Waksmund postawił na turystykę. Brama w Gorce ma zastąpić kuśnierstwo i ściągnąć młodych, którzy wyjechali za pracą - podhale24.pl
Niedziela, 21 lipca
Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Zakopane
Clouds
23°
Wiatr: 8.604 km/h Wilgotność: 54 %
Clouds
23°
Wiatr: 8.46 km/h Wilgotność: 73 %
Clouds
23°
Wiatr: 8.532 km/h Wilgotność: 55 %
Clouds
25°
Wiatr: 8.28 km/h Wilgotność: 53 %
Clouds
27°
Wiatr: 7.092 km/h Wilgotność: 57 %
Clouds
24°
Wiatr: 8.1 km/h Wilgotność: 61 %
Jakość powietrza
44 %
Nowy Targ
30 %
Zakopane
38 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 22 | 44 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 15 | 30 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 19 | 38 %
22.04.2020, 10:40 | czytano: 19051

Waksmund postawił na turystykę. Brama w Gorce ma zastąpić kuśnierstwo i ściągnąć młodych, którzy wyjechali za pracą

Ruszyła budowa Bramy w Gorce, inwestycji, która może stać się największą atrakcją turystyczną Gorców i konkurować popularnością z basenami termalnymi czy stacjami narciarskimi na Podhalu. O jej początkach, problemach i perspektywach rozmawiamy z prezesem spółki Markiem Kolasą. Dziś część pierwsza obszernego wywiadu.

Zacznijmy po kolei: od czego się to wszystko zaczęło?

Marek Kolasa: - Od 2014 roku zaczęliśmy się zastanawiać w gronie radnych z Waksmunda, sołtysa i rady sołeckiej, zastępcy wójta i zadawać sobie pytanie o przyszłość naszej miejscowości, kierunek jego rozwoju i szansy na stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców. Wsłuchiwaliśmy się też w głosy ludzi, którzy oczekiwali od nas działań.

Mieliśmy już wtedy świadomość, że kuśnierstwo, które w przeszłości było głównym źródłem utrzymania naszych mieszkańców już nie wróci, w takim jak w przeszłości zakresie, a rolnictwo nie utrzyma nas wszystkich. Obserwowaliśmy też z jednej strony jak coraz więcej młodych i nie tylko młodych waksmundzian wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, a z drugiej strony jak rozwijają się nasi sąsiedzi z Białki czy Bukowiny Tatrzańskiej.

Zadaliśmy sobie pytanie i przeprowadziliśmy analizę czy możemy coś dla mieszkańców i dla siebie samych zrobić, by poprawić naszą sytuację.  No i doszliśmy do wniosku, że mamy wspaniałe warunki do rozwoju zrównoważonej, opartej o potencjał przyrodniczy turystyki.

Co było kolejnym krokiem?

M.K.: Trzeba tylko podjąć wspólne działania, by ten potencjał dobrze wykorzystać. By móc to zrobić musimy powołać podmiot prawny, który tym się zajmie.  Założyliśmy też że to musi być nasza spółka, spółka o charakterze społecznym i pełniąca misję społeczną, składająca się z jak największej liczby osób z Waksmunda i najbliższej okolicy. Dlatego zaprosiliśmy do niej każdego chętnego z Waksmunda. Warunkiem minimalnym dla waksmundzian był zakup 1 udziału o wartości 1000 zł.

Efektem tych spotkań i wniosków było powołanie w maju 2015 roku spółki Brama w Gorce, która wtedy liczyła około 40 osób, w 90% z Waksmunda i miała na początku działania kapitał około 400 000 zł, składający się z wielu wpłat udziałowców od 1000 zł do 20 000 zł. Taki był początek. 

Dziś spółka liczy ponad 100 udziałowców, z których 90% to nadal ludzie z Waksmunda. To nie żadni wielcy biznesmeni, ale zwykli ludzie, którzy często swoje oszczędności włożyli w firmę, a także sporo młodych ludzi, którzy liczą że dzięki działaniom spółki nie będą zmuszeni wyjeżdżać za granicę. Ludzi, którzy nam zaufali i uwierzyli w ten projekt. Na dziś kapitał firmy to około 10 mln zł.

Dlaczego akurat Brama w Gorce, a nie na przykład stacja narciarska?

M.K.: - Przygotowując powołanie spółki i rozważając co możemy zrobić, stwierdziliśmy, iż mamy niesamowity potencjał w postaci Gorców, jednak potrzebujemy magnesu, który przyciągnie turystów do nas i pokaże im piękno naszych gór.  Mamy też jako miejscowość znakomitą lokalizację na Podhalu, w pobliżu wszystkich większych atrakcji turystycznych.

Początkowo myśleliśmy o budowie stacji narciarskiej na terenach Waksmunda, zleciliśmy nawet opracowanie w tym zakresie, które pokazało możliwości budowy takiej stacji. Jednak po wnikliwej analizie konkurencji, rentowności przedsięwzięcia, uwarunkowań środowiskowych, struktury działek podjęliśmy decyzję że należy iść w innym kierunku. Stwierdziliśmy, że musimy przygotować koncepcję inwestycji, która będzie inna niż wszystko co do teraz na Podhalu stworzono. Miejsca, które połączy funkcję przyrodniczą z komercyjną. Miejsca, które pokaże nasze Gorce od zupełnie innej strony i nie będzie stanowić konkurencji w stosunku do żadnej działającej atrakcji na Podhalu, a co więcej będzie je znakomicie uzupełniać i da szansę na wspólne działanie. I tak powstał  projekt budowy Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Brama w Gorce. Miejsca, gdzie w niesamowity sposób będziemy łączyć funkcje przyrodniczo-edukacyjną z funkcją komercyjną przedsięwzięcia. Gdzie w nowatorski i atrakcyjny sposób odwiedzający nas goście, dzieci i młodzież będą mogli uczyć się o przyrodzie Gorców. Miejsca gdzie na 3 poziomach: podziemnym, gruntowym i w koronach drzew poznamy przyrodę Gorców.Słowa zamieniły się w czyny, czego efektem jest rozpoczęta inwestycja. Na placu budowy widać już zarys pierwszych inwestycji. Proszę powiedzieć co tu powstanie.

M.K.: - W wielki wielkim skrócie nasz projekt składa się z 3 elementów:

Pierwszy to ścieżka edukacyjna o długości prawie 1 km wraz z 2 wieżami widokowymi, która będzie prezentować przyrodę Gorców z poziomu koron drzew, gruntu i ścieżki podziemnej. W czasie przejścia zabierzemy gości w przyrodniczo-edukacyjną podróż pokazującą bogactwo przyrody Gorców, począwszy od koron drzew i życia które tam jest, roślin i zwierząt naziemnych a skończywszy na prezentowanych w przejściu podziemnym życia codziennego niedźwiedzia, lisa , wilka i innych zwierząt i ich środowiska.

Drugim elementem są dwa obiekty: pawilon przyrodniczo-edukacyjny gdzie opowiemy w niesamowity sposób za pośrednictwem eskpozycji multimedialnej, warsztatowej, a także filmowej o Gorcach, gdzie młodzież szkolna będzie mogła odbywać lekcje przyrody, a także budynek usługowo - gastronomiczny gdzie będzie odbywać się niezbędna obsługa gości.

I wreszcie trzeci element to zagospodarowanie terenu, pokazujące i opisujące atrakcyjne przyrodniczo miejsca wskazane w inwentaryzacji przyrodniczej, place edukacji przyrodniczej dla dzieci, gdzie pokażemy i o piszemy zwierzęta Gorców, a także bacówka z owcami i produktami regionalnymi.Inwestycja ma nie tylko zwolenników, ale też i sceptyków. Podnoszone są głosy, iż jej przygotowanie odbywało się po cichu, bez informowania o tym mieszkańców.

