnacja z przymusu ubezpieczeniowego na rzecz jego dobrowolności.
Ustanowienie wielości konkurujących pomiędzy sobą, płatników. Likwidacja NFZ w dotychczasowej, monopolistycznej formie, który rozdziela pieniądze wg własnych kryteriów często powodując ogromne marnotrawstwo sięgające 40%. Powrót do zasady, że pieniądze idą za pacjentem. (W obecnym systemie to chory człowiek musi poszukać gdzie urzędnika dał pieniądze na leczenie).

Organizacja: Maksymalne ograniczenie biurokracji, która w większości jest zbędna i pochłania nawet 80% czasu pracy lekarza.
Dowolność formy własności podmiotu leczniczego przy jednoczesnej wielości płatników i zróżnicowaniu ich formy organizacyjno własnościowej.
Nowelizacja prawa zmieniająca ustawy o działalności leczniczej (z 2011), która wymusza rozrost biurokracji i refundacyjnej (korupcjogennej) w obecnej formie oraz uwolnienie rynku farmaceutycznego.
Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w oparciu o racjonalne postulaty środowisk medycznych.
Położenie nacisku na podstawową opiekę zdrowotną (POZ), opiekę senioralną, medycynę paliatywną i długoterminową. Dofinansowanie i rozszerzenie tych dziedzin kosztem ograniczenia gigantycznego marnotrawstwa w systemie i rozbuchanej biurokracji oraz administracji. Aktualnie podstawową formą opieki zdrowotnej jest leczenie szpitalne i ratownictwo pochłaniające bardzo wysokie nakłady przy niskiej efektywności.
Współpraca i słuchanie głosu organizacji pacjencjach, reprezentantów zawodów medycznych (Izby Lekarskie, Pielęgniarskie), organizacji menadżerskich ochrony zdrowia.
Zmiana systemu organizacyjnego z przyjaznego urzędnikom na przyjazny pacjentom i personelowi medycznemu.
Informatyzacja jednak nie w dotychczasowej formie. System informatyczny powinien być narzędziem dla pielęgniarki i lekarza a nie tak jak teraz, że to lekarz i pielęgniarka mają się dostosować do wymogów systemu.

Kadry: Zwiększenie naboru na studia medyczne w języku polskim! (obecnie znaczna część studiujących uczy się w języku angielskim), utworzenie szkół medycznych średniego szczebla, uwolnienie wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej od zadań biurowo administracyjnych poprzez stworzenie rozwiązań systemowych (sekretariat medyczny).
Daleko idąca partnerska współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych przede wszystkim Izb Lekarskich I Pielęgniarskich.
Doprowadzenie do zwiększenia wykorzystania posiadanego potencjału kadrowego (wg danych Naczelnej Izby Lekarskiej prawo wykonywania zawodu posiada w Polsce ponad 133tyś lekarzy, podczas gdy z pacjentem pracuje około 84 tysięcy)
Brak zgody na zatrudnianie personelu medycznego nie spełniającego kryteriów kwalifikacyjnych, konieczna weryfikacja umiejętności zarówno fachowych jak i językowych osób spoza Polski.
Nieudolne „reformy” trwają już 20 lat. W tym czasie przez ostatnich lat 14 rządziły PiS i PO wykazują swój bardzo wysoki poziom niekompetencji i ignorancji. Skrajną głupotą jest po raz kolejny wybierać te same rozwiązania i dziwić się, że nie jest inaczej. Jeśli chcemy rzeczywistej zmiany na lepsze to jedynym wyjściem jest głos oddany 13.10.2019 na Konfederację Wolność i Niepodległość.

Lek. med. Radosław Czosnowski
Ordynator oddziału paliatywnego w Nowym Targu
Kandydat do Sejmu RP
Konfederacja – pozycja 10


najnowsze informacje
reklama
kursy walut
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij