Sobota, 04 lipiec 2020, Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
Szczawnica i okolice
Clouds
22°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 60
Clouds
22°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 60
Clouds
23°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 60
Clouds
25°
Wiatr: 11.16 km/h Wilgotność: 50
Clouds
23°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 60
Clouds
21°
Wiatr: 9.36 km/h Wilgotność: 60
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
Aktualna sytuacja na Podhalu Koronawirus Ogłoszenia drobne i komunikaty

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.339.2018 (numer: 849570)

Dodano 55 tygodni temu, 10.06.2019 16:30
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12 września 2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się TRZECIA LICYTACJA udziału ½ w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1734 o powierzchni 0,0858 ha położonej w Nowym Targu (Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00090539/8 stanowiącej własność WOJTYCZKA MAŁGORZATY

Działka ewid. 1734 (ŁIV) o powierzchni 0,0858 ha, położona jest w obrębie 0001 Nowy Targ zlokalizowana jest na oś. Niwa, w zachodniej części miasta, w terenie oznaczonym symbolem planu MN.16 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDW.6 – tereny komunikacji – drogi wewnętrzne. Teren niezabudowany, nieuzbrojony, niezagospodarowany. Działka o regularnym wydłużonym kształcie. Sąsiedztwo stanowią zabudowania mieszkalne oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Udział w nieruchomości oszacowano na kwotę 36.505,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięć złotych 00/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 65% wartości oszacowanego udziału tj. kwotę 23.728,25 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia wartość rynkową działki, obszar, cenę wywoławczą oraz kwotę wadium.

Lpdziałka ewid.obszarcena oszacowania udziału w złcena wywoławcza udziału w złwadium w zł
117340,0858ha36.505,0023.728,253.650,50
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanego udziału w nieruchomości. Wadium winno być złożone w gotówce, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacone na konto tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem celu wpłaty i oznaczenia sprawy. Wpływ wadium na rachunek powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, p. 132; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podarek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij