Niedziela, 28 luty 2021, Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla
Jabłonka i okolice
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
-0°
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 7.416 km/h Wilgotność: 81
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Clouds
Wiatr: 25.92 km/h Wilgotność: 55
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Dobra

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.3381.2018 (numer: 928561)

Dodano 14 tygodni temu, 20.11.2020 10:35
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1427), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA

- nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr NS1T/00139986/2 obejmującej działki ewid. numer 4018/3 i 4031/3 o łącznej pow. 0,0855 ha położonej w miejscowości Pieniążkowice (gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie).

- nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr NS1T/00127298/5 obejmującej działki ewid. numer 2993/4, 3004/2, 2993/1, 2928/3, 2928/1, 2932, 2936, 2941/2, 2952/9, 4026/1, 4028/1, 4026/3, 4025/2, 616/2, 668/2, 4025/1, 3044/2, 3030, 3014, 2993/5, 4018/1 o łącznej pow. 20 950,0000 m² położonej w miejscowości Pieniążkowice (gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie).

stanowiącej własność WICHER TADEUSZA

Nieruchomości leżą w obrębie 0009 Pieniążkowice, jedn. rejestrowa G.828, jedn. Ewidencyjna 121103-2 Czarny Dunajec.

Działka ewid. 4018/3 o powierzchni 0,0533 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wsi. Do działki prowadzi droga asfaltowa.

Działka ewid. 4031/3 o powierzchni 0,0322 ha jest zabudowana niewielką częścią wiaty zlokalizowanej na działkach o numerach ewid. 4018/2 i 4018/3; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wsi. Do działki prowadzi droga asfaltowa.

Działka ewid. 2993/4 (R V) o powierzchni 0,0715 ha jest niezabudowana, zakrzaczona; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Do działki prowadzi droga gruntowa.
Działka ewid. 3004/2 (Ps V) o powierzchni 0,0241 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 2993/1 (Ps V) o powierzchni 0,0576 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 2928/3 (R V) o powierzchni 0,0504 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 2928/1 (R V) o powierzchni 0,1000 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 2932 (R V) o powierzchni 0,0928 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 2936 (R V) o powierzchni 0,0617 ha jest zadrzewiona (średni stan zadrzewienia i niska atrakcyjność drzewostanu); posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne zadrzewione. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 2941/2 (R V – 0,1194 ha, Ł V – 0,0860 ha) o powierzchni 0,2054 ha jest zadrzewiona (średni stan zadrzewienia i niska atrakcyjność drzewostanu); posiada kształt regularny zbliżony do rombu. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne i zadrzewienia. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 2952/9 (R V) o powierzchni 0,1520 ha jest niezabudowana. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne i zadrzewienia; działka posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 4026/1 (B) o powierzchni 0,0785 ha, działka 4028/1 (B) o powierzchni 0,0420 ha oraz działka ewid. 4026/3 (B) o powierzchni 0,0672 ha stanowią całość gospodarczą zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Teren działek jest słabo zagospodarowany. Działki mają kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wsi. Do działek prowadzi droga asfaltowa.

Działka ewid. 4025/2 (B) o powierzchni 0,0975 ha jest niezabudowana; posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wsi. Do działki prowadzi droga asfaltowa.

Działka ewid. 616/2 (R IV b) o powierzchni 0,0268 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i luźna zabudowa mieszkaniowa. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 668/2 (R IV b) o powierzchni 0,0554 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki; dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.
Działka ewid. 4025/1 (B) o powierzchni 0,1004 ha jest zabudowana połową budynku gospodarczego; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wsi. Do działki prowadzi droga asfaltowa.

Działka ewid. 3044/2 (Ps V) o powierzchni 0,2277 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz działki niezabudowane. Do działki prowadzi droga asfaltowa.

Działka ewid. 3030 (R V – 0,1030ha, R VI – 0,2059 ha) o powierzchni 0,3089 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do rombu. Sąsiedztwo stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz działki niezabudowane. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 3014 (R V) o powierzchni 0,1119 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Do działki prowadzi droga gruntowa.

Działka ewid. 2993/5 (R V – 0,0893 ha, PS V – 0,0326 ha) o powierzchni 0,1219 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Brak bezpośredniego dojazdu do działki; dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

Działka ewid. 4018/1 (R V) o powierzchni 0,0413 ha jest niezabudowana; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz działki niezabudowane. Do działki prowadzi droga asfaltowa.

Nieruchomość objętą Księgą wieczystą numer NS1T/00139986/2 oszacowano na kwotę 30.801,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset jeden złotych 00/100). Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 23.100,75 zł.

Lpdziałka ewid.obszar działki w hacena oszacowania w złcena wywoławcza w złwadium w zł
14018/30,053318.874,0014.155,501.887,40
24031/30,032211.927,008.945,251.192,70
Ʃ0,085530.801,0023.100,753.081,00
Nieruchomość objętą Księgą wieczystą numer NS1T/00127298/5 oszacowano na kwotę 759.063,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 569.297,25 zł.

Lpdziałka ewid.obszar działki w hacena oszacowania w złcena wywoławcza w złwadium w zł
12993/40.07153.788,002.841,00378,80
23004/20,02411.167,00875,25116,70
32993/10,05763.052,002.289,00305,20
42928/30,05042.670,002.002,50267,00
52928/10,10005.298,003.973,50529,80
629320,09284.917,003.687,75491,70
729360,06173.591,002.693,25359,10
82941/20,205411.955,008.966,251.195,50
92952/90,15208.053,006.039,75805,30
104026/10,0785295.743,00
w tym wartość gruntu:
91.053,00
221.807,2529.574,30
114028/10,0420
124026/30,0672
134025/20,097542.481,0031.860,754.248,10
14616/20,02681.759,001.319,25175,90
15668/20,05542.490,001.867,50249,00
164025/10,1004145.065,00108.798,7514.506,50
173044/20,227788.052,0066.039,008,805,20
1830300,3089111.853,0083.889,7511.185,30
1930140,11195.929,004.446,75592,90
202993/50,12195.902,004.426,50590,20
214018/10,041315.298,0011.473,501.529,80
Ʃ759.063,00569.297,2575.906,30
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 częśći oszacowanej wartości nieruchomości. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wpływ wadium powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij