Maniowy: Ulice Wyspiańskiego i Kasprowicza oddane do użytku

Za kwotę 620 420 zł Gmina Czorsztyn przebudowała drogi gminne na odcinku ciągu dróg obejmujących ulicę Wyspiańskiego oraz Kasprowicza w sołectwie Maniowy.
W ramach zrealizowanej inwestycji położony został nowy dywanik asfaltowy, wykonano chodnik jednostronny oraz wyregulowano istniejące wpusty uliczne.

Realizacja zadania została wsparta środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu Gminy Czorsztyn. Całkowity koszt robót wyniósł 620 420, 71 zł, z czego kwota pozyskanych środków to 306 144 zł. Prace wykonywała firma FHU Rutkowski z Ludźmierza. Drogi gminne zostały odebrane i oddane do użytku z dniem 4 listopada 2020 r.

Zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 360595K ul. Kasprowicza w km od 0+000,00 do 0+191,50 w miejscowości Maniowy, Gmina Czorsztyn” „Przebudowa drogi gminnej nr 360596K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006,15 do 0+328,00 w miejscowości Maniowy, Gmina Czorsztyn” zostały zrealizowane w ramach udzielonego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

opr. A.M.

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 20.11.2020 14:59