Ruch Społeczny "Wpuszczeni w kanalizację" zebrał półtora tysiąca podpisów. Chce niższych stawek i kontroli Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji

SZCZAWNICA. Doprowadzenie do podniesienia stawki przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne do kwoty 11,70 zł za m.sześc. ścieków oraz biernej akceptacji tej ceny przez burmistrza i Radę Miejską w Szczawnicy, budzi w nas - mieszkańcach miasta i gminy Szczawnica, wielkie oburzenie oraz wyraźny sprzeciw - piszą autorzy petycji skierowanej do władz uzdrowiska.
Petycja trafiła wczoraj na biurko burmistrza Grzegorza Niezgody oraz do biura Rady Miejskiej. Jej autorzy zarzucają władzom miasta bierność, potulne przyjmowanie narzucanych cen i działanie na niekorzyść mieszkańców. Domagają się od burmistrza m.in. działań na rzecz obniżenia ceny ścieków oraz wystąpienia z pozostałymi udziałowcami PPK do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie wykorzystywania pozycji monopolisty przez PPK. Pod petycją podpisało się 1526 osób.

Treść petycji:

"Mieszkańcy Szlachtowej i Jaworek bardzo długo czekali na budowę kanalizacji w tych coraz bardziej zaludnionych miejscowościach. W sytuacji, gdy lokalne prawo ustanowione przez Radę Miejską zabrania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a opróżnienie szamba pociąga za sobą bardzo wysokie koszty, budowa kanalizacji wydawała się bardzo dobrym i jedynym rozwiązaniem. Nikt jednak wtedy nie przypuszczał ani nie został poinformowany o planowanym podniesieniu ceny ścieków w całej gminie Szczawnica do stawki rujnującej budżet każdego podpiętego do kanalizacji gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy Szczawnicy, do tej pory, posłusznie godzili się na systematycznie podnoszenie cen ścieków (5 zł w 2008r – 11,70 zł w 2016r.), będąc świadomymi konieczności pokrycia kosztów kolejnych inwestycji. Doprowadzenie jednak do podniesienia stawki przez PPK do kwoty 11,70 zł za metr sześcienny ścieków oraz biernej akceptacji tej ceny przez Burmistrza i Radę Miejską w Szczawnicy, budzi w nas – mieszkańcach Miasta i Gminy Szczawnica, użytkownikach sieci kanalizacyjnej, a jednocześnie sponsorów rozbudowanej administracji PPK i jej wizjonerskich planów, wielkie oburzenie oraz wyraźny sprzeciw.

Szczególnej pikanterii nadaje całej sprawie fakt, iż w gminach nie objętych działalnością PPK, ceny za ścieki są kilkukrotnie mniejsze, a mieszkańcy świadomi ochrony przyrody nie podejmują nielegalnych działań usuwania ścieków zatruwających przyrodę. Dobrym przykładem wydaję się być w tej sytuacji Gmina Ochotnica, która w ostatniej chwili wystąpiła z PPK i pomimo realizacji równie wielkich inwestycji nie podniosła żadnych opłat i objęła wszystkich mieszkańców stawką 3,35 zł za metr sześcienny ścieków! To niemal trzykrotnie mniej niż w Szczawnicy.

W innych gminach, sąsiadujących z udziałowcami PPK, ceny kształtują się na następującym poziomie: Bukowina Tatrzańska – 6, 92zł, Raba Wyżna – 5,62zł., Zakopane – 6,87zł., Łącko – 3,63zł., Rytro – 3,56zł., Kamienica – 1,94zł.! Warto również podkreślić, iż Szczawnica jako uzdrowisko jest najdroższą miejscowością w Polsce pod względem ceny za odprowadzanie ścieków. W sytuacji porównywalnych cen oferowanych usług dla turystów i kuracjuszy we wszystkich polskich uzdrowiskach, koszt prowadzenia działalności gospodarczej w Szczawnicy jest najwyższy, co stawia w nierównej i bardzo niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorców Szczawnicy. Przedsiębiorców, którzy są głównym źródłem dochodów budżetu miasta, a tym samym rozwoju miejscowości.

