Finał Konkursu Wiedzy Prawnej

W II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu odbył się finał Konkursu Wiedzy Prawnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego i Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Projekt jest realizowany w ramach stulecia obchodów odzyskania niepodległości.
"Prawo wbrew potocznej opinii, nie jest nudne ani też nie sprowadza się do sztywnych formułek. Jest ono fascynująca sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne” – to fragment listu skierowanego do finalistów Konkursu Wiedzy Prawnej przez Panią Zdzisławę Sabałę-Klocek, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

5 lutego 2019 r. w szkołach podstawowych, które zgłosiły swój udział w Konkursie, przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Zgodnie z regulaminem do finału kwalifikował się jeden uczeń z najwyższym wynikiem, spośród tych, którzy uzyskali co najmniej 25 punktów. Za poprawne rozwiązanie całego testu można było uzyskać 50 punktów. Dlatego też w finale znaleźli się najlepsi z najlepszych.

Celem konkursu, organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu było pogłębienie wiedzy o prawie, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Finaliści musieli zmierzyć się z sześcioma kazusami, na których rozwiązanie przeznaczono 100 minut. Każdy z uczestników mógł korzystać z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

„Pani Dobromiła Dobra i Bogusława Bogusławska są od najmłodszych lat bardzo dobrymi przyjaciółkami. Miały bardzo trudne dzieciństwo, wychowywały się w domu dziecka i musiały włożyć wiele wysiłku w to by w życiu coś osiągnąć. Widząc rozliczne trudności, z jakimi boryka się placówka zastanawiają się nad utworzeniem stowarzyszenia. Chciałyby, żeby ich stowarzyszenie miało osobowość prawną i mogło uzyskać status organizacji pożytku publicznego. W czasie ostatniego spotkania Dobromiła i Bogusława razem z dyrektorem Domu Dziecka Panem Bożydarem oraz innymi przyjaciółmi z domu dziecka oraz pracownikami placówki: Chwalimirą, Bogumiłą, Ludmiłą, Jaromirem, Myśliborem, Rościsławem i Skarbimirem, którzy są mają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, opracowali listę pomysłów i pytań do adwokata, dotyczących statutu stowarzyszenia.
Wcielając się w rolę adwokata, specjalisty od prawa o stowarzyszeniach pomóż opracować statut osobom, które chcą pomagać innym” – to fragment jednego z zadań, z jakimi musieli się zmierzyć finaliści Konkursu Wiedzy Prawnej. Zostały one tak skonstruowane by uczestnicy mogli wykazać się umiejętnością stosowania prawa w życiu codziennym.

W finale Konkursu Wiedzy Prawnej reprezentowane były następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Łopusznej
Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory
Szkoła Podstawowa w Chyżnem
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej
Szkoła Podstawowa w Załucznem
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej
Szkoła Podstawowa w Krempachach
Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach
Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach
Szkoła Podstawowa w Obidowej
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej
Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku
Szkoła Podstawowa im. dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej
Szkoła Podstawowa w Zaskalu
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Maniowach
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Dzieci Warszawy w Pyzówce
Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach
Szkoła Podstawowa im. Wiktorii Baranówny w Morawczynie
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom Konkursu Wiedzy Prawnej, ich rodzicom, dyrektorom zgłoszonych placówek, opiekunom merytorycznym uczniów, przewodniczącym komisji szkolnych oraz wszystkim zaangażowanym nauczycielom za włączenie się w to niekonwencjonalne przedsięwzięcie.

źródło: II LO w Nowym Targu

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 14.03.2019 13:36