XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Jerzego Leca - regulamin

NOWY TARG. Zainteresowanych uczestnictwem w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stanisława Jerzego Leca informujemy, że na fraszki i aforyzmy organizatorzy czekają tylko do 16 sierpnia br..

Wciąż dążymy do prawdy, ale ciągle ktoś przestawia kierunkowskazy

Konkurs organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu pod patronatem burmistrza miasta. Termin nadsyłania prac - 16 sierpnia br., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 2 października br. Wszelkich informacji udziela Stanisław Krzak tel. (018) 2662132.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu 5 aforyzmów lub 5 fraszek w 5 egzemplarzach.
3. Zestawy fraszek lub aforyzmów należy opatrzyć godłem.
4. Jeden autor może nadesłać jeden zestaw fraszek i aforyzmów.
5. Do nadesłanych utworów należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres.
6. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.
7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem praw autorskich autora tekstu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji Utworów nadesłanych na konkurs.
10. Organizatorzy podejmują starania o wydanie nagrodzonych utworów w pismach kulturalno - literackich.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych uczestników w celach związanych z realizacją konkursu.
12. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
13. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2010r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem na kopercie “Konkurs Literacki”.

opr. s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 02.07.2010 18:07