Burmistrz do radnego: "Lepiej bym wykorzystał urlop wypoczynkowy, czy wykonywał na bieżąco swoje zadania"?

NOWY TARG. Od dwóch miesięcy ciągnie się sprawa wykorzystywania urlopów przez burmistrza i jego zastępców oraz pobierania ekwiwalentu w poprzednich latach. Temat drąży radny Paweł Liszka, który wytyka burmistrzowi hipokryzję, a zastępców burmistrza namawia, by sami przyznali - ile pieniędzy pobrali w zamian za niewykorzystany urlop.
Informacje o urlopach wiceburmistrzów to sprawa poufna

Dwa miesiące temu, podczas czerwcowej sesji Paweł Liszka w ramach interpelacji zadał szereg pytań w sprawie wykorzystania urlopów przez burmistrza i jego zastępców. Odpowiedź udzielona mu przez burmistrza nie zamknęła tematu. Radny uznał ją za "niepełną" i podczas kolejnej sesji zwrócił się do burmistrza o "podanie kwoty brutto ekwiwalentu wypłaconego burmistrzowi za lata 2017-2018".

Radny pytał o urlopy lub wypłacony ekwiwalent w odniesieniu także do zastępców burmistrza. Grzegorz Watycha odpisał, iż "w przypadku zastępców burmistrza Miasta, Pana Waldemara Wojtaszka i Pani Joanny Iskrzyńskiej-Steg, ze względu na ochronę danych osobowych nie jest możliwe udzielenie informacji na temat stanu wykorzystania przez Nich urlopów wypoczynkowych" i dodał, że urlopy wypoczynkowe wykorzystywane są przez zastępców zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

"...zastępcy będą mieli na tyle odwagi"...

Paweł Liszka uznał to wyjaśnienie za "uchylenie się od odpowiedzi na zdane pytania, a tym samym próbę uniknięcie udzielenia informacji opinii publicznej". - Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pana zastępcy Joanna Iskrzyńska-Steg i Waldemar Wojtaszek otrzymali ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy na koniec poprzedniej kadencji? W odpowiedzi proszę przy każdym z nazwisk naznaczyć "tak" lub "nie". Chyba, że z uwagi na szacunek do mieszkańców i wyborców pana zastępcy będą mieli na tyle odwagi i zgodzą się na udzielenie pełnej informacji, wówczas proszę o podanie informacji, o które prosiłem - z kwotami brutto. Uważam, że rzetelna informacja należy się mieszkańcom. Ewentualnie powrócimy do tematu po zakończeniu roku i złożeniu oświadczenia majątkowego z podaną kwotą wynagrodzenia"- mówił radny w trakcie składania kolejnej już interpelacji w tej sprawie.

Lepsza praca, niż urlop?

Powołał się na artykuł z lutego 2011 roku z Tygodnika Podhalańskiego, w którym opisano iż "Czorsztyn wypłaci byłemu wójtowi i wicewójtowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop w sumie ok 27 tys. zł." W tekście chodzi o Waldemara Wojtaszka (obecnie zastępcę burmistrza Nowego Targu) i Grzegorza Watychę (obecnego burmistrza Miasta).

- "Przez 2 ostanie lata zarówno Waldemar Wojtaszek, jak i Grzegorz Watycha sporadycznie korzystali z urlopu. Pierwszemu nazbierało się 47 niewykorzystanych dni, drugiemu 29. Odchodząc z urzędu wójt pobrał 17 ty zł brutto ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, Watysze wypłacono prawie 10 tysięcy zł." - cytował tekst radny Liszka.

- W nawiązaniu do tego artykułu, co pan sądzi o zaistniałej sytuacji? Pana krytyczne wypowiedzi i komentarze na temat pobranych ekwiwalentów przez pana poprzednika i jego zastępców (Marka Fryźlewicza, Eugeniusza Zajączkowskiego i Jana Kolasę - przyp. red.) - czy to nie jest hipokryzja z pana strony? Czy sytuacje w Czorsztynie i Nowym Targu nie są tożsame i było to świadome działanie pana i pana zastępców? Dlaczego urlopy nie są wykorzystywane co roku zgodnie z planem urlopów, jaki powinien być opracowany zgodnie z Kodeksem Pracy? Czy plan urlopów funkcjonuje w Urzędzie Miasta Nowy Targ? - pyta radny Liszka.

Burmistrz Watycha odpowiada:

W udzielonej mu odpowiedzi czytamy:

"Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 29.07.2019 r. w sprawie wykorzystania urlopów przez Burmistrza Miasta i Jego Zastępców informuję, iż w związku z upływem kadencji należny mi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za lata 2017 i 2018 wyniósł 25.284,12 zł brutto. Od kwoty tej zgodnie przepisami prawa zostały potrącone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy, w związku z czym wypłacony został ekwiwalent pieniężny w faktycznej wysokości 16.462,84 zł. Kwota dochodów brutto, w tym kwota wypłacona z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest wykazywana w składanych przeze mnie, powszechnie dostępnych oświadczeniach majątkowych.

Informuję również, że w przypadku Zastępców Burmistrza Miasta, nie został im wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bowiem upływ kadencji Burmistrza Miasta Nowy Targ nie miał wpływu na ciągłość ich stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wypłacony zostałby tylko i wyłącznie w przypadku odwołania Zastępców, co też nie miało miejsca."

Chodzi o "wywołanie bezprzedmiotowej polemiki"

Dalej burmistrz pisze: "Odnosząc się z kolei do Pana pozostałych zapytań - pkt. od 1 do 3, przypominam Panu, że zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu Miasta Nowy Targ: "Interpelacje dotyczą spraw miejskiej wspólnoty o zasadniczym charakterze."

Pana pytania w żaden sposób nie można zakwalifikować jako pytania o charakterze interpelacji. Mają one na celu wyłącznie wywołanie bezprzedmiotowej polemiki, w związku z czym pozostaną one z mojej strony bez odpowiedzi.

Jeszcze raz Pana informuję, że ze względu na natłok obowiązków, wynikających z pełnienia swojej funkcji nie miałem możliwości, by wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2017 r. w terminie do 30 wrzenia 2018 r.

Zwracam Panu natomiast uwagę, że w czasie kiedy według Pana miałem przebywać na urlopie wypoczynkowym, świadczyłem pracę na rzecz Miasta. Jako Burmistrz Miasta mam nienormowany czas pracy, wobec czego pracę wykonuję również w dni ustawowo wolne od pracy, jak choćby w czasie całodniowych uroczystości związanych ze stuleciem Związku Podhalan.

Wraca pytanie: "praca, czy urlop?"

Proszę sobie zatem odpowiedzieć na pytanie - czy lepiej bym wykorzystał urlop wypoczynkowy, czy wykonywał na bieżąco swoje zadania z racji pełnienia przeze mnie funkcji Burmistrza.

Odpowiadając na pytanie czy plan urlopów funkcjonuje w Urzędzie Miasta Nowy, informuję Pana, że zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy plan urlopu jest zawsze sporządzany na początku każdego roku. Dodać należy, iż obowiązek sporządzania planu urlopów był już kontrolowany przez właściwe organy, które nie dopatrzyły się nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych."

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 20.08.2019 18:29