Trzy placówki dla osób starszych w Pieninach. Dokumenty podpisane - pieniądze przyznane

W Szczawnicy podpisana została umowa, dzięki której w gminach Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica powstaną trzy nowe placówki dziennej opieki dla osób starszych i niesamodzielnych. Projekt „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
W podpisaniu umowy wzięli udział wicemarszałek Stanisław Sorys, burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, wójt Łapsz Niżnych Jakub Jamróz, radni wojewódzcy Stanisław Pasoń i Stanisław Barnaś oraz przedstawiciele instytucji partnerskich.

- Do tej pory w tych trzech gminach powiatu nowotarskiego dostęp do dziennych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych był ograniczony lub nie było go wcale. Jestem przekonany, że dzięki projektowi „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” osoby starsze i niesamodzielne, w tym te z niepełnosprawnością, będą mogły znaleźć w nowych placówkach wsparcie wykwalifikowanych opiekunów – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Projekt jest efektem współpracy władz samorządowych sąsiadujących ze sobą gmin powiatu nowotarskiego i Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w Warszawie, specjalizującego się w doradzaniu samorządom w organizowaniu gospodarki senioralnej.

- Tym projektem chcemy pokazać ogromny potencjał współpracy samorządów i organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz seniorów. Wytyczyć nowe drogi rozwiązywania problemów społecznych, przed którymi staje polskie społeczeństwo – dodała Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Jak wynika również z analizy przeprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w gminach objętych projektem wzrósł pomiędzy 2010 a 2014 r. W gminie Czorsztyn – z 14% do 15,25%, w gminie Łapsze Niżne – z 14% do 15,35%, a w gminie Szczawnica – z 17% do 18,63%.

- Utworzenie i działalność placówek zapewni osobom starszym dzienną opiekę i aktywizację według najwyższych standardów jakościowych: utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności, powstrzymanie pogłębiania się dysfunkcji społecznych i zdrowotnych – mówi Krzysztof Początek, koordynator projektu oraz ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

oprac rk-w/ zdjęcia Piotr Korczak

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 12.05.2017 13:46