Gra Oil City czyli Galicyjska Gorączka Czarnego Złota w II LO w Nowym Targu

Oil City - Galicyjska Gorączka Czarnego Złota to zyli planszowa ekonomiczno - historyczna gra symulacyjna o początkach przemysłu naftowego w Galicji.
Gracze wcielają się w postaci autentycznych dziewiętnastowiecznych przedsiębiorców. Działają w trzyosobowych spółkach. Kupują działki, zatrudniają wiertaczy, rozbudowują infrastrukturę, prowadzą wydobycie i sprzedaż wagonów z surowcami (nafta uzyskana z ropy naftowej, gaz, wosk ziemny). Prowadzą firmy w warunkach gwałtownie zmieniających się cen surowców. Inwestują w rozwój własnych działek i nawiązują współpracę z innymi spółkami. Wygrywa spółka, która po sześciu turach gry uzyska największą wartość.

Klasa I a uczestniczyła w emocjonujących  rozgrywkach Oil City. Uczniowie utworzyli trzyosobowe spółki. Każdy gracz wszedł w rolę specjalisty powiązanego z galicyjskim biznesem naftowym. Grę prowadziło dwóch mistrzów gry – bankierów: Zuzanna Jakubowicz i Sebastian Rapacz. Bankierzy rozdysponowali pomiędzy graczy znaczniki wznoszonych przez nich budynków i wydobywanych surowców, a także karty nabywanych przez nich działek ze złożami i wagonami służącymi do transportu sprzedawanych dóbr. Ustalali także ceny sprzedaży wydobywanych surowców, strzegli porządku tur, i czytali wydarzenia historyczne, które miały wpływ na owe ceny.

Historyczna fabuła gry nawiązuje do działań, które podejmowali galicyjscy przedsiębiorcy naftowi – pionierzy przemysłu naftowego. Każdy gracz otrzymuje na początku gry wizytówkę postaci historycznej, która prowadziła biznes naftowy w Galicji. Wcielając się w tę postać, uczestnik rozgrywki może kupować działki, zatrudniać pracowników, inwestować w infrastrukturę wydobywczą oraz jej usprawnienia (pompy, wentylatory, wiertnice), a także infrastrukturę przetwórczą (destylarnie, rafinerie). Celem graczy jest pomnożenie majątków mierzonych w austrowęgierskich guldenach oraz umiejętne gospodarowanie posiadanymi zasobami czyli środkami produkcji i dążenie do uzyskania jak najwyższej wartości spółki naftowej.

Mechanizm gry umożliwia graczom nie tylko konkurowanie na rynku naftowym, ale również – podobnie jak w przypadku realnych postaci historycznych – nawiązywanie współpracy biznesowej (np. wspólne inwestowanie w działki czy dzielenie się przychodami ze zrealizowanych transakcji naftowych). Gra jest więc symulacją ułatwiającą zrozumienie rzeczywistych, obowiązujących również współcześnie, procesów gospodarczych. Uczestnicząc w rozgrywce, gracze mogą poprzez własne doświadczenia poznać w praktyce zjawiska ekonomiczne takie jak inwestycja, ryzyko, przychód, koszt czy zysk.

Graficznie gra nawiązuje do archiwalnych materiałów ilustracyjnych z Galicji w drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Dobrane materiały historyczne zostały ujęte w nowoczesnej i atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy i użytkownika formie.

Pod koniec listopada br. odbyło się również spotkanie z nauczycielami 4 gimnazjów i 4 szkół ponadgimazjalnych, którzy otrzymali gry i mogą w swoich placówkach również organizować rozgrywki. Koordynatorem regionalnym Oil City - Galicyjski Teksas jest pani Magdalena Cyrwus - Wojtyczka. Opiekę nad stroną historyczną gry sprawuje natomiast pani Iwona Pawłowska.

źródło: szkoła

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 11.12.2015 22:31