Akceptując biernie ceny narzucone przez PPK, tłumacząc jednocześnie w sposób pokrętny sposób ich wyliczania, Burmistrz ewidentnie działa na niekorzyść mieszkańców i ich budżetów domowych, które nadszarpnięte już jedną z najdroższych cen wody w Polsce, muszą uporać się dodatkowo z jedną z najwyższych cen za ścieki. Zamiast ochoczo bronić stawek narzuconych przez PPK, Rada Miejska oraz Burmistrz powinni zrobić wszystko i szukać za wszelką cenę rozwiązań służących obniżeniu cen za kanalizację sanitarną. Spółka PPK z premedytacją wykorzystuje pozycję monopolisty w gminach które są jej udziałowcami i pomimo corocznych negatywnych uchwał Rady danej Gminy niezatwierdzającej proponowanej stawki, to i tak są one przez PPK wprowadzane i skutecznie egzekwowane.
W sytuacji ogólnego niezadowolenia i sprzeciwu gnębionych wysokimi cenami mieszkańców, rodzi się wiele pytań i wątpliwości pozostających obecnie bez odpowiedzi. Dlaczego władze Szczawnicy nie próbowały samodzielnie pozyskać zewnętrznych środków finansowych na budowę kanalizacji, podobnie jak to zrobiła Gmina Nowy Targ, przez co jej mieszkańcy nie zostali obciążeni dodatkowymi kosztami za ścieki? Dlaczego nie podejmowana jest dyskusja pomiędzy udziałowcami PPK szukająca rozwiązania narastającego problemu wysokich cen, przy coraz większym i głośniejszym niezadowoleniu mieszkańców tych gmin? Dlaczego samorządy należące do PPK w tym zwłaszcza Szczawnica tak uporczywie budują majątek tej spółki prawa handlowego współfinansując inwestycje, na które później nie mają żadnego wpływu?

Spółka PPK powołana w roku 2003 przez 11 udziałowców – Gminy Powiatu Nowotarskiego, miała tylko za zadanie pozyskać fundusze unijne na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w gminach udziałowców. Takie działanie było zasadne w tym czasie ze względu na przepisy prawa, które preferowały tylko duże podmioty do wsparcia unijnymi środkami. Błędem natomiast gmin było przekazanie aportem całego majątku infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz spółki.

Obecne regulacje prawne umożliwiają już od dawna pozyskiwanie środków finansowych nawet przez małe gminy, co uzasadnia rozwiązanie PPK, które spełniło już swoje zadanie, odzyskanie swojego majątku i samodzielne zarządzanie gospodarką ściekową co znacznie obniża ceny za taryfę.

Petycja, którą do Państwa przesyłamy, to nie wymysł grupki roszczeniowych mieszkańców, ale głośny apel o pomoc zdeterminowanych ojców i matek utrzymujących z trudem swoje gospodarstwa domowe. To apel ponad 1 526 mieszkańców wyrażających swoje niezadowolenie wobec biernej postawy Rady Miejskiej i Burmistrza, na którego w roku 2014 roku głosowało niemal tyle samo osób. Tak liczna grupa mieszkańców nie może być ignorowana przez władze Szczawnicy, od których stanowczo żądamy:

1. Informacji, jakie działania podjął Burmistrz celem obniżenia taryfy za ścieki?
2. Dlaczego samorząd Szczawnicy samodzielnie nie złożył wniosku o dofinansowanie i nie pozyskał środków unijnych na budowę kanalizacji?
3. Jakie środki kontroli wobec PPK zostały podjęte przez Burmistrza celem weryfikacji wysokości naliczania ceny za ścieki?
4. Dlaczego cena za tzw. „gotowość” naliczana przez PPK jest jedną z najwyższych w Polsce i dlaczego została bez sprzeciwu przyjęta przez Burmistrza oraz Radę Miejską?
5. Dlaczego przy tak wysokich stawkach za kanalizację, śladem innych gmin Burmistrz nie zaproponował dopłat do ścieków dla mieszkańców?
6. Zorganizowania spotkania z pozostałymi udziałowcami PPK celem omówienia dalszej strategii funkcjonowania spółki.
7. Wystąpienia z pozostałymi udziałowcami PPK do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie wykorzystywania pozycji monopolisty przez PPK.

Na odpowiedź Burmistrza i podjęcie przez niego stosownych działań czekamy 30 dni, a ich brak uznamy za przejaw wyjątkowej ignorancji 1526. mieszkańców i ich rodzin, sprzyjanie interesom spółki PPK oraz świadome i celowe działanie na niekorzyść mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica.

Petycja ta, jest równocześnie apelem do wszystkich osób oraz instytucji, które znają sposób na rozwiązanie tego problemu, posiadają wiedzę jak do tego podejść oraz oferują chęć pomocy rodzinom ponoszącym tak wielkie wydatki na podstawy funkcjonowania w XXIw.

Organizatorzy akcji „Wpuszczeni w kanalizację”
Jero Lenssinck - przedsiębiorca, Tomasz Hurkała - radny Powiatu Nowotarskiego"

oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 05.02.2016 12:32