Petycja w sprawie smogu trafiła do władz Miasta

NOWY TARG. Pod petycją do burmistrza i Rady Miasta w sprawie likwidacji smogu w Nowym Targu podpisało się blisko 1200 mieszkańców. Dziś lista z pismem przewodnim trafiła do władz Nowego Targu.
"Pragnę Was poinformować, że 20 lutego 2020 r. zakończono akcję zbierania podpisów mieszkańców pod petycją do Burmistrza i Rady Miasta Nowy Targ. Celem petycji jest przedstawienie naszym Władzom żądania wyeliminowania trującego powietrza w Nowym Targu. Wierzę, że Włodarze Nowego Targu jako elita naszego społeczeństwa poważnie podejdzie do podmiotowego tematu i skutecznie zajmie się śmierdzącym tematem smogu" - pisze w otwartym liście do Nowotarżan - Marek Domański.

Inicjator akcji zbierania podpisów pod petycją dodaje:" Podstawową przedwyborczą obietnicą obecnego Burmistrza było wyeliminowanie smogu w Nowym Targu. Mieszkańcy czekają już za długo na spełnienie tej obietnicy. Czy może Pan Burmistrz zapomniał, że nadszedł już czas, najwyższy czas wywiązania się ze złożonej obietnicy?

W akcji zbierania podpisów nie byłem sam. Tą drogą chcę podziękować wąskiej grupie osób, która wspomagała mnie w procesie zbierania podpisów. Nie mieliśmy zbyt dużo czasu, aby zebrać ich więcej. Przyznam, że spotkałem się z entuzjastycznym podejściem mieszkańców. Wszyscy z którymi rozmawiałem chętnie składali swoje podpisy i życzyli mi powodzenia. Nie spotkałem nikogo kto byłby zadowolony z jakości powietrza w Nowym Targu. Na każdym kroku dziękowano mi i proszono o przekazanie podziękowania innym mieszkańcom, którzy włączyli się w tą tak potrzebną akcję. Osoby składające podpisy były wdzięczne za to, że ktoś robi coś dla nich, że komuś w ogóle chce się cokolwiek zrobić w tym temacie."

"Dla informacji Państwa, zebraliśmy 1192 podpisy. Petycja wraz z podpisami mieszkańców została złożona na ręce Burmistrza i Rady Miasta po zarejestrowaniu na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta. Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za każdy podpis "- - podsumowuje Marek Domański.

A oto treść złożonego w Urzedzie Miasta Nowy Targ pisma:

Nowy Targ, 25 luty 2020 r.
Szanowny Pan Burmistrz Grzegorz Watycha
i Szanowna Rada Miasta Nowy Targ

Dotyczy: Likwidacji smogu w Nowym Targu.

Podejmując przedmiotowe działania reprezentuję siebie i mieszkańców Nowego Targu. Działam w interesie publicznym, czyli dobra wspólnego, a żądania mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz U z 2014r. poz.1195).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art.5, Art.31, Art. 68, Art.74, Art.86 traktujące o ochronie środowiska.

