Co dalej z ruinami starego basenu? "Nie ma możliwości skontaktowania się z właścicielem"

NOWY TARG. - Zburzyć obiekt może tylko i wyłącznie właściciel obiektu, który otrzymał już pozwolenie na rozbiórkę krytego basenu na os. Na Skarpie, natomiast burmistrz nie ma wpływu na to, czy właściciel przystąpi do prac rozbiórkowych - tłumaczy Marek Fryźlewicz.
O uporządkowanie terenu dawnego basenu upomniała się radna Ewa Pawlikowska. Zaproponowała wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie o sprawdzenie działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu "w związku z odmową wydania nakazu rozbiórki budynku krytego basenu Na Skarpie" oraz "podjęcie działań w celu wyburzenia budynku i rozmów z wierzycielami obciążonej długami nieruchomości".

W odpowiedzi burmistrz tłumaczy, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie możliwości kontaktu z obecnym właścicielem obiektu, a nałożenie obowiązku rozbiórki obiektu na wierzycieli zadłużonego właściciela jest niemożliwe.

Co do kontroli działania PIND - burmistrz "nie znajduje podstaw" do takiego kroku i przypomina, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonał już jednego rozstrzygnięcia administracyjnego w sprawie, a w formie wykonania zastępczego - "wykonał nałożony na właściciela - nakaz oznakowania i zabezpieczenia obiektu i wyłączył z użytkowania w całości budynek basenu."

- Do dnia dzisiejszego z uwagi na brak możliwości skutecznego skontaktowania się z właścicielem obiektu koszty wykonania zastępczego obciążają budżet Skarbu Państwa. Ponadto informuję, że Radny Rady Miasta Nowy Targ może samodzielnie wystąpić do organu nadzorczego, jeżeli uważa że działania podjęte przez PINB w Nowym Targu są niewystarczające - podsumowuje samorządowiec swoją odpowiedź.

Na arch. zdjęciach stan byłego basenu sprzed kilku lat.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 23.03.2014 12:11