Nowy Targ: Święto Policji (zdjęcia)

Nowotarscy policjanci obchodzili dziś swoje święto. Uroczystości odbyły się tradycyjnie na strzelnicy LOK i były okazją do wręczenia medali zasłużonym funkcjonariuszom i awansów na wyższe stopnie.
- Chcemy w tym dniu myśleć o ty, co budzi zadowolenie i daje satysfakcję - powiedział rozpoczynając uroczystości komendant nowotarskiej policji Mariusz Wacław. Towarzyszący mu zastępca komendanta Małopolskiej Komendy Policji podinsp. Mariusz Dąbek wręczył policjantom komendy powiatowej medale i awanse. Złoty Medal, przyznany na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznany za wzorową służbę otrzymał podinsp. Marian Gajewski. Srebrny medal zawisł na piersi st. sierż. Andrzeja Wojdyły. Z kolei Roman Kościelniak otrzymał awans na podinspektora, Stanisław Pakos i Tomasz Kijak na nadkomisarzy. Po części oficjalnej funkcjonariusze policji, goście z zaprzyjaźnionych służb mundurowych i samorządowcy spotkali się na okazjonalnej biesiadzie.

Lista policjantów KPP w Nowym Targu
wyróżnionych i mianowanych na wyższe stopnie policyjne
z okazji Święta Policji 2009


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2009 roku na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

1. Podinsp. Gajewski Marian

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

1. St. Sierż. Wojdyła Andrzej

Decyzją nr 3/P/2009 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2009 roku w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego

Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” została nadana:

1. Nadkom. Tomaszowi Rajca
2. Nadkom. Zbigniew Domalik
3. Asp. szt. Adamowi Mokrackiemu

Rozkazem Personalnym nr 4157 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2009 roku

Mianowano na stopień:

Podinspektora Policji

1. nadkom. Kościelniak Roman

Rozkazem Personalnym nr 41/09 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 14 lipca 2009 roku

Mianowano na stopień:

Nadkomisarza Policji:

1. kom. Pakosz Stanisław
2. kom. Kijak Tomasz

Rozkazem Personalnym nr 8/09 i 25/09 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 14 lipca 2009 roku
mianowano

na stopień Starszego Aspiranta Policji
1. asp. Bielak Zbigniew
2. asp. Błach Tadeusz
3. asp. Gajek Wojciech
4. asp. Sydoriak Jan
5. asp. Szczepańska Alicja
6. asp. Zacher Zbigniew

na stopień Aspiranta Policji:
1. mł. asp. Budka Marcin
2. mł. asp. Doll Piotr
3. mł. asp. Pustelnik Wisław
4. mł. asp. Zieliński Arkadiusz

na stopień Młodszego Aspiranta Policji
1. sierż. szt. Banach Przemysław
2. sierż. Bączkowski Krzysztof
3. sierż. Chrzanowski Jacek
4. sierż. Filas Marcin
5. sierż. Grzymek Joanna
6. sierż. szt. Haberski Piotr
7. sierż. Karlak Jan
8. sierż. szt. Kozłecki Maciej
9. sierż. Marek Grzegorz
10. sierż. szt. Mazela Małgorzata
11. sierż. szt. Nowobilski Mirosław
12. sierż. szt. Rusnarczyk Marek
13. st. Sierż. Szaluś Marian
14. sierż. szt. Ślaga Marcin
15. sierż. Tolala Wiktor
16. sierż. szt. Waniczek Krzysztof
17. sierż. Wójcik Mariusz
18. sierż. Żółtek Lucjan

Rozkazem Personalnym nr 7/09, 8/09 i 25/09 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 14 lipca 2009 roku

Mianowano
na stopień sierżanta Sztabowego Policji
1. st. sierż. Bochnak Józef
2. st. sierż. Dziadoń Krzysztof
3. st. sierż. Gawron Robert

na stopień Starszego Sierżanta Policji

1. sierż. Bagiński Marcin
2. sierż. Gwiżdż Marek
3. sierż. Kalata Józef
4. sierż. Karpierz Piotr
5. sierż. Leśniak Mariusz
6. sierż. Łukaszczyk Beata
7. sierż. Nykaza Piotr
8. sierż. Pilch Grzegorz
9. sierż. Słowik Piotr
10. sierż. Wójciak Sławomir

na stopień Sierżanta Policji

1. post. Bańka Łukasz
2. st. post. Byrdak Jarosław
3. st. post. Cwynar Piotr
4. st. post. Iskrzycka Sabina
5. st. post. Kadłubek Marcin
6. st. post. Rocha Stanisław
7. st. post. Rusin Dorota
8. post. Sikora Tomasz
9. st. post. Świerczek Rafał
10. st. post. Tempka Wojciech
11. st. post. Tkaczyszyn Halina
12. st. post. Tokarczyk Karol
13. st. post. Wójciak Kinga

Rozkazem Personalnym nr 604/09 Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu z dnia 10 lipca 2009 roku

Mianowano
na stopień Starszego Posterunkowego Policji:

1. post. Ciesielka Mariusz
2. post. Dutkiewicz Maciej
3. post. Górska Magdalena
4. post. Jerzyk Jagna
5. post. Kąkol Paweł
6. post. Krauzowicz Maciej
7. post. Kurnyta Marcin
8. post. Machaj Dariusz
9. post. Martuszewska Anna
10. post. Michniak Sławomir
11. post. Mikołajczyk Sylwester
12. post. Pardej Karolina
13. post. Słonina Paweł
14. post. Śmietana Grzegorz
15. post. Wacławski Rafał
16. post. Wierzbiak Krzysztof
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Targu Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa nadane zostały:

1. podinsp. Kania Kazimierz
2. nadkom. Domalik Zbigniew

Nagrody Rzeczowe od Burmistrza Miasta Nowego Targu otrzymali:

Podinsp. Kazimierz Kania
Asp. Piotr Blecharczyk
Asp. Marcin Mikołajczyk.

r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 24.07.2009 14:07