Spotkanie rocznicowe w SP nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej (zdjęcia)

NOWY TARG. W Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się spotkanie i uroczysta akademia w związku z obchodzona 24 rocznica patrona szkoły, czyli Żołnierzy Armii Krajowej.
Gościem spotkania był prezes zarządu środowiska Stołpecko-Nalibockiego i rodzin AK Światowego Związku Żołnierzy AK Maciej Downar Zapolski, który przypomniał etos żołnierza - partyzanta AK walczących na Podhalu i w kraju, mówiąc: "Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi RP na uchodźstwie. AK była to najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających od początku wojny w Europie".

- Tutaj na Podhalu w Gorcach w roku 1944 walczył 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK podległy Okręgowi Kraków, oparty na strukturach Wojska Polskiego. Pułk posiadał cztery bataliony i działały w Inspektoracie Nowy Sącz. Siedziba dowództwa była w Mogielnicy i na Turbaczu. Pułk posiada komórkę Odbioru Zrzutów „PP” kwaterując przy batalionie w rejonie Szczawy. W górach walczyły inne oddziały i grupy zbrojne nie należące do Armii Krajowej. Wcześniej, na krótko, jesienią i zimą 1943 roku działa w konspiracji nieduża grupa AK, z którą Okręg AK Kraków po pewnych trudnościach organizacyjno dyscyplinarnych zawiesza. Wspomniany oddział działa dalej na Podhalu, jednak nie jest on już oddziałem w strukturach akowskim - dodał.

1 PSP w ramach ogólnopolskiego rozkazu „Akcji Burza” podejmuje walkę między innymi w Ochotnicy i innych miejscach. Jednym z dowódców 1 PSP był mjr Adam Stabrawa „Borowy”, a jego zastępcą rtm. Władysław Budarkiewicz „Podkowa”. Bohaterska postać rtm. Wł. Budarkiewicza ps. „Podkowa” to, przedwojenny kawalerzysta z 26. p. uł. stacjonującego przed wojną w Baranowiczach przy Brygadzie Nowogródzkiej gen. Wł. Andersa. Do tej samej brygady należał 27. p. uł. AK, dowodzony w czasie wojny przez chor. Zdzisława Nurkiewicza „Noc”, „Nieczaja”, ojca zaproszonego do szkoły gościa.

W AK i wspomnianym oddziale „Stołpecko - Nalibockim” później w zmienionej nazwie: pułku „Palmiry - Młociny” sprawowali służbę księża kapelani. A byli to m.in. ks. kp. mjr Mieczysław Suwała „Oro”, ks. kap. mjr Hilary Praczyński „Pracz”, ks. kp. ks. mjr  Jerzy Baszkiewicz „Radwan II”, ks. kp. płk. Wacław Karłowicz „Andrzej Bobola” i ks. kapelan kpt. Stefan „Okoński” - Stefan Wyszyński „Radwan III” - późniejszy Prymas Polski z siedzibą w Laskach przy zakładzie dla ociemniałych. Byli tez inni księża kapelani. Wszyscy z wymienionych często bezimienni bohatersko walczyli o wolną Polskę.

- Dzisiaj wy reprezentujecie tamtych dzielnych żołnierzy nosząc w nazwie Szkoły Patrona, tych o których przypomniałem. Na was dzisiaj spoczywa niesiony Testament naszych ojców i matek, którzy o takiej jaką jest Polsce w marzeniach myśleli. Trzeba jeszcze wiele dobrej woli i pamięci, aby kilka spraw akowskich w kraju przypominać i poprawić - przypomniał Maciej Downar Zapolski.

Gość przekazał na ręce dyrektora szkoły - książkę pt. W imieniu Polski Walczącej - Kampinos `44 przeznaczonej do szkolnej biblioteki. Wydawcą Książki - Komiksu jest IPN, 2014 / ISBN 978-83-7629-682-1.

mat. prasowy

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 18.05.2015 10:18