M.K.: - Na każdym etapie od pomysłu, poprzez powołanie spółki aż do teraz prowadziliśmy maksymalnie szeroką akcję informacyjną o planach i poczynaniach spółki. Potwierdzeniem tego są protokoły i uchwały  zebrań wiejskich, których przedstawiliśmy nasze pomysły i wizualizacje. Nasze pomysły prezentowaliśmy również na zebraniach wspólnoty leśnej, czego potwierdzeniem są protokoły i uchwały.

Nasze zamierzenia spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem przez prawie wszystkich waksmundzian za co bardzo serdecznie dziękujemy. Świadczy to o dużej dojrzałości naszych mieszkańców, którzy wierzą, że ta inwestycja to szansa na lepsze jutro dla nich i ich dzieci.
Nasi przedstawiciele prezentowali również nasze koncepcje  na posiedzeniach Rady Gminy Nowy Targ, a także na spotkaniach z wójtem gminy Nowy Targ, burmistrzem miasta i Starostą Nowotarskim, radnymi i Marszałkiem Województwa Małopolskiego, a także naszymi parlamentarzystami.

O planach spółki, a także o możliwości przystąpienia do niej informował także z ambony ks. proboszcz z Waksmunda. Nasze działania opierały się o dwa filary: maksymalnie transparentnie i jak najwięcej waksmudzian w spółce. Dziś patrząc na to z perspektywy 5 lat uważam, że dobrze zrobiliśmy i dzięki temu udało się nam oprzeć przeciwnościom losu i rozpocząć inwestycję.

Proszę opowiedzieć o miejscu, w którym powstaje ta inwestycja i odpowiedzieć na pytanie, czy to prawda, że przejęliście grunty leśne, które od wieków należały do waksmundzian?

M.K.: - Inwestycja zlokalizowana jest w dolinie Potoku Mały Kowaniec w Waksmundzie, przy granicy z Nowym Targiem na obszarze około 6 hektarów, które wydzierżawiliśmy odpłatnie od Wspólnoty Leśnej w Wakmundzie. 

Wspólnota Leśna wsi Waksmund posiada około 60 hektarów gruntów i skupia ponad 300 udziałowców, jednego z każdego domu w Waksmundzie. Dzięki staraniom naszym, sołtysa, radnych, zastępca wójta, radnego powiatowego Pawła Waksmundzkiego i innych osób udało się uregulować jej stan prawny po wielu latach. Udało się też zapobiec przejęciu tych gruntów przez Skarb Państwa.  Dziś to współwłasność wszystkich mieszkańców Waksmunda, w tym również mnie jako członka Wspólnoty i wielu innych członków spółki, którzy też są udziałowcami Wspólnoty Leśnej.

Te grunty to skarb Waksmunda okupiony ciężką pracą naszych przodków, którzy musieli je kupić. Zaproponowaliśmy by część tego terenu przeznaczyć pod przygotowanie naszej inwestycji, tak by ten teren nie był przedmiotem gospodarki leśnej (wycinki) jak do  tej pory, a piękny drzewostan i przyrodę wykorzystać w celach edukacyjno-przyrodniczych. 

Decyzję w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną dzierżawę 6 hektarów gruntu podjęło Walne Zebranie Wspólnoty na zebraniu w którym wzięło udział ponad 300 udziałowców i mieszkańców Waksmunda, którzy jednogłośnie wyrazili zgodę na dzierżawę. 

Co więcej na wniosek ówczesnego sołtysa Jana Ligęzy przegłosowana również została uchwała by Wspólnota Leśna wprowadziła ten obszar (6 ha) aportem do spółki tak by wszyscy udziałowcy Wspólnoty Leśnej stali się jednocześnie udziałowcami spółki Brama w Gorce. Jednak ze względu na fakt, iż Urząd Skarbowy stanął na stanowisku, iż Wspólnota Leśna powinna zapłacić wysoki podatek od wartości aportu odstąpiono tymczasowo od tego rozwiązania.

Na podstawie uchwały podpisana została umowa dzierżawy gruntu na mocy której spółka BwG zobowiązała się do opłacania dzierżawy, a Wspólnota Leśna zachowała prawo do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej na tym terenie.A jak Pan skomentuje protesty kilku właścicieli działek, sąsiadujących z inwestycją, którzy nie mogą się pogodzić z planowaną budową drogi dojazdowej do inwestycji?

M.K.: - Ta sprawa ma kilka wątków. Trzeba przypomnieć, że nie mówimy o regulacji prawnej  i budowie całkowicie nowej drogi, ale drogi istniejącej, bo droga dojazdowa do terenów Wspólnoty Leśnej istnieje od co najmniej 100 lat.

Faktem, jest że niestety do tej pory nie została ona uregulowana prawnie i w sensie ewidencyjnym do niedawna drogi tam nie było. Nie chcę też komentować mocnych słów kilku współwłaścicieli działek zajętych pod drogę i staram się zrozumieć ich argumenty, ale trzeba przedstawić kilka faktów.

Po pierwsze, prawie wszyscy właściciele działek po których przebiega droga do terenu Wspólnoty Leśnej już około 10 lat temu wnioskowała do Gminy Nowy Targ o uregulowanie stanu prawnego drogi i jej poprawę, 10 lat temu czyli w okresie, kiedy jeszcze nikt nie mówił o budowie Centrum i w okresie kiedy spółka nie istniała,

Po drugie, w okresie ostatnich lat wnioski o regulację stanu prawnego  i budowę drogi do terenu Wspólnoty Leśnej składał też Sołtys i Rada Sołecka oraz władze Wspólnoty Leśnej, a sprawa ta była przedmiotem Zebrań Wiejskich w Waksmundzie.

Po trzecie pod wnioskami o regulację stanu prawnego drogi i jej budowę w okresie ostatnich lat podpisało się również większość właścicieli i współwłaścicieli działek na przebiegu drogi. Wynika to z faktu, iż znakomita większość z nich rozumie, że bez tej regulacji nie mają prawnego dojazdu do swoich działek i widzi szansę dla siebie w powstaniu inwestycji.

Trzeba też zadać pytanie, jak te kilka osób które  nie chcą regulacji stanu prawnego drogi zamierza dojeżdżać do swoich działek? Rozumiem, że po prywatnych działkach innych właścicieli, w tym naszej spółki, która dysponuje działkami na początku i końcu drogi? Kolejne pytanie jest takie co robić w sytuacji kiedy jedna działka ma kilku współwłaścicieli i część z nich jest za budową drogi a cześć przeciw? Czy regulować drogę kiedy 80% jest za a 20% przeciw? Niestety nie mu tu rozwiązań idealnych.

