Dawna przychodnia w nowej odsłonie (zdjęcia)

ZAKOPANE. Kilka dni temu komisja dokonała odbioru budynku dawnej przychodni. Przeprowadzono w niej roboty budowlane w ramach inwestycji "Rewitalizacja budynków dworca PKP”.
Obiekt czeka teraz na aranżacje pomieszczeń, w których znajdą się w Centrum Informacji Turystycznej, a także pomieszczenia wystawiennicze, mediateka i sala klubowa.

Projekt „Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

UM Zakopane, opr.s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 20.11.2020 17:52