Wybrano ławników

NOWY TARG. W tym roku mija czteroletnia kadencja ławników sądowych. Podczas sesji - radni wybrali osoby, które orzekać będą w sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach cywilnych i karnych.
Ławnicy do sądów wybierani są w głosowaniu tajnym przez rady gmin spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa sądu, zakłady pracy, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne oraz co najmniej 50 osób stale mieszkających na terenie objętym właściwością danego sądu - i mających czynne prawo wyborcze.

Na kadencję od 2020 do 2023, do Sądu Pracy wybrano Krzysztofa Antosa, Annę Batkiewicz, Marię Ptaszek, Barbarę Różańską i Kazimierę Ruchałę.

Ławnikami Sądu Rejonowego zostali - Janusz Leja i Jacek Józef Sztur.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 08.10.2019 20:14