Oczywiście, każdy ma prawo do wyrażenia swojego głosu i opinii i szanujemy to, jednak w obliczu powyższych argumentów i wysokiego poparcia społecznego dla inwestycji, jej ogólnokrajowego zasięgu często trzeba podejmować trudne decyzje, które nie są przez wszystkich akceptowalne. Wierzymy jednak, że również te osoby, które dziś patrzą na nasze działania mniej przychylnym wzrokiem za jakiś czas przekonają się o słuszności obranego przez nas kierunku.***

W kolejnej części wywiadu Marek Kolasa powie m.in.: czy inwestycja zniszczy przyrodę, kto tak naprawdę podpisywał protesty, co się dzieje na placu budowy, co powstanie w tym roku i kiedy cały kompleks ma zostać otwarty.

red/ zdjęcia z aktualnego stanu budowy w galerii (Fot. Michał Adamowski)
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
komentarze
0
czytelnik16:09, 4 maja 2020
No i ja się pytam gdzie jest ciąg dalszy tych pięknych wizji? Nie wytrzymały konfrontacji z komentującymi te wydarzenia czytelnikami podhale24.pl? Odwagi Panie Kolasa, odwagi, chyba prezes nie myślał że ludzie uwierzą w te słodka opowiastkę, co teraz w dodatku nie ma końca. Wstyd.
0
Za15:03, 3 maja 2020
Dokładnie tak jak pisze wkurzony, papier ani klawiatura więcej takich opowiastek nie przyjmują. Wspólnie, pięknie, dla wszystkich, dla dzieci.... e szkoda gadać
0
wkurzony16:18, 2 maja 2020
No gdzie zapowiadana kolejna część wywiadu rzeki? Zabrakło prezesowi odwagi by dalej te banialuki opowiadać? Poczytał opinie i już nie ma chętnych na wciskanie kitu
0
nadobna mieszczka23:23, 27 kwietnia 2020
Zgodzę sie też, że obecnie jest boom na agroturystykę, ludzie z miast szukają odskoczni i wypoczynku wśród ciszy i zieleni, są skłonni słono za to zapłacić. A nie jakieś zalewanie gór betonem. To myślenie z poprzedniej epoki. Jakieś zacofanie z myśleniu. Choć pozują na takich nowoczesnych. A na prawdę są zacofani.
0
nadobna mieszczka23:17, 27 kwietnia 2020
@Lola, zgadzam się z Tobą. Jednak uważam, że nie ma sensu opowiadać o pięknie natury ludziom, dla których jedyna wartość w życiu, to pieniądze. To tak, jakby mówic ślepemu o kolorach, czy głuchemu o muzyce. I tak nie zrozumieją.
0
Jestem z Waksmunda20:52, 27 kwietnia 2020
Jeszcze dwa słowa do pana prezesa Kolasy. Dlaczego pan tak kłamie publicznie? Pisze Pan że we wspólnocie leśnej figuruje po jednej osobie z każdego domu w Waksmundzie.Otóż na oficjalnej liście nie ma wielu mieszkańców A nawet Ci co są -zostali wpisani bez powiadomienia o tym. Taka sytuacja już rzuca na całe przedsięwzięcie cień podejrzenia A nawet całkowicie przekreśla domniemane dobre intencje. Na kłamstwie i ludzkiej krzywdzie daleko się nie zajedzie. Pamiętaj Pan O tym.
0
CholaChola16:25, 27 kwietnia 2020
Nic dodac nic ujac Lola ma całkowita racje i zapewne duzo ludzi sie z nią zgadza.
0
Lola01:50, 27 kwietnia 2020
Witam. Pochodzę z Waksmunda, obecnie mieszkam w USA. To co zobaczyłam co zrobiliście z tak pięknym miejscem na ziemi woła o pomstę do nieba!!! Ludzie obudźcie się !!!! Niszczycie własne środowisko ! Niszczycie ziemię gdzie będą żyły wasze dzieci i wnuki! Byłam w wielu miejscach na świecie i takiej dewastacj przyrody nikt nigdy nie dokonał ! Jeśli już to jest to minimalna integracja człowieka w przyrodę z zachowaniem wszystkich wartości! Chcecie przedstawiać turystom co???? Wypchane zwierzęta maty szklane i sztuczne środowisko otoczone betonem ?! To chcecie zostawić po sobie ?!!! Wstyd! Nie po to sądziłam sadzonki drzew będąc dzieckiem w szkole by je ktoś teraz w bestialski sposób wycinał ! /. Powinniście darzyć do tego by turysta mógł zobaczyć to co było dawniej , owce , krowy chodzące po polanach ! Kopy siana i piękne czyste potoki!! Tego turysta potrzebuje zobaczyć bo betonowych bunkrów nikt nie ma ochoty oglądać. Te pieniądze powinny być przeznaczone na to by ludzie mogli zagospodarować swoją ziemię jak nasi dziadkowie i pradziadkowie to przyciąga turystów ! Natura!!!!! Głupcy !!!!! Tutaj gdzie mieszkam państwo dopłaca ludziom by tylko prowadzili swoje farmy! I dodam ze nigdy nie widziałam piękniejszej przyrody niż Gorce a wy chcecie to zniszczyć! Wystarczyło tylko zachęcić miejscowa ludność i wspomóc finansowo by wskrzesić życie jakie było , i odpowiednio zareklamować a turyści z całego świata walili by drzwiami i oknami! ?? tem projekt jest niedorzeczny i bez jakiego kolwiek dochodu na przyszłość. Ludzie płaca ciężkie pieniądze by zobaczyć delfiny w oceanie, by zobaczyć dżunglę , by zobaczyć dzikie zwierzęta , by spróbować naturalnego jedzenia ! A wy nie potraficie tego wykorzystać mając wszystko pod nosem ! Przy bardzo małym nakładzie finansowym. ?? nie myślicie kompletnie jak przedsiębiorcy tylko jak niedouczeni biznesmeni, którzy widza w tym swój interes prywatny. A wystarczyło tylko prześledzić rynek i troszkę pomyśleć !!! ?- naturalne produkty wyprodukowane na tej pięknej ziemi + piękna przyroda + wspaniałe nasze jedzenie ! Tylko tyle aż tak wiele ?!!!
0
/20:51, 26 kwietnia 2020
Wspólnota Leśna (spółka zarządcza) nie płaci podatku, bo nie jest właścicielem gruntu. Żaden przepis nie przyznaje wymaganej ustawą spółce zarządzającej wspólnotą statusu właściciela gruntów wchodzących w skłąd wspólnoty. Właścicielami gruntów są udziałowcy wchodzący wskłąd wspólnoty. Dlatego to udziałowcy powinni otrzymywać decyzje podatkowe od nieruchomości, a nie prezes spółki zarządczej, czy sołtys. Każdy udziałowiec (tutaj osoba fizyczna) z osobna rozlicza podatki z tytułu ewentualnego przychodu ze wspólnoty na zasadach ogólnych.
0
/20:34, 26 kwietnia 2020
Podany przez pana Marka rzekomy powód odstąpienia wspólnoty od realizacji wniesienia aportem gruntów do spółki z o.o. to słaby jest. Jeżeli rynkowa wartość tych ok. 6ha to tylko wspomniane 300 000 zł, to wartość podatku od przychodu z tytułu aportu przypadająca na każdego udziałowca wspólnoty wynosi poniżej 160 zł.
