Burmistrz: "Samorządy znalazły się w trudnej sytuacji", ale Miasto chce wspierać przedsiębiorców

NOWY TARG. "Podobnie jak w poprzednich latach, Miasto będzie kontynuowało politykę wspierania przedsiębiorców i stawka dla nich pozostaje na dotychczasowym poziomie" - zapowiada Grzegorz Watycha w przygotowanej uchwale dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. Inni jednak muszą się liczyć z podwyżkami.
Podatki od nieruchomości to podstawowe źródło dochodu gminy. Radni mają kompetencje do ustalania wysokości stawek tego podatku, ale nie mogą one przekroczyć stawek określanych corocznie przez Ministra Finansów. Nowe stawki maksymalne na rok 2021 są wyższe w porównaniu do tego roku o 3.9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r.

Według przygotowanego na poniedziałkową sesję projektu uchwały - podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 99 groszy za metr kw powierzchni (obecnie to 95 groszy), podatek od budynków lub ich części - mieszkalnych 85 groszy za metr kwadratowy (jest 81 groszy), zajętych po prowadzenie działalności gospodarczej 22 zł za metr kwadratowy (tu nie ma zmian).

Tam, gdzie prowadzona jest działalność związana ze świadczeniem usług zdrowotnych stawka ma wynieść 5,06 zł za metr kw. powierzchni.(wzrost o 19 groszy). Organizacje pożytku publicznego zapłacą 8,20 zł, czyli więcej o 15 groszy.

"Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 zostały ustalone na poziomie maksymalnym. Podobnie jak w poprzednich latach, miasto będzie kontynuowało politykę wspierania przedsiębiorców i stawka dla nich pozostaje na dotychczasowym poziomie. Stawkę preferencyjną proponuje się również dla budynków pozostałych. Stawka ta dotyczy m. in starych zabudowań gospodarczych i wielu przypadkach podatek za te budynki jest nieadekwatny do posiadanego majątku. Skutek obniżenia stawki wpływa w sposób oczywisty na spodziewane okresowe zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu podatków, w stosunku do których podjęto decyzję o obniżeniu stawki" - zapisano w uzasadnieniu i przypomniano, iż na taka decyzja będzie mieć swoje następstwa, na przykład w wysokości przyznawanej Miastu subwencji ogólnej.

- Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen, jak również ciągły wzrost potrzeb finansowych Nowego Targu związanych ze znacznym wzrostem wydatków inwestycyjnych, wydatków oświatowych związanych m. in. z zabezpieczeniem szkół, które funkcjonują w nowym reżimie sanitarnym i muszą wdrażać nowe zasady bezpieczeństwa - podwyższenie stawek podatkowych będzie miało istotne znaczenie dla dochodów budżetu Miasta. Przyjęcie niższych od proponowanych stawek podatków - spowoduje znaczny spadek dochodów przewidzianych na realizację zadań własnych gminy - tłumaczy burmistrz.

- Epidemia wpłynęła negatywnie na budżet Miasta, co jest konsekwencją zmniejszonych dochodów firm działających na terenie Nowego Targu, a tym samym na udział miasta w podatku dochodowym PIT, CIT. Nie mam wątpliwości, że obecna sytuacja niesie problemy finansowe dla miasta. Jeśli nie zrealizujemy zaplanowanych przychodów może to pociągnąć za sobą brak środków na realizacje bieżących zadań, takich jak wypłata wynagrodzeń, utrzymanie czystości czy też realizację inwestycji. Należy wziąć pod uwagę, iż budżet już wcześniej został osłabiony z powodu n. in. zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd w 2019 roku. W związku ze zmianami w podatku PIT, podwyższeniu płacy minimalnej, podwyższeniu płac nauczycieli oraz niedoszacowaniu wysokości subwencji oświatowej, samorządy nie tylko Nowy Targ znalazły się w trudnej sytuacji - podsumowuje Grzegorz Watycha.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 15.11.2020 20:48