Uzasadnienie

Statystyki, bieżące pomiary, konferencje naukowe, sprawozdania lekarzy specjalistów i komunikaty w mediach publicznych informują nas jaka jest jakość powietrza w Nowym Targu i jak ono działa na organizm człowieka. Nowy Targ jest jednym z „liderów” w Polsce pod względem fatalności powietrza. Specjaliści w temacie stwierdzili, że oddychając nowotarskim powietrzem to tak jakbyśmy wypalali paczkę papierosów dziennie, oczywiście nie wyłączając dzieci. W okresie grzewczym mieszkańcy nie mogą swobodnie bez lęku wychodzić z domu, nie otwierają okien, oczyszczają powietrze w mieszkaniach odpowiednimi urządzeniami. Ale czy tak można dalej żyć? Tym bardziej że i tak nie uchronimy się od skutków fatalnego powietrza, ponieważ nie można nie oddychać. Sytuacja jest katastrofalna i nie do przyjęcia. Dla mieszkańców jest bardzo uciążliwa. Niejednokrotnie powoduje już nie tylko obawy i lęk, ale i panikę o zdrowie. Tym bardziej, że Nowotarżanie nie czują poprawy jakości powietrza i nie mają nadziei, że to się zmieni.
Nowy Targ – stolica Podhala ma ambicje być miastem turystycznym. Tymczasem fatalny stan powietrza, który utrzymuje się przez co najmniej pół roku skutecznie zniechęca, a nawet odstrasza turystów od Nowego Targu. Wiem z autopsji, że mieszkańcy Nowego Targu nie potrafią cieszyć się nowymi inwestycjami na rzecz miasta. Ich odczucia są zupełnie inne - są wściekli jak widzą, że wydaje się pieniądze na wszystko tylko nie na walkę ze smogiem. W rozmowie z mieszkańcami najczęściej wypowiadane zdanie to: cytuję: „ Nie chcemy żadnych domów kultury, lodowisk, muzeów czy ścieżek rowerowych jeżeli nie mamy czym oddychać, po co nam to wszystko skoro zdrowie tracimy”.
Te wypowiedzi świadczą jak bardzo wszyscy są rozgoryczeni fatalnym stanem powietrza i lękiem przed utratą zdrowia. Przeciętny mieszkaniec Nowego Targu taki jak ja, nie jest w pozycji aby doradzać ani dyktować władzy publicznej w jaki sposób należy problem smogu rozwiązać. Wybraliśmy najlepszych z pośród chętnych na Burmistrza i do Rady Miasta i to Ich obowiązkiem jest radzenie sobie z trudnymi problemami. Wsłuchiwanie się w uzasadnione żądania mieszkańców, ich zrozumienie i w konsekwencji rozwiązywanie problemów dotyczących naturalnych podstaw bytu (w tym konieczność oddychania czystym powietrzem) - jest podstawowym i niezaprzeczalnym obowiązkiem Władz Miasta.
W związku z wyżej opisaną i faktycznie istniejącą sytuacją, my mieszkańcy miasta Nowego Targu, nie zgadzamy się na życie w tak skrajnie zanieczyszczonym środowisku i żądamy radykalnych działań w celu jego poprawy. Żądamy zdecydowanych kroków i systemowych rozwiązań. Żądamy pozyskania funduszy z zewnątrz, a jeżeli to nie będzie możliwe, to wygospodarowanie i zabezpieczenie na ten cel znacznych środków z budżetu miasta.
Żądamy aby temat smogu w Nowym Targu był dla Burmistrza i Rady Miasta tematem priorytetowym. Żądamy przedstawienia nam planu na wyeliminowanie problemu smogu i jak najszybszego wprowadzenia go w realizację.
Równocześnie proszę o powiadomienie mnie jako reprezentanta podmiotu wnoszącego, o przyjęciu i rozpatrzeniu naszej petycji przy zachowaniu ustawowego terminu. Proszę, aby w odpowiedzi nie zamieszczać dotychczasowych dokonań w temacie smogu. W moim posiadaniu jest opracowanie w przedmiotowym temacie, które otrzymałem od Pana Naczelnika Jabconia. O dotychczasowych działaniach poinformowałem zainteresowanych mieszkańców. Wszyscy znamy je prawie na pamięć, ale nie zapominajcie Państwo, że ludzie mają nosy, które bezbłędnie informują ich o smrodzie w mieście. Wiemy że coś robicie, ale to ”coś” jest stanowczo za mało i mało skuteczne. Proszę natomiast, aby w odpowiedzi znalazła się informacja co Państwo zamierzacie robić dalej, jakiej wielkości środki przeznaczycie żeby zlikwidować istniejący problem. Takie informacje jeżeli będą zawierać konstruktywne i realne rozwiązania nie odkładane w czasie, pozwolą uspokoić mieszkańców i dać im nadzieję na zdrowe powietrze w naszym mieście.

Moja refleksja:
Szanowny Panie Burmistrzu, osobiście słyszałem, jak podczas Pańskich odpowiedzi na interpelacje Radnych dezauwuje Pan naszych Radnych stwierdzeniem, że występują z interpelacjami tylko po to aby zaistnieć. Mnie się to bardzo nie podobało. W związku z powyższym nasuwa mi się myśl, że jeśli Pan nie rozpocznie radykalnych działań w temacie likwidacji smogu, to ja Panu gwarantuję, że Pan, czy chce czy nie chce to zaistnieje, ale ... super negatywnie.

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Marek Domański

1. W załączeniu: Listy z podpisami mieszkańców. 88 list ktore zawieraja 1192 podpisy.
2. Odpowiedź na powyższą Petycję odbiorę osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Dlatego uprzejmie proszę o powiadomienie mnie o terminie odbioru."

opr.s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 25.02.2020 14:23