0
Sygnalista15:09, 26 kwietnia 2020
Zamiast tu wylewać swoją zawiść, zróbcie coś w realu. Wiem że najłatwiej jest obsmarowac kogoś za pomocą klawiatury bo to nie kosztuje żadnego wysiłku. Pożyjemy zobaczymy. Wszystkiego nie da się zrobić tak by wszyscy byli zadowoleni. Na pewno BwG zrobi wszystko by udowodnić totalnym krytykom że są w błędzie. To tyle z mojej strony. Miłego dnia wszystkim życzę.
0
hehehe12:48, 26 kwietnia 2020
hehehe gratuluje mieszkancom waksmundu. z jednej strony pare osobo co chca innych podobno wykorzystac z drugiej strony pare osob co podobno chcieliby zeby do tego nie doszło. i na pewno najwieksza grupa osob niezainteresowanych wogole. pierwsi robia cos w realu a drudzy robia szum na podhalu 24. jest takie powiedzenie: kozak w necie , d.... w swiecie . jestem pewna ze pasuje do wielu komentujacych tutaj. ta sciezka jako atrakcja jest taka sobie. ale moze cos pozytku przeniesie waksmundowi a gadanie tutaj na pewno nie.
0
Robek12:14, 26 kwietnia 2020
Szczególnie dobrą wolę wykazał prawdopodobnie prawnik przygotowujący skandaliczną umowę dzierżawy na zlecenie organizatorów przedsięwzięcia. Niezwykłe pokłady dobrej woli wykazali publicznie opinjujący pozytywnie tę umowę na zebraniu wiejskim reprezentanci środowiska. Ale największe z możliwych pokłady dobrej woli wykazały powiązane wspólnym interesem prywatnej spółki na korzyść,której miała działać ta niedopuszczalna umowa osoby podpisujące tą umowę zarówno ze strony wspólnoty jaki i BwG. Majstersztyk.
0
/12:00, 26 kwietnia 2020
@Sygnalista
Tak Tak. Wiele rzeczy Ci się tylko wydaje. Manipulujesz świetnie, masz duże doświadczenie, a nawet sukcesy w tej dziedzinie. A rzeczywistość wykreowana działaniem organizacji misjonarskiej, z tym elementarnym brakiem poszanowania prawa własności, skrzeczy krzywdą zwykłych ludzi jak i środowiska naturalnego.
0
Robek11:37, 26 kwietnia 2020
Zarząd wspólnoty jest marionetkowy. To karton.
0
Jestem z Waksmunda08:35, 26 kwietnia 2020
Sygnalista - łezka się w oku kręci gdy się czyta twoje pełne skruchy i dobrej woli wypociny. Przyznajesz więc że zrobiliście przekręty bo jakoś to trzeba było zrobić, wieś na tym traci bo ktoś musi . Ale jesteście wspanialomyslni i rzucicie gawiedzi jakiś malutki ochłap i już będzie dobrze. Otóż nie będzie bo zagrabiony las został bezpowrotnie zrujnowany , droga dojazdową od Waksmunda to wstrętna autostrada ze sponiewieranymi drzewami i tragicznym krajobrazem wokół. Próbujecie szantażować mieszkańców że jeżeli będą protestować to zostaną bez dojazdu do swojej własności. Za kogo się uważacie za cara i boga ? /.../
0
Sygnalista00:55, 26 kwietnia 2020
Do /
W duzej części zgadzam się z twoją opinią. W ten sposób możemy rozmawiać . Jest w tym trochę racji że interes wiejski powinien być bardziej brany pod uwagę. Myślę ,że da się to jeszcze poprawić. Nie jest tak, jak inni sugerują że jest to przede wszystkim robione kosztem innych. Na poczatkowym etapie kiedy były podejmowane te decyzje organizacyjne nie wszystko było zrobione idealnie. Ryzyko było ogromne a jakoś ludzi też trzeba było zachęcić do tego by ulokowali tam swoje oszczędności.Tak mi się wydaje. Tak samo powołanie wspólnoty gruntowej. Jakieś rozwiązanie trzeba było przyjąć. Każde rozwiązanie rodziło jakiś problem. Wszystkich nie sposób zadowolić. Projekt nie jest wymierzony w nikogo, ludziom którzy go tworzą nie brakuje dobrej woli . Myślę że z upływem czasu pewne rzeczy ulegną poprawie.
0
/23:09, 25 kwietnia 2020
@Sygnalista
Pudło. Przekręt to Twoje określenie. Wszystko w majestcie prawa, w białych rękawiczkach, w atmosferze entuzjazmu i społecznego poparcia na skalę regionu.
Nie życzę źle tej inwestycji, nie jestem zazdrośnikiem, czy zgorzkniałym zgredem. Konstruktywna krytyka może przynieść obustronnie korzystne rozwiązania. Z daleka czasem widać więcej niż z bliska. Doceniam wysiłek jaki należało włożyć w tą inwestycję, w pozyskanie donatorów, subwencji itd. Misje mówców motywacyjnych. Jednak posypcie głowę popiołem. Misja społeczna sticte komercyjnego przedsięwzięcia to bełkot. Nie zabezpieczono interesu udziałowców wspólnoty nie będących równocześnie udziałowcami prywatnej spółki. Może warto byłoby się pochylić nad tą sprawą jeszcze raz. Wielu z nich nie może sobie pozwolić na wstąpienie przez te uchylone przez Was łaskawie drzwi do BwG,. Inni nie chcą z wyboru, co nie oznacza, to że muszą tracić.
A argument nieobecni nie mają racji, nie może padać z ust osób, zasiadających w organach wspólnoty i równocześnie w organach spółki BwG. Nie możliwe jest reprezentowanie tych dówch różnych podmiotów jendocześnie bez usczerbku na interesie jednego z nich.
0
Sygnalista20:39, 25 kwietnia 2020
Do osoby /
Twoja znajomość wszystkich rzekomych przekrętów w BwG łatwo pozwala ustalić kim jesteś. Jesteś na 100% tą życzliwą osobą która zgłosiła to wszystko do organów nadzoru i organów sprawiedliwości. Ale to bardzo dobry ruch ponieważ pewne rzeczy zostały wyjaśnione . Jestem za tym by było to wszystko zgodne z prawem.
0
Warto posłuchać innych18:48, 25 kwietnia 2020
Ile ten las jest warty 300 tys zł maksymalnie a w pompują tam kilkanaście milionów zł. 10 mln zł kapitału i 5 mln zł dotacji Tylko Głupiec inwestował by na nie pewnym gruncie takie pieniądze więc nie wierzę w ten "przekręt" nie trzyma się to kupy a poza tym Nikt przecież tego gruntu do plecaka nie weźmie i ze wsi nie wywiezie więc dajcie już spokój. Niech się dzieje przy odrobinie sprytu i parkingach we wsi wiele osób pośrednio skorzysta. Trzymam kciuki.
0
/18:32, 25 kwietnia 2020
sprostowanie
w 4. błędny wpis o prawie przeniesienia własności na osoby trzecie. Powinno być przekazanie dzierżawy osobom trzecim (poddzierżawienie dzierżawy). Przepraszam.
0
Bolek18:05, 25 kwietnia 2020
@Prawo
Udziałowcy wspólnotyto sie boją nawet odezwać, żeby ich nie straszono paragrafami, i nie wysyłano listów napominających, nie szkalowano w mediach społecznościowych. Ponadto presja społeczna grupy zaangażowanej w BwG jest spora. Ludzie pamiętające komunę, to wiedzą, że partyjych trzeba się bać.
0
/17:04, 25 kwietnia 2020
@ Warto posłuchać innych
Podsumowując:
1. Niesłusznie za wrogów inwestycji traktujesz mieszkańców Waksmundu, którzy nie ulegli manipulacji i widzą krzywdę na majątku wspólnoty gruntowej, na którą pracowały pokolenia Waksmundzianów. To nie wrogowie inwestycji, tylko oponenci grupy, która bez skrupułów wykorzystała swoja pozycję i zaufanie publiczne.
2. Milczący akcept nie dotyczy spraw przekarczających zwykły zarząd majątkiem. Przekroczenie uprawnień.
3. Prezes wspólnoty gruntowej podpisując niedopuszczalaną, skandaliczną wręcz umowę dzierżawy gurntu BwG prawdopodobnie świadomie zadziałał na szkodę wspólnoty gruntowej - niegospodarność itp.
4. Do żadnego aportu gruntu nie doszło. Poza tym jak mogło dojść, jak znacznie wcześniej przed uchwałą ws aportu zabezpieczono interes BwG umową dzierżawy na ponad 30lat, z prawem przeniesienia własności na osoby trzecie bez konieczności zgody udziałowców wspólnoty gruntowej wsi Waksmund. Wiec nawet gdyby nie przegłosowano uchwały o aprocie gruntu BwG miała zagwarantowane prawo do praktycznie darmowego gruntu. I tak wyjęto grunty ze wspólnoty za darmochę na rzecz prywatnej spółki, pod pozorem dobra wspólnego.
5. Wartość inwestycji BwG przekracza wartość gruntu, co przy ponad 30letnim okresie dzierżawy daje kolejne możliwości BwG.
6. Sprawy nieodpowiedniego zarządu wspólnotami rozpatruje Wójt. W tym przypadku Wójt, który uczynił się pelnomocnikiem z urzędu potencjalynch wspólników powstającej wspólnoty podczas przygotowywania dok do procedowania przekształcenia własnościowego przez Starostę. I tak kółko się zamyka.
7.Starosta wydał dwie decyzje administracyjne związane z powołąniem wspólnoty gruntowej wsi Waksmund. Podstawa prawna powołąnia jak i lista uprawnionych uległy diametralnej zmianie. (Już po podpisaniu umowy dzierżawy)
8. Informacja prezesa BwG, odnośnie klucza przydziału udziałów we WGwW jest niezbyt precyzyjna. Można wskazać domy, których właściciele nie otrzymlali udziału pomimo że byli faktycznymi użytkownikami lasu wiejskiego i jednocześnie posiadaczami gospodarstwa rolnego przez pokolenia.
Można również wskazać taki przypadek, gdzie udział jest ponadnormatywny. Więc przydział udziałów prawdopodobnie był uznaniowy.
9. I w takich okolicznościach towarzyszących przejdzie do historii sprawa przekształcenia własnościowego wspólnoty gruntowej wsi Waksmund czyli m.in. 10% danina w gruncie do prywatnej spółki.
0
Adam14:38, 25 kwietnia 2020
To jest dewastacja pięknej doliny. Gdzie są ekolodzy, przyrodnicy, leśnicy ?
Co to za diabelski pomysł, żeby tak niszczyć Gorce dla zarobku.
0
Warto posłuchać innych14:35, 25 kwietnia 2020
Reasumujac 2 współwłaścicieli polan wyrażają swoje niezadowolenie z drogi dojazdowej, która została uregulowana do ich działek, kilku mieszkańców wsi Waksmund nie zrozumiało co głosowało na zebraniach wiejskich i spółki leśnej albo nie byli na nich obecni czyli tym samym wyrazili zgodę tzw. milcząca, parkingi powinny powstać w Waksmundzie - święta prawda. Warto posłuchać innych.
0
Prawo13:33, 25 kwietnia 2020
Tyle hipokryzji w tym przedsięwzięciu, że to jest naprawdę żenada. Tak wykorzystywać wyborców to obrzydliwe. Oj,karma wróci. Udziałowcy że wspólnoty Leśnej też tak działają byle jak daje przyzwolenie zarządowi poprzez nie przechodzenie na zebrania.Zarząd ma władzę wykonawczą A walne zebranie udziałowców uchwalodawstwo. A jak nie biorę czynnego udziału w działaniach wspólnoty Leśnej to teraz są efekty. Zatem powstaje pytanie jest czy Brama zabrała wspólnocie grunty za free ,czy Brama w Górce płaci czynsz?- Bo tak mówi pprezes Bramy.Jest też mowa o aporcie 6ha gruntow do Bramy ,to Wspolnota Leśna tym samym ma udzial w "Bramie w Gorce"- Tyle mataczenia w tej sprawie, a robią to wielebni katolicy -piąte; nie kradnij!!! Pieniądz rządzi światem.
0
Waks12:25, 25 kwietnia 2020
Ja nikogo nie lansuje ani nikogo nie zamierzam. Byłem na mszy i słyszałem jak ksiądz ogłosił że każdy może brać udział w tym projekcie. Są przed każdym mieszkańcem Waksmunda uchylone drzwi do tej inwestycji. O jakiej wąskiej grupie interesów piszesz?
Ogólnie na tym to polega; Nam się powodzi to już wam nie musi. Aha, rozumiem. Lepiej żeby niczego nie było. To wszystko w tym temacie. Pozdr.
0
Nicki11:50, 25 kwietnia 2020
Jacy wy drodzy Waksmundzianie jesteście naiwni. Rozwalili wam drogi od strony wsi żeby mieć dojazd do budowy a teraz chcą wywłaszczać cwaniacy ludzi od stronyKowańca. Nie zastanawiacie się dlaczego? Dlaczego spółka nie chce budować parkingów w Waksmundzie i dojeżdżać do obiektu z Waksmunda? Za długa polana porobią parkingi i stamtąd ludzie będą dojeżdżać albo iść pieszo a wam wizja tego że Waksmund jakoś skorzysta na tej inwestycji skończy się bardzo szybko. Życie zweryfikuje. Zrobią obwodnice Waksmunda i dojazd od Kowańca to nikt do Waksmunda już nie zawita tak ciężko to zrozumieć? Dlaczego jesteście tak naiwni? Wizja przekształcania warsztatów kuśnierskich w pensjonaty czy hotele jest najbardziej śmieszna jaką kiedykolwiek udało mi się przeczytać.
Nie wierzcie w te brednie!!!! Dlaczego spółka nie zrobiła takiego tarasu widokowego?? Trzeba zobaczyć jaki projekt czeka już w kolejce na bodajże 2 miejscu zaraz po Czorsztyn-ski jest Karczma Obrotowa z Wieża widokowa na szczycie długiej Polany u pana Glonka który notabene ma udziały również w Bramie w Gorce. I tak zamyka się wam kółeczko biedne Waksmundziany na jakąkolwiek poprawę życia. Wszystko pojedzie od strony Nowego Targu!!!!!! A wam pozostanie niesmak jak to spółka was zrobiła w konia.
0
/11:44, 25 kwietnia 2020
Jakież to chwalebne podstępnie zabrać, tym co mają mało, żeby dać tym co zawsze mieli więcej. Misja społeczna ;)
I jeszcze się zasłaniąć wolą ludu. Jak repreprezentant wspólnoty mógł publicznie pozytywnie opiniować tak skanadliczną umowę dzierżawy? No jak? Mógł, bo skupiał na dość kameralnych zebraniach głównie zaangażowanych kapitałowo w Bramę udziałowców wspólnoty wiejskiej. Jakie wymierne korzyści płyną z tej umowy dla udziałowców wspólnoty nie posiadających udziałów w prywatnej spólce Brama? Wola większości to szopka organizatorów darmowego gruntu dla prywatnej spółki, w której mają interes. Tą formalnie decyzyjną większość stanowiło realnie ok. 40 osób, z przewagą kuśnierzy a nie 300 osób zgromadzonych tylko i wyłącznie jednorazowo głównie dla powołania wymaganej terminem spólki zarządczej wspólnoty gruntowej wsi. Grupa ta przegłosowała uchwałę o intencji aportowania gruntu do spółki Brama a nie dzierżawę na ponad 30 lat na niedopuszczalnie niekorzystnych warunkach dla niezaangażowanych w Bramę. Przecież są na to dokumenty, świadkowie.
0
Robek11:18, 25 kwietnia 2020
@Waks
Tobie zależy, żeby się dobrze powodziło dość skromnej liczebnie grupie, na której się lansujesz kosztem wszystkich mieszkańców wsi uprawnionych do udziął w bebefitach ze wspólnoty :)
Wspólnota gruntowa dzieki działaniu wąskiej grupy interesu z gminnym wodzem na czele, korzystającej z okazji przekształcenia ustrojowego prawa własności, straciła bezpowrotnie ok. 6ha gruntu oraz kontrolę nad losem pozostałego majątku. Co wspólnota otrzymała w zamian? Jakie wymierne korzyści? Zadbano tylko i wyłącznie o interes prywatnej spólki. I to jest wola 300 zmanipulowanych ludzi bez udziału w prywatnej spółce? Majątek przekazywać praktycznie darmo hiperuprawnionej grupie o zasobniejszym portfelu? W głowie się nie mieści, jak ludzi macie za głupich. Tak wiele kitu przekazał w tej publikacji reprentant spółki Brama. To jest dość smutna kreacja rzeczywistości przez wąską, sprytną grupę w czasach władzy pieniądza.
0
Waks07:48, 25 kwietnia 2020
Jak tu w Polsce jest tak fantastycznie to dlaczego jezdzicie do Austrii do roboty? A co do samych kusnierzy to w Waksmundzie jest dużo pozamykanych zakładów i budynków, które można przeadoptowac pod usługi turystyczne. Dla byłych kusnierzy i nie tylko to też jest szansa. Mi zależy żeby ludziom w Waksmundzie lepiej się powodzilo. Nie wiem co jest z wami? Wam dobrze się powodzi to już innym nie wolno?
A co do woli mieszkańców wobec tej inwestycji, byliście na zebraniach wiejskich w tej sprawie i widzieliście jakie ich było poparcie. Na około 300 osób tylko kilka było przeciw. Czemu nie realizować woli większości ?
0
Robek00:47, 25 kwietnia 2020
@Kukułka
A gdzie się rozeszły 2 brakujące hektary? Pamiętasz? Czy to Ci sami wiejscy decydenci od darmowych gruntów dla prywatnej spółki oddali Wójtowi z majątku wspólnoty m.in. wyremontowaną strażnicę? Brawo Wy! Trzeba Was pochwalić, że to tylko 6 ha ubyło, przecież Wy macie potencjał.
0
Jestem z Waksmunda21:27, 24 kwietnia 2020
Waks - Oświeć nas co to tym Waksmundzianom sie takiego dzieje ? Ludzie pracują , budują i żyją na fajnym poziomie. Mnie się wydaje że to sfrustrowani synowie niegdyś bogatych tatusiów kusnierzy nie mogą odnaleźć się w normalnym życiu i czekają na mannę z nieba. Pobudka nieudacznicy wziąć się do roboty bo zawód syn to dziś słabo płatna posada w Waksmundzie. I nie martwcie się tak O pozostałych mieszkańców. Doskonale dajemy sobie radę A za granicę jedziemy tylko zwiedzać. A z tą Bramą to będzie wielki niewypał i tego wam kombinatorzy z całego serca życzę.
0
Waks19:50, 24 kwietnia 2020
Panie chola chola. Jak stawki tu w Polsce za pracę będą takie jak w Austrii to pewnie że nikomu do szczęścia nie potrzeba nic więcej. Pracujecie za granicą to wam to wisi co się dzieje z resztą waksmundzianow.
0
CholaChola16:46, 24 kwietnia 2020
Moze my nie chcemy nic zmieniac ,moze nam sie podoba to co natura sama stworzyła , jesli chcecie tłoku smrodu i smieci do Zakopanego zapraszam w kilka zatloczonych miejsc ,zaraza was niczego nie nauczyła? to natura płacze i sie upomina o swoje prawa -zasmiecona -zasmrodzona -zglobalizowana KARA BOSKA abyscie sie opamietali !!! W Waksmundzie nikt z głodu nie przymiera kto chce pracowac prace ma ,ci co za granica i tak nie wróca bo im nikt nie zaplaci tyle ile tam zarabiają .Chcesz jeden z drugim turystow zapros ich sobie do swojego domu !!!!
0
Też z Waksmunda16:41, 24 kwietnia 2020
10 000 wejść to wychodzi po tysiącu na komentującego. Ha ha ha . Każdy sprawdza czy jest następny komentarz A durne myślą że to już turyści zaczytują się O super hiper atrakcji.
0
Nicki15:33, 24 kwietnia 2020
Do 10000.
Orgazm?
0
Waks15:10, 24 kwietnia 2020
Do Pana szkiełka
Czekam na Pana inicjatywę. Z tego co tu piszą niektórzy, jeszcze jest kilkadziesiąt hektarów gruntów wiejskich do zagospodarowania. Może pan i inni totalni krytycy, coś zaproponujecie, jakiś ciekawy projekt by wieś się rozwijała? Zamiast pchać kasę w Czorsztyn i jego okolicę mozna tu coś dla ludzi miejscowych zrobić. Może jeszcze jakaś dotacje na to zalatwicie... Przy ryzyku wlasnym bo nic nie ma pewnego w zyciu to i coś dla siebie można zrobić. Chętnie więc się dorzucę i to piszę całkiem na serio. Zależy mi na rozwoju mojej kochanej miejscowości tylko czekam na jakieś działanie i pomysły, a nie ciągle krytykowanie.
0
10 00015:01, 24 kwietnia 2020
10 000 wejść BRAWO
0
Gazda10:57, 24 kwietnia 2020
Do Nicki

