Niedziela, 28 luty 2021, Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla
Nowy Targ i okolice
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
-0°
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 81
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Dobra

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.782.2019 (numer: 911662)

Dodano 31 tygodni temu, 21.07.2020 11:56
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1438 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29 września 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 489/13 i 489/10 o powierzchni 0,4733 ha położonej w miejscowości Łapsze Niżne (Gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00129078/1. stanowiącej własność JACHYMIAK CELINY

Działka ewid. 489/13 (R IV b) o pow. 0,2404 ha położona w obrębie 0005 Łapsze Niżne, jedn. rejestrowa G.921, jedn. ewidencyjna 121108_2 Łapsze Niżne jest niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren nachylony w kierunku południowo-wschodnim. Przez działkę przebiega sieć energetyczna. Sąsiedztwo stanowią tereny luźnej zabudowy mieszkaniowej. Dostęp do działki drogą asfaltową.

Działka ewid. 489/10 (R IV b, RV) o pow. 0,2329 ha położona w obrębie 0005 Łapsze Niżne, jedn. rejestrowa G.921, jedn. ewidencyjna 121108_2 Łapsze Niżne jest niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren nachylony w kierunku południowo-wschodnim. Sąsiedztwo stanowią tereny luźnej zabudowy mieszkaniowej. Brak bezpośredniego dojazdu do działki; dostęp możliwy przez działkę nr ewid. 489/13.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer NS1T/00129078/1 oszacowano na kwotę 89.166,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowanej nieruchomości tj. kwotę 66.874,50 zł (słownie: sześćdziesiąt sześc tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące 50/100).

Lpnumer działkiobszar działkicena oszacowaniacena wywoławczawadium w zł
1489/130,2404 ha48.085,00 zł36.063,75 zł4.808,50
2489/100,2329 ha41.081,00 zł30.810,75 zł4.108,10
Ʃ0,4733 ha89.166,00 zł66.874,50 zł8.916,60 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego numer 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli jego wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij