Będą zmiany w budżecie obywatelskim

NOWY TARG. Radni debatują nad zmianami w regulaminie budżetu obywatelskiego. Projekt zakłada rezygnację z podziału na okręgi oraz zniesienie kryterium wieku osób, które mogą zgłaszać projekty. Do BO nie będzie można zgłaszać projektów dotyczących szkół podstawowych.
Podczas posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju omawiano nowy projekt regulaminu. Główne zmiany to brak podziału na okręgi, czyli projekty będą mieć charakter ogólnomiejski. Uznano, iż Nowy Targ niej jest podzielony na części - w postaci jednostek pomocniczych - więc środki gminne mogą być wydawane na całość gminy. Wprowadzony został zapis o ogólnodostępności zrealizowanych inwestycji oraz tzw. projektów miękkich.

Inna zmiana, to limit wydatków: 150 tysięcy na projekty infrastrukturalne i 15 tysięcy na projekty prospołeczne (tw. miękkie). Zgłaszać projekty będą mogli wszyscy, także osoby młodsze niż 16-latkowie.

W ramach nowych przepisów, regulamin budżetu będzie uchwalany uchwałą Rady Miasta (obecnie jest to zarządzenie burmistrza).

Nadal pulą przeznaczoną na rzecz BO będzie milion zł. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej Miasta, a przy zmianach tejże uchwały nie można będzie ich ani usuwać, ani znacząco zmieniać.

W pierwotnym projekcie regulaminu zapisano, iż dany projekt musi podpisać minimum 25 mieszkańców Nowego Targu. Radny Szymon Falta zaproponował, by było to 15 osób. Poprawka została przyjęta.

Z kolei radny Paweł Liszka zaproponował zapis w regulaminie, który pozwoli na realizacje inwestycji nie tylko na terenach należących do miasta-gminy, ale także na terenach spółdzielni mieszkaniowych.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i do głosowania będą wszyscy mieszkańcy Miasta. Każdy nowotarżanin może złożyć i poprzeć więcej, niż jeden projekt.

Podczas zbierania podpisów pod projektami oraz w trakcie głosowania - nie można zbierać numerów PESEL od mieszkańców. Jedyna metodą identyfikacji mieszkańca będzie jego imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Nad nowym regulaminem budżetu obywatelskiego debatować będą radni podczas kolejnej sesji Rady Miasta.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 17.03.2019 18:29