No tak... Nas urzędy gnębią - chcą wiedzieć gdzie masz w domu kibel i umywalkę przy budowie :) ale 8 metrowe nasypy w sercu przyrody i natury przecież nie są problemem :)

,,Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie. ... "

Nicollo Machiavelli :) :) :)
0
Nicki09:57, 24 kwietnia 2020
Do Gazda. Co wolno wojewodzie to nie Tobie smrodzie.
0
Zwolennik09:24, 24 kwietnia 2020
Panie Marku , ktoś kiedyś powiedział " nie ważne jak o Tobie piszą , ważne żeby nazwiska nie przekręcali " w tym przypadku dodałbym jeszcze żeby nazwy spółki nie przekręcali BRAMA W GORCE - same korzyści , piękna reklama bez wydawania pieniędzy , tak trzymać .
0
Mieszkanka gm. Nowy Targ09:04, 24 kwietnia 2020
Do nie zadowolonych mieszkanców Waksmundu i nie tylko; jak głosujecie i komu ufacie to teraz tak macie. Przykre ale prawdziwe!!!
0
tylko kasa07:55, 24 kwietnia 2020
Chodzimy codziennie w Gorce gdyz ostatnio mamy zostac w domu,dobrze wiemy ,ze koronawirus to przekret 21 wieku.Chodzac ,obserwujac mozna sie zalamac,co w ukochanych Gorcach zrobiono.Kamienne autostrady,wyrwane,pouszkadzane drzewa,,,ruch samochodow ,czterokolowcow jak na drogach publicznych.Spaliny,halas,kurz.Ogolnie mowiac trzeba isc i zobaczyc .Dla mnie to dramat,gdzie tu sie uchowa jakie zwierzatko.Panie Boze mam nadzieje,ze Ty widzisz i czekasz a w odpowiednim czasie rozliczysz,karma wroci a natura sie upomni.Ta kasa zgubi swiat,a biznesmeni sie udlawia.Zycze tym moznowladnym porazki,moze tak sie zlozy,ze kolejne zaplanowane plagi wirusow dotkna i was i uniemozliwia mnozenie mamony.Sluchajcie faryzeusze,ze wasze zasobne konta a moze sztabki zlota obroca sie w nicosc.Panie Kolasa a Twoje gitary przestana wydawac dzwieki,a zagrasz sobie sam na warsztatach tylko dla rodziny.Musicie wiedziec,ze Nas nie oszukacie,bedziemy obserwowac i liczyc ,ze ta inwestycja to jedna wielka porazka.
0
Kukułka07:00, 24 kwietnia 2020
Kochani czekam na pomysły zostało jeszcze 54 ha gruntów nie dzierżawionych Wspólnoty Gruntowej można zrobić dosłownie wszystko do roboty a nie narzekać i pluć na tych co zmieniają rzeczywistość. Przecież to takie proste...
0
/00:43, 24 kwietnia 2020
@zwolennik
Fakty są jednoznaczne. Żaden zmanipilowany artykuł tego nie zmieni.
Ten artykuł wg Ciebie to dobra reklama. Usmiecham się jak to czytam, szczególnie w porównaniu z kampanią reklamową Tesli.
Twój przekaz jest jasny. Ta publikacja ma obwieszczać sukces inwestycji i w efekcie generować kolejne udziały w inwestycję, w którą jesteś jak wielu innych podobnych Tobie zaangażowany. A i wszyscy, którzy mają inne zdanie niż Ty, to głupcy. Bardzo wymowne. Jak się kupuje monopol na mądrość? Sprzedając marzenia o łatwych pieniądzach? Zawłaszczając podstępnie, to Waksmundzianie chronili przez wieki?
0
Zwolennik23:27, 23 kwietnia 2020
do jestem z Waksmunda
Nie chciałem tego mówić i myślę, że jak zrozumiesz to mi wybaczysz. - Ale Ty głupi jesteś - właśnie niewygodna prawda jest dźwignią sukcesu, który w przyszłości również Tobie i Twoi bliski przyiesie wymierne korzyści. Nawiązując do Elona Muska, "Jeżeli masz pomysł na biznes nie tylko Sam będziesz bogaty ale również ludzie którzy to rozumieją i doceniają " życzę Tobie takich pomysłów i przychylności innych.
0
Superudziałowiec22:45, 23 kwietnia 2020
Decyzję w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną dzierżawę 6 hektarów gruntu podjęło Walne Zebranie Wspólnoty na zebraniu w którym wzięło udział ponad 300 udziałowców i mieszkańców Waksmunda, którzy jednogłośnie wyrazili zgodę na dzierżawę, twierdzi prezes.
Panie Marku mija się Pan z prawdą. Na zebraniu z ponad 300 udziałowcami podjęto uchwałę o powołąniu spółki zarządczej Wspólnoty Gruntowej wsi Waksmund oraz, co jest kontrowersyjne wiele innych uchwał, w tym o wniesieniu aportem do spółki Brama w Gorce ok. 6ha gruntów. Niekorzystna umowa umowa dzierżawy gruntu spółce jest datowana przed momntem powołania spólki zarządczej. Pan Marek Kolasa będąc prezesem spółki Brama w Gorce zasiadał w zarządzie wspólnoty gruntowej wsi Waksmund, i nie była to jedyna osoba zasiadająca w tym zarządzie i związana funkcją lub/i udziałem ze spółką Brama w Gorce.
0
Udziałowiec Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund22:28, 23 kwietnia 2020
Decyzję w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną dzierżawę 6 hektarów gruntu podjęło Walne Zebranie Wspólnoty na zebraniu w którym wzięło udział ponad 300 udziałowców i mieszkańców Waksmunda, którzy jednogłośnie wyrazili zgodę na dzierżawę. TAK TWIERDZI PREZES SPÓŁKI BRAMA W GORCE WTEDY RÓWNOCZEŚNIE BĘDĄCY W ZARZĄDZIE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI WAKSMUND. PANIE PREZESIE NA TYM ZEBRANIU PODJĘTO UCHWAŁĘ O POWOŁANIU SPÓŁKI ZARZĄDZCZEJ WSPÓLNOTY ORAZ O WNIESIENIU APORTEM DO SPÓŁKI TYCH GRUNTÓW I WIELE INNYCH. NIEKORZYSTNĄ DLA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ UMOWĘ DZIERŻAWY PODPISANO PRZED DATĄ POWOŁĄNIA SPÓŁKI ZARZĄDCZEJ.

Proszę unikać pisania wielkimi literami. Dziękuję. Moderator.
0
Gazda22:11, 23 kwietnia 2020
Dziwi mnie jedno... Dlaczego wszyscy tak atakują Pana Szkiełę?

Czy jakby wszystko było legalne, na wszystko były pozwolenia to czy reakcja atakowanych osób byłaby konieczna?

najpierw wypada wszystko sobie uporządkować i uzgodnić z ludzmi, a nie ich wywłaszczać... Tak się nie godzi.

Kolejny temat, budując dom wszyscy chcą wszystko wiedzieć, gdzie jest szambo, czy będzie kanalizacja czy przydomowa oczyszczalnia ścieków, czym dim będzie opalany itd... A budując Bramę Gorce nie przeszkadza nagle nic, kopary w lesi, potokach, nasypy i wycinki drzew nie mają żadnej dla środowiska uciążliwości???
No super... Tak trzymać!!!
0
(*)21:59, 23 kwietnia 2020
Ponad 4 mln z publicznej kasy zaplanowano na budowę ok 1km drogi dojazdowej do prywatnej inwestycji w lesie. We wsi Waksmund, przy remoncie ulicy Na Równi Wojt uznał za nieuzasadniony wniosek wielu mieszkańców o budowę odwodnienia tej drogi. Z obiecywanej przez radnych oraz Pana Marcina Kolasę vice wójta przy okazji remontu tej ulicy poprawy infrastruktury towarzyszącej drodze pozostały tylko puste słowa. Liczne słupy towarzyszące tej drodze gminnej, stanowią nie tylko potencjalne zagrożenie dla użytkowników drogi,ale też niszczą krajobraz oraz ogólny efekt wizualny realizacji zaplanowanej rewitalizacji. Przy tej ulicy znajduje się szkoła, jeden z wjazdów do kościoła, cmentarz, dom pogrzebowy i wiele innych firm. Dlaczego sfinansowanie usprawnienia infrastruktury towarzyszącej tej ulicy we wsi Waksmund było mniej ważne od drogi dojazdowej do stricte komercyjnej prywatnej inwestycji w waksmundzkim lesie?
0
Jestem z Waksmunda21:58, 23 kwietnia 2020
Do zwolennik - chyba niewygodna prawda nie reklama. Czekamy na kolejny stek bzdur i wiadro pomyj wylane na sprzeciwiajacych się zawłaszczeniu ich gruntu. Nadworny prawnik musi pracować pełną parą A raczej wszystkie ręce na klawiaturę pewnie nawet wspólnika ... wezwali.
0
Zwolennik21:33, 23 kwietnia 2020
Brawo za pomysł Marku, zobacz ile osób weszło i przeczytało artykuł 9000 osób, jedna trzecia Nowego Targu, Browo reklama idzie w świat, tak trzymać. Pamiętasz jak pokazali film na YouTube pierwszego elektrycznego Pick-up TESLI, uderzył gość kamieniem w szybę i szyba się rozbiła a auto miało być pancerne, co tym zyskała TESLA.? darmową reklamę odsyłam do lektury ile mieli wejść i jaką darmową reklamę, i ilu Amerykanów zrobiło przedpłatę na samochód przed wejściem na rynek BRAWO BRAWO ZA POMYSŁ I ZORGANIZOWANIE WYWIADU
0
Wsiok21:25, 23 kwietnia 2020
Czy regulować drogę kiedy 80% jest za a 20% przeciw? Niestety nie ma tu rozwiązań idealnych zadaje pytanie Pan M. Kolasa. Tylko, że powinien rozważać sytuację rzeczywistą, a nie zmanipulowaną. Powinien rozważać odnosząc się do realnie zaistniałej sytuacji. Panie Marku bez zakłamywania rzeczywistości, to rozważanie należyałoby sformułować tak: Czy regulować drogę kiedy ponad 80% jej długości należy do właścicieli wyrażających sprzeciw? Proszę zapoznać się z dokumentacją w Starostwie i nie dezinformować adresatów artykułu.
0
Ke koza?21:12, 23 kwietnia 2020
Ten artykuł panie Marku, to wybielacz optyczny na zamówienie. Zakończenie będące zapowiedzią kolejnych części trzymające w napięciu...
Już się przyzwyczailiśmy do rzeczywistości, w której kłamstwo powtórzone publicznie przez kilka razy staje się obiektywną prawdą rozdających karty.
0
SZKIEŁO21:03, 23 kwietnia 2020
do @krokus
Krous dejze spokój, a się spotkamy wszystko Ci wyjaśnię
może i dla Ciebie coś załatwię.

