Bitwy o opłatę targową ciąg dalszy

NOWY TARG. Na jutro zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Poświęcona będzie przede wszystkich podjęciu nowej uchwały dotyczącej opłaty targowej. Projekt zakłada utrzymanie dotychczasowych stawek. Czyli w skrócie - "nadal złotówka, a nie 50 groszy".
Przypomnijmy, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił złożoną po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
przez Urząd Miasta - skargę kasacyjną.

WSA we wrześniu ub. roku stwierdził nieważność części uchwały dotyczącej opłaty targowej. Zakwestionowano "brak wskazania przy pobieraniu, iż opłata nie może przekroczyć ustawowej maksymalnej kwoty opłaty targowej". Urząd Miasta zaprotestował, ale sąd wyższej instancji utrzymał w mocy decyzję WSA. O sprawie pisaliśmy w artykule NSA potwierdził nieważność uchwały....

Decyzja sądu oznacza, że uchwała o opłacie targowej teoretycznie obowiązuje, ale wobec braku ustalenia stawki - inkasenci nie mogą zbierać od handlujących pieniędzy. By takiej sytuacji nie przedłużać - jutro Rada Miasta przyjmie stosowną uchwałę. - W związku z oddaleniem skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny na wyrok WSA - podjęcie nowej uchwały w zakresie opłaty targowej staje się konieczne - argumentuje burmistrz Miasta i tłumaczy: - Wyrok WSA stwierdził nieważność paragrafu zaskarżonej uchwały odnośnie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenei miasta. Sąd uznał, że w uchwale określono dzienne stawki opłaty targowej, ale nie wskazano, że kwota opłaty nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wynikającej z ustawy. Zdaniem sądu sposób określenia przez Radę stawek opłaty musi gwarantować, że kwota wynikająca z powołanych przepisów nie zostanie przekroczona. Konieczne jest wyraźne wskazanie w treści uchwały kwoty stawki maksymalnej.

Stąd nowy zapis w uchwale: "przeliczona kwota opłaty nie może być wyższa od ustawowej maksymalnej stawki opłaty targowej w wysokości 778, 20 zł."

I to najważniejsza zmiana w dokumencie. Inne dotyczą usunięcia z treści uchwały słowa "detalicznej" odnośnie rodzaju sprzedaży i zwrotu "stawka od osoby", który uznano za zbędne.

Ponadto w związku z wypowiedzeniem umowy przez spółkę Nowa Targowica na pobieranie inkaso opłaty targowej - w zmienionym wykazie inkasentów nie ma już spółki. Pozostałe zapisy uchwały z roku 2017 w tym wysokość stawek opłaty pozostawiono bez zmian.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 24.04.2019 16:52