Kłopoty firmy, która buduje S7 z Lubnia do Naprawy. Podwykonawcy żądają zapłaty za prace, GDDKiA interweniuje

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wpłynęły do tej pory wnioski od 66 podwykonawców, którzy nie otrzymali od wykonawcy zapłaty za prace i usługi zrealizowane na budowie S7 Lubień-Naprawa.
- GDDKiA rozpatrzyła już wnioski 26 firm i wypłaciła do tej pory 10,5 mln zł. Wnioski od 40 firm są w trakcie rozpatrywania. Nie do wszystkich wniosków zostały dołączone dokumenty (umowy, aneksy, faktury itp.) pozwalające na dokonanie bezpośrednich płatności dla podwykonawców. Niekompletne wnioski trzeba uzupełnić. Zwróciliśmy się do tych firm o uzupełnienie brakujących dokumentów - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie.

25 maja w siedzibie GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z podwykonawcami i usługodawcami, którzy nie otrzymali od wykonawcy (konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) wynagrodzenia za wykonane prace. Jak poinformowano, za niepłacenie podwykonawcom, wykonawcy S7 Lubień-Naprawa naliczono kary. Zgodnie z zawartym kontraktem wykonawca jest zobowiązany do uregulowania płatności za wykonane i odebrane prace. Ustalono, że inwestor kolejny raz zwróci się do dyrekcji kontaktu z ramienia wykonawcy o potwierdzenie wykazu podwykonawców wraz z zakresem zrealizowanych przez nich robót. Doprecyzowano sposób kontaktowania się oddziału GDDKiA w Krakowie z podwykonawcami i zwrócono uwagę na konieczność indywidualnego rozpatrywania każdego wniosku, ze względu na ich charakter i różnorodność. Obecnym na spotkaniu przedsiębiorcom wyjaśniono tryb postępowania związany z weryfikacją wniosków o bezpośrednią płatność przez GDDKiA.

oprac. r/ źródło: GDDKiA

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 25.05.2020 21:20