Rabczański samorząd ustanowił nagrodę za wybitne osiągnięcia

"Osobowość Rabki-Zdroju" - tak nazywa się nagrodą, jaką otrzymywać będą osoby zasłużone dla miasta.
Regulamin nagrody zatwierdziła na wniosek burmistrz Ewy Przybyło - Rada Miejski w Rabce-Zdroju. - Zgodnie z przyjętym regulaminem, będziemy chcieli nagradzać osoby w kategoriach społecznej, zdrowia, oświaty, kultury, sportu, turystyki oraz przedsiębiorczości. Nagroda będzie przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia w roku poprzedzającym - wyjaśniała na sesji burmistrz Ewa Przybyło.

W skład Kapituły oceniającej kandydatury wchodzić będą: przewodniczący Rady Miejskiej, członkowie Komisji Edukacji Kultury i Sportu, burmistrz Rabki-Zdroju, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pracownik merytoryczny ds. Sportu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 02.05.2016 13:17