Niedziela, 28 luty 2021, Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla
Jabłonka i okolice
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
-0°
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 81
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Dobra

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.717.2019 (numer: 923201)

Dodano 20 tygodni temu, 09.10.2020 15:12
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2020 poz. 1427), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 listopada 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się DRUGA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 163, 94, 310, 417, 430, 439, 487 o powierzchni 2,6659 ha położonej w miejscowości Rabka-Słone (Miasto Gmina Rabka Zdrój, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Limanowej prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS2L/00017269/9.

stanowiącej własność GACEK PIOTRA.

Nieruchomość położona jest w obrębie 0002 Rabka-Słone, jedn. rejestrowa G.129, jedn. ewidencyjna 121112_4 Rabka Zdrój.

Działka ewid. 163 (Ls III) o pow. 0,3896 ha jest w całości zadrzewiona (wysoki stopień zadrzewienia, średnia atrakcyjność drzewostanu); posiada nieregularny kształt. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i tereny zadrzewione. Brak bezpośredniego dojazdu do działki; dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 94 (Ł V – 0,0987 ha, Ls III – 1,0035 ha) o pow. 1,1022 ha jest w całości zadrzewiona (wysoki stopień zadrzewienia, średnia atrakcyjność drzewostanu); posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i tereny zadrzewione. Dojazd do działki drogą gruntową.

Działka ewid. 310 (Ł V) o pow. 0,0247 ha jest niezabudowana; posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki droga gruntową.

Działka ewid. 417 (Ł V) o pow. 0,0471 ha jest niezabudowana; posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki droga gruntową.

Działka ewid. 430 (R IV b) o pow. 0,2330 ha jest niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki droga gruntową.

Działka ewid. 439 (R IV b – 0,1946 ha, Ls IV – 0,0410 ha) o pow. 0,2356 ha jest częściowo zadrzewiona; posiada regularny kształt zbliżony do rombu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i tereny zadrzewione. Brak bezpośredniego dojazdu do działki. Dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 487 (R IV b – 0,5535 ha, Ls IV – 0,0802 ha) o pow. 0,6337 ha jest częściowo zadrzewiona; posiada nieregularny kształt. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i tereny zadrzewione. Dojazd do działki drogą gruntową.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer NS2L/00017269/9 oszacowano na kwotę 419.155,00 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 70% wartości oszacowanej nieruchomości tj. kwotę 293.408,50 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych 50/100).

Lpnr działkiobszar działkicena oszacowaniacena wywoławcza w II licytacjiwadium w zł
11630,3896 ha42.241,00 zł29.568,70 zł4.224,10 zł
2941,1022 ha138.697,00 zł97.087,90 zł13.869,70 zł
33100,0247 ha9.611,00 zł6.727,70 zł961,10 zł
44170,0471 ha20.310,00 zł14.217,00 zł2.031,00 zł
54300,2330 ha71.018,00 zł49.712,60 zł7.101,80 zł
64390,2356 ha28.091,00 zł19.663,70 zł2.809,10 zł
74870,6337 ha109.187,00 zł76.430,90 zł10.918,70 zł
Ʃ2.6659 ha419.155,00 zł293.408,50 zł41.915,50 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wpływ wadium powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij