Niedziela, 28 luty 2021, Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla
Jabłonka i okolice
Clouds
Wiatr: 27.792 km/h Wilgotność: 52
Clouds
-0°
Wiatr: 27.792 km/h Wilgotność: 52
Clouds
Wiatr: 27.792 km/h Wilgotność: 52
Clouds
Wiatr: 12.96 km/h Wilgotność: 75
Clouds
Wiatr: 27.792 km/h Wilgotność: 52
Clouds
Wiatr: 27.792 km/h Wilgotność: 52
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Umiarkowana

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2751.2019 (numer: 926302)

Dodano 16 tygodni temu, 03.11.2020 08:09
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1427), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14 stycznia 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w N. Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2352/9 o pow. 0,0671 ha położonej w miejscowości Szczawnica (Miasto Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi KW oznaczoną numerem NS1T/00111571/8. stanowiącej własność BAŃKOSZ WALDEMARA.

Działka ewid. 2352/9 (RV – 0,0218 ha, B – 0,0453 ha) o pow. 0,0671 ha, położona w obrębie 0001 Szczawnica, jedn. rej. G.2738 Szczawnica zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 140m². Posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren nachylony w kierunku południowym, ogrodzony słabo zagospodarowany. Uzbrojenie terenu: E, W, K. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do działki droga asfaltową.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer NS1T/001111571/8 oszacowano na kwotę 315.000 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych 00/100), w tym wartość gruntu 73.00,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowanej nieruchomości tj. kwotę 236.250,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wpływ wadium powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij