Sobota, 22 wrzesień 2018, Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima
Zakopane i okolice
deszcz
11°
Wiatr: 5.5 km/h Wilgotność: 76%
obłoki zanikające
13°
Wiatr: 2.9 km/h Wilgotność: 69%
deszcz
11°
Wiatr: 7.6 km/h Wilgotność: 76%
obłoki zanikające
11°
Wiatr: 3.2 km/h Wilgotność: 90%
obłoki zanikające
10°
Wiatr: 0 km/h Wilgotność: 89%
pochmurno
Wiatr: 8.2 km/h Wilgotność: 71%
14.03.2018, 15:44 | czytano: 1244

Stoiska handlowe w Niedzicy do wynajęcia (ogłoszenie płatne)

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki pomiędzy koroną zapory a zamkiem Dunajec w Niedzicy

Przedmiotem najmu są:

8 stoisk handlowych o powierzchni użytkowej wewnętrznej – 3,37m2 oraz powierzchni użytkowej zewnętrznej – 5,04 m2 (łączna powierzchnia użytkowa – 8,41m2),

2 stoiska handlowe o powierzchni użytkowej wewnętrznej – 3,37m2

Okres najmu od 16 kwietnia 2018 do 31 października 2019 rokuInformacje dodatkowe można otrzymać pod numerem telefonu 18 26 10 132 lub na podstawie przesłanego zapytania - numer faksu 18 26 10 151, z podaniem danych oferenta: imię i nazwisko – nazwa firmy, adres, 
nr telefonu kontaktowego, lub osobiście w siedzibie Spółki w Niedzicy, ul. Widokowa 1, codziennie 
w godzinach od 8.00 do 15.00;

Warunki udziału w przetargu wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy będą przekazane zainteresowanym Oferentom nieodpłatnie.

Warunkiem koniecznym do udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące) na każdą złożoną ofertę, przy czym wymagane jest złożenie odrębnych ofert na każde stoisko.

Termin składania ofert do dnia 21 marca 2018 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku w sali konferencyjnej ZEW Niedzica S.A. 
o godzinie 10:05.

Organizator przetargu zastrzega sobie:
- prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny,
- prawo swobodnego wyboru, spośród złożonych ofert oferujących co najmniej wymagane minimalne stawki za najem stoiska
- prawo do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę
- możliwość negocjowania z wybranymi przez siebie Oferentami

Najemca zostanie wybrany zgodnie z następującym kryterium oceny: 100% cena

Wybór przez ZEW Niedzica SA najkorzystniejszej oferty nie jest równoznaczny z powstaniem stosunku najmu. Do nawiązania stosunku najmu między Oferentem a ZEW Niedzica SA dojdzie w wyniku zawarcia umowy najmu, która określi między innymi okres najmu.

Data ogłoszenia: 13 marca 2018 roku.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1 tel. 18 33 47 732
www.zew-niedzica.com.pl
najnowsze informacje
reklama
kursy walut
reklama
chmura tagów
reklama
reklama
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij