Mieszkańcy Raby Wyżnej zapłacą za śmieci metodą "od osoby"

Dotychczas obowiązującą metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym z metody „od gospodarstwa domowego” zmieniono na metodę "od mieszkańca".
Rada Gminy Raba Wyżna zdecydowała, że opłata za śmieci naliczana będzie miesięcznie od każdego mieszkańca, a nie od określonej liczby mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe, jak było dotychczas.

Uchwalono też wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za śmieci niesegregowane mieszkaniec gminy zapłaci miesięcznie 30 złotych, a za segregowane 15 zł.

Zmianie ulegnie także termin i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak, aby opłata ta była uiszczana raz w miesiącu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę uiszczać się będzie na indywidualny rachunek bankowy, przyporządkowany właścicielowi nieruchomości lub do kasy znajdującej się w budynku Urzędu Gminy, położonym w Rabie Wyżnej pod nr 41.

Źródło: UG Raba Wyżna, oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 09.07.2019 12:17