Alarm Smogowy apeluje o wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania węgla w Nowym Targu

NOWY TARG. "Domagamy się zdecydowanych i przede wszystkim skutecznych działań, wzorowanych na przepisach dla miasta Krakowa" - piszą w apelu do burmistrza i Rady Miasta przedstawiciele Nowotarskiego Alarmu Smogowego. Aktywiści doceniają dotychczasowe działania samorządu, ale podkreślają, że to za mało.
Apel Nowotarskiego Alarmu Smogowego o wprowadzenie na terenie Gminy Miasto Nowy Targ całkowitego zakazu używania węgla w celu ogrzewania budynków zaczyna się od wskazania, by samorząd sam zwrócił się do Marszałka województwa małopolskiego oraz Sejmiku Małopolski z wnioskiem o "wprowadzenie na terenie gminy miasta Nowy Targ zakazu stosowania węgla w celu ogrzewania budynków przy uwzględnieniu kilkuletniego okresu przejściowego na dostosowanie instalacji grzewczych." Wniosek uwzględniać ma "pilne wprowadzenie zakazu instalacji źródeł ogrzewania na węgiel w nowo-powstających budynkach, remontowanych kotłowniach, w których dochodzi do wymiany źródła ogrzewania oraz w przypadku wymiany starych kotłów i innych źródeł ogrzewania".

W uzasadnieniu napisano: "Dotychczas gmina miasto Nowy Targ wprowadziła praktycznie wszystkie elementy polityki antysmogowej: wdrożenie rządowego programu Czyste powietrze, kampanie i spotkania informacyjne dla mieszkańców, akcje edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, dopłaty d o wymiany pieców, program dofinansowania termomodernizacji budynków, zakup oczyszczaczy powietrza do samorządowych przedszkoli. Stworzono monitoring jakości powietrza. Utworzono eko-patrol, który przeprowadza liczne kontrole palenisk. Pomimo realizacji tej polityki - stan powietrza w gminie Miasto Nowy Targ nie uległ żadnej zauważalnej poprawie i nadal jest tragiczny, co pokazują regularnie prowadzone pomiary powietrza. Stan ten utrzymuje się pomimo obowiązywania przepisów tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski, które w naszej gminie nie sa wdrażane w wystarczający sposób".

Aktywiście dołączyli do swojej petycji wykres przedstawiający stężenie pyłu PM 10 w Nowym Targu w roku 2018 - na podstawie pomiarów WIOŚ. "Dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego wynosi 50 ug/m3 . Nowy Targ jest w czołówce miast z największa liczbą dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Takich dni w Nowym Targu było aż 106. Przypominamy, że norma to zaledwie 35 dni w roku" - wyliczają.

Jak argumentują "niezwykle niepokojące jest stężenie rakotwórczego BaP w nowotarskim powietrzu, które jest najwyższe w Polsce. Przeliczając wartości tej rakotwórcze substancji na ilość papierosów, nowotarżanie wypalają rocznie 8 tysięcy papierosów. Stężenie BaP przekracza dopuszczalne normy o 1800% i pozostaje daleko powyżej stężeń notowanych obecnie w Krakowie, gdzie konsekwentnie wprowadzono skuteczne i szybkiej rozwiązanie problemu smogu w postaci całkowitego zakazu używania paliw stałych. Śladem tych rozwiązań idą obecnie inne małopolskie gminy - m. in. Skawina i Rabka-Zdrój. Apelujemy, aby gmina miasto Nowy Targ również wprowadziła takie rozwiązanie".

Dalej czytamy: "Główną przyczyną smogu w sezonie grzewczym jest spalanie węgla, zwłaszcza niskiej jakości, dlatego aby wyeliminować problem niskiej emisji należy wprowadzić całkowity zakaz spalania węgla. Obowiązujące obecnie przepisy antysmogowe nie stwarzają najmniejszych szans na obniżenie szkodliwych stężeń zanieczyszczeń w najbliższej przyszłości. Aktualne poziomy oferowanych dotacji, wciąż istniejąca możliwość instalacji pieców węglowych i długie okresy wprowadzania zakazów pozwalają mieć nadzieję, że powietrze w Nowym Targu ulegnie poprawie za ik. 20-30 lat. Taki termin nie jest akceptowany przez lokalną społeczność - domagamy się zdecydowanych i przede wszystkim skutecznych działań, wzorowanych na przepisach dla miasta Krakowa.

Niniejszy wniosek o wprowadzenie na terenie Gminy Miasto Nowy Targ zaostrzenia przepisów na mocy tzw. uchwały antysmogowej i wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania węgla w celu ogrzewania budynków.pozostaje w zgodzie z ustaleniami raportu NIK (z września 2018 r.), który stwierdza, że "osiągnięcie w Polsce jakości powietrza zgodnej z zaleceniami WHO w odniesieniu do PM 10, PM2,5, a przede wszystkim BaP nie znajduje potwierdzenia w aktualnie realizowanych i przewidywanych w przyszłości działaniach naprawczych", a jedynym rozwiązaniem jest "ograniczenie możliwości stosowania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym". - koniec cytatu.

Apele o podobnej treści mają zostać skierowane do rad miast i gmin oraz burmistrzów i wójtów w gminach: Zabierzów, Zielonki, Wieliczka, Chełmek, Oświęcim, Krzeszowice, Niepołomice, Zakopane i Czernichów.

Burmistrz Nowego Targu przesłał pismo Nowotarskiego Alarmu Smogowego do radnych z miejskiej Komisji finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju - do zaopiniowania. Jak wyjaśnia Grzegorz Watycha - opinia ta "będzie podstawą do dalszych działań".

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 17.12.2019 15:07