Trwa weryfikacja zadań zgłoszonych do 6. edycji nowotarskiego Budżetu Obywatelskiego

NOWY TARG. Wstępna weryfikacja zgłoszonych do tegorocznej edycji BO projektów wyłoniła 18 pomysłów. Teraz koncepcje te zostaną dokładnie sprawdzone przez komisję, zanim poddane zostaną pod głosowanie.
Termin zgłaszania projektów minął kilka dn temu. W tegorocznej edycji nie będzie podziału na okręgi. Na Budżet Obywatelski 2020 przeznaczono tym razem nie milion, a 500 tys., z czego na realizacje projektów inwestycyjnych 450 tys. zł, a na tzw. projekty "miękkie" 50 tys. Warunkiem jest, by szacunkowe koszty propozycji zadania zgłoszonego do BO nie przekraczały - po weryfikacji merytorycznej - kwoty 150 tys. zł brutto w projektach inwestycyjnych i 15 tys. zł w projektach prospołecznych.

Wśród wyłonionej wstępnie "osiemnastki" jest 10 projektów twardych i 8 miękkich. Zabrakło wśród nich kilku sztandarowych projektów, które od lat pojawiały się na liście - np. spotkania ewangelizacyjnego "Jezus na Lodowisku". Od kiedy zmieniono regulamin - nie zgłaszane są także imprezy takie jak np. Piknik Lotniczy.

W tej edycji pojawią się najprawdopodobniej projekty zgłoszone przez OSP, MMKS, GOPR oraz Radę Seniorów. Robocza lista zawiera dwa projekty zgłoszone przez środowisko żeglarskie, dwa zadania dotyczące Szkoły Podstawowej nr 1, aktywizację parafian przy kościele pw. św. Jana Pawła II, budowę chodnika, rozbudowę jednej z siłowni, a także Nowotarskiej Stefy Relaksu, skateparku, założenia monitoringu i organizację dwóch festynów. O tym, które z tych zadań spełnią warunki regulaminu - zdecyduje komisja złożona z urzędników.

Głosowanie odbędzie się od 11 września do 1 października. Głosować będzie można drogą elektroniczną – formularze do głosowania dostępne będą w okresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl. Ponadto głosować będzie można również tradycyjnie, wrzucając wypełnioną kartę do głosowania w Urzędzie Miasta (w Biurze Obsługi Mieszkańców), w Ratuszu (w Punkcie Informacji Turystycznej), w Miejskim Ośrodku Kultury, w kasach Pływalni Miejskiej. Głosować będzie można też poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną.

W tych punktach będą wydawane pojedyncze formularze do głosowania. Tym razem nie będzie możliwości (co zdarzało się we wcześniejszych edycjach) wydawania nawet kilkuset sztuk kart jednorazowo.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 12.07.2019 15:39