Poniedziałek, 01 marzec 2021, Imieniny: Antoniego, Radosława, Albina
Szczawnica i okolice
Clouds
Wiatr: 14.832 km/h Wilgotność: 65
Clouds
Wiatr: 14.832 km/h Wilgotność: 65
Clouds
Wiatr: 14.832 km/h Wilgotność: 65
Clouds
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 70
Clouds
Wiatr: 6.588 km/h Wilgotność: 77
Clouds
Wiatr: 14.832 km/h Wilgotność: 65
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra

ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia o I pisemnym przetargu nieograniczonym (numer: 695159)

Dodano 205 tygodni temu, 22.03.2017 08:59
Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13, parter oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 16 marca 2017 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 61/3 obręb 11 o pow. 0,0397 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane.

1. Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego.

2. Księga wieczysta: NS1Z/00009729/7.

3. Położenie nieruchomości: rejon ul. Makuszyńskiego, bez dostępu do drogi publicznej ul. Makuszyńskiego.

4. Warunki zagospodarowania: tereny zieleni urządzonej (1.ZP) – „MPZP SKOCZNIA” zatwierdzony Uchwałą nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r.

5. Cena wywoławcza: 101 933,00 zł netto /słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100/. Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

6. Pisemna oferta: Pisemną ofertę należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 na dzienniku podawczym zlokalizowanym na parterze w budynku, przesłać pocztą lub przez kuriera, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

7. Wadium: 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/ - najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2017 r. kwota stanowiąca wadium musi znajdować się na koncie UMZ.

8. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 28 kwietnia 2017 r., godz. 1000, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij