Niedziela, 28 luty 2021, Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla
Jabłonka i okolice
Clear
Wiatr: 31.5 km/h Wilgotność: 52
Clear
-0°
Wiatr: 31.5 km/h Wilgotność: 52
Clear
Wiatr: 31.5 km/h Wilgotność: 52
Clouds
Wiatr: 16.668 km/h Wilgotność: 75
Clear
Wiatr: 31.5 km/h Wilgotność: 52
Clear
Wiatr: 31.5 km/h Wilgotność: 52
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Umiarkowana

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.2605.2019 (numer: 928628)

Dodano 14 tygodni temu, 20.11.2020 14:04
Działając w trybie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 29.07.2020r., w związku z art. 13 § 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 2070), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28 stycznia 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA udziału ¼ w nieruchomości obejmującej działkę ewid. numer 1032 położoną w miejscowości Kluszkowce (gmina Czorsztyn, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00043398/3. stanowiącej własność HAMRUS MARIUSZA

Nieruchomość stanowiąca działkę ewid. numer 1032 o pow. 0,0899 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Teren posesji jest ogrodzony, zagospodarowany. Standard zagospodarowania terenu jest podstawowy; teren uzbrojony w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane. Do działki prowadzi droga asfaltowa.

Udział ¼ w nieruchomości objętej Księgą wieczystą numer NS1T/00043398/3 oszacowano na kwotę 106.824,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 00/100), w tym wartość gruntu na sumę 27.860,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Cena wywołania w I licytacji wynosi 75% wartości oszacowanej nieruchomości i przedstawia się następująco:

Lpnr działkicena oszacowaniaudziału ¼ w nieruchomości (wartość gruntu)cena wywoławcza w I licytacji (wartość gruntu)wadium w zł
11032106.824,00 zł
(20.895,00 zł)
80.118,00 zł
(15.671,25 zł)
10.682,40zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wpływ wadium powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij