Sromowce Niżne: Wsiadaj na rower i ruszaj w podróż, która nie zna granic (zdj. i film)

Miłośnicy aktywnego wypoczynku, którzy lubią spędzać wolny czas na świeżym powietrzu oraz przemierzać kolejne kilometry na rowerze mają kolejny powód do zadowolenia. Zakończono i oddano do użytku kolejny odcinek trasy rowerowej na terenie Gminy Czorsztyn, tym razem w sołectwie Sromowce Niżne.
Trasa rowerowa stanowi kontynuację Velo Dunajec na lewym brzegu rzeki. Rozpoczyna się tuż obok istniejącej kładki pieszo-rowerowej (gdzie przewidziano miejsce do odpoczynku) i biegnie w kierunku przystani flisackiej z widokiem na górujące Trzy Korony.

Ścieżka rowerowa powstała w ramach partnerstwa ze słowacką Gminą Czerwony Klasztor. Wartość całkowita mikroprojektu to blisko 265 tys. zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 219,5 tys. Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazała dotację stanowiącą 71,43 % środków, 5 % stanowiła dotacją ze środków z budżetu państwa, a pozostała kwota, tj. 23,57 % stanowił wkład własny gminy.

Oto spot promujący realizację projektu:


Projekt pn. Budowa ścieżki rowerowo - pieszej w miejscowości Sromowce Niżne zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,Oś priorytetowa: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.”

opr. Aneta Markus

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 04.12.2020 14:07