Minister podpisał programy inwestycje dla Podhala. W planach m.in. przebudowa drogi Rabka - Chyżne, obwodnica Nowego Targu i ronda w Zakopanem

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w Krakowie programy inwestycyjne dla Podhala.
Trzy programy inwestycyjne, dla budów zlokalizowanych w powiatach nowotarskim i tatrzańskim otrzymały finansowanie w momencie podpisania ich przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, czyli 10 października 2019 r. Są to:

- budowa drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, na proces przygotowawczy,

- budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49, etap I proces przygotowawczy,

- rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem.

Budowa drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, proces przygotowawczy:

W ramach zadania do wykonania są: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium korytarzowego z określeniem klasy technicznej planowanej drogi, zlecenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej. Zakłada się: budowę drogi klasy GP o długości ok. 35 km, budowę węzłów drogowych wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Kwestia klasy i przekroju tej drogi wynikać będzie z przeprowadzonych analiz w ramach studium korytarzowego oraz prognozy ruchu. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni wynoszącej 115 kN/oś.

Budowa obwodnicy Nowego Targu, w ciągu drogi krajowej nr 49, etap I proces przygotowawczy:

Etap I obejmuje prace przygotowawcze czyli wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie nieruchomości oraz badania archeologiczne dla inwestycji polegającej na połączeniu nowego przebiegu DK47 z DK49, w nowym korytarzu, o długości koło 5 km, który będzie obwodnicą Nowego Targu.

W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta. Nastąpi włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 49 (ul. Jana Pawła II) w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, realizowanego jako obwodnica miejscowości Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

W ramach inwestycji powstaną 4 obiekty inżynierskie: 1 most i 3 wiadukty, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań i węzłów dwupoziomowych, na projektowanych wiaduktach i moście przez rzekę Biały Dunajec oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto zrealizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej: wodociągowa, techniczna, kanalizacyjna oraz elektrotechniczna.

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem:

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 47 o długości 220 m (od km 36+890 do km 37+110). Powstaną dwa ronda trzywlotowe, w tym rondo turbinowe na skrzyżowaniu DK47 z ul. Wojdyły oraz ronda na skrzyżowaniu DK47 z ul. Ustup. Ponadto wykonane zostaną: wyposażenie odcinka jezdni pomiędzy rondami (około 100 m) w pas rozdziału, przebudowa dwóch zatok autobusowych, budowa chodników oraz wyposażenie w oświetlenie, odwodnienie i przebudowa infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem.

Okres realizacji robót budowlanych: 2020 - 2021.

W Krakowie podpisano również list intencyjny w sprawie modernizacji infrastruktury transportowej i poprawy układu komunikacyjnego na Podtatrzu. Swoje podpisy pod listem złożyli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Piotr Bąk, starosta tatrzański, Krzysztof Faber, starosta nowotarski, Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu i Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

oprac. r/ GDDKiA

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 10.10.2019 16:26