Mario Haas z Goszczyńskiego Finalistą 42. Olimpiady Języka Niemieckiego

W tegorocznej OJN wystartowało w Polsce 18000 uczniów. Liczba ta świadczy o dużym zainteresowaniu językiem niemieckim. Do finału, który odbywał się w Poznaniu 29-31 marca br. dostało się 83 uczestników, wśród nich Mario Haas – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego.
Mario jako finalista OJN ma już zdaną maturę z j. niemieckiego na wszystkich poziomach na 100%.

Gala honorowa wręczania nagród laureatom i finalistom odbyła się w przepięknej auli, w Collegium Minus Uniwersytetu Poznańskiego. Wśród znamienitych gości znależli się m.in. JM Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof.dr hab. Andrzej Lesicki, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu Hans Joerg Neumann, JM Rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina dr Julia von Blumenthal, dziekan wydziału Neofilologii UAM dr hab. Aldona Sopata, przedstawiciel Instytutu Goethego dr Birgit Sekulski, przedstawiciel ambasady szwajcarskiej Jean -Pierre Schneuwly oraz prowadzący galę kierownik olimpiady mgr Piotr Jankowiak.

Wszyscy przemawiający goście podkreślali wagę znajomości języka niemieckiego w dzisiejszej Europie. Dla Polski Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym, a więc znajomość języka niemieckiego jest nieodzowna w firmach, korporacjach, kancelariach prawniczych. Znajomość tego języka ma również służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia na naszym kontynencie, lepszemu zrozumieniu odmiennych kultur.

Jednak finaliści olimpiady na poziomie centralnym współzawodniczą nie tylko w znajomości języka, ile w znajomości literatury, historii, geografii, kultury, polityki Niemiec. Dniami i nocami czytają dzieła Kafki czy Durrenmatta, zgłębiają zawiłości historyczne, rezygnują z wielu przyjemności dnia codziennego, jakimi cieszą się ich rówieśnicy.

Mario! Doceniamy Twoją ciężką pracę i serdecznie gratulujemy Ci sukcesu !!!

oprac. Jadwiga Leja

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 03.04.2019 13:21