pozdrawiam Cię Krous serdecznie i czekam na konkretne oczekiwania

Szkiełko
0
xyz20:04, 23 kwietnia 2020
Grupa gminnych cwaniaczków wykorzystała ustawę regulującą wspólnoty gruntowe do załatwienia własnego interesu i mydlą mieszkańcom Waksmundu oczy wymiernymi korzyściami dla każdego. Szkoda, że zapominają w publicznych, entuzjastycznych wystąpieniach uściślić, że wymiererne korzyści dotyczą tylko i wyłącznie udziałowców społki Brama w Gorce.
Odnośnie inwestycji drogowej - ta droga będąca już własnością gminy Nowy Targ jest drogą wewnętrzną. Zasady korzystania z tej drogi ustala jej właściciel czyli Wójt.
0
Baca19:49, 23 kwietnia 2020
@przykład
W białych rękawiczach upolowano darmowy grunt manipulując nieświadomymi pod pozorem dobra wspólnego. Jakie to piękne. A poźniej ręka rękę myje.
0
SZKIEŁO19:47, 23 kwietnia 2020
zapomniałem pozdrowić wszystkich
Szkiełko
0
SZKIEŁO19:46, 23 kwietnia 2020
Panie Kolasa jak nie możecie dać udziału, to może umówmy się, że wszystkie maty wejściowe ( do restauracji, do galerii, do bacówek na początku i na końcu ścieżki i na wieżę jedną i drugą) będziecie prać w mojej pralni. Ja wówczas załatwię z mieszkańcami żeby przestaliprotestować o tą drogę, bo będę musiał jakoś do Was dojechać. Co Ty na takie rozwiązanie? Każdy musi być zadowolony
0
Krokus19:41, 23 kwietnia 2020
(...)Inwestycja zlokalizowana jest w dolinie Potoku Mały Kowaniec w Waksmundzie, przy granicy z Nowym Targiem na obszarze około 6 hektarów, które wydzierżawiliśmy odpłatnie od Wspólnoty Leśnej w Wakmundzie. (...)
Komentarz odnośnie tego fragmentu wypowiedzi prezesa Marka Kolasy-
teoretycznie odpłatnie wydzierżawili - praktycznie nieodpłatnie. Jeśli ten wniosek jest nieprawdziwy, to niech prezes Kolasa upubliczni info o wartości dzierżawy wypłaconej współwłaścicielom Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund. Niech przedstawi ewentualną symulację dotyczącą daty wypłaty pierwszej transzy dzierżawy. Ta umowa dzierżawy to delikatnie mówiąc niezbyt korzysta jest dla dotychczasowych współwłaścicieli gruntu pod inwestycję. Dlaczego prezes Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund nie zadbał o założenie KW dla gruntów, a dba o interes prywatnej spółki? Czy dlatego, że jest jej udziałowcem? Dlaczego zaprotokołowano wniesienie aportem ok. 6 ha gruntów do spółki Brama w Gorce, jeśli data umowy dzierżawy jest wcześniejsza od daty protokołu powołania spółki zarządczej Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund? Gdzie odpowienia uchwała? Czy prezes Wspólnoty Gruntowej wsi Waksmund i inni byłi odpowiednio umocowani do podpisania umowy dzierżawy gruntu ze spółka Brama w Gorce przed dniem powołania spółki zarządzej wspólnoty? Czy otrzymali pełnomocnictwo od każdego ze współwłaścieli wspólnoty? Chciałbym poznać odpowiedź na te pytania w kolejnych częściach inspirującego reportażu z panem Markiem Kolasa w roli głównej.
0
Przykład17:55, 23 kwietnia 2020
Tak się okrada współwłaścicieli gruntów .
0
Nicki17:23, 23 kwietnia 2020
Wy macie jakiś kompleks tego Szkiełki serio. Ciężko wam zrozumieć że nie chce ktoś pakować pieniędzy w wasza spółkę czy o co chodzi? Dorobił się chłop, nikt mu nie dał. Przeciwko budowie podpisało się ponad 180 mieszkańców miejscowości. I proszę to mieć na uwadze. Róbcie. Budujcie. Najazd turystów czeka z których i tak owy Szkiełko będzie miał korzyść.
0
SZKIEŁO17:07, 23 kwietnia 2020
Dobrze już Dobrze przekonaliście mnie , tylko dajcie jakiś udział i przestanę Was nękać


pozdrawiam Szkieło
0
Jestem z Waksmunda16:31, 23 kwietnia 2020
Tak rzeczywiscie ktoś ma wielkie kompleksy . Porównywać się do Białki i marzyć o dorównaniu w infrastrukturze i atrakcjach to tak jak by mieszkaniec lasu Amazonii planował wyprawę na Księżyc. Trochę mu zejdzie. Poza tym branża turystyczno-gastronomiczna to bardzo trudna dziedzina biznesu. Właściciel pensjonatu czy restauracji jest w pracy piątek, świątek i (zwłaszcza) niedziela. Im więcej biznesów tym mniej normalnego życia . Nasi lokalni biznesmeni myślą że pieniądze same im będą płynąć szerokim strumieniem . Otóż nie . Nie będzie imprez że znajomymi na bacowce nie będzie rowerka i reseciku na Turbinio tylko upierdliwi goście którzy płacą i uważają że wszystko im się należy. Na pewno nie chce takiej przyszłości dla moich dzieci. Chyba że komuś imponują auta lizingowane przez białcanów czy wczasy po sezonie między kolejnymi remontami i budowami. Widać że większość z tych entuzjastów turystyki nie ma pojęcia jak wygląda życie z plątającymi się wszędzie turystami. Gorce były do tej chwili enklawą spokoju i dziewiczej przyrody, ale pazerni i leniwi miejscowi celebryci zapragnęli dojechać samochodem do ich serca i tam urządzić tandetne atrakcje dla miłośników kebaba i drewnianych rusztowań. Opamiętajcie się ludzie. Pieniądze to nie wszystko. Kształćcie swoje dzieci i uczcie uczciwej pracy oraz pokażcie że mimo iż pochodzą z Waksmunda małej wioski na Podhalu to mogą być obytymi i światowymi ludźmi bez kompleksów.
0
nadobna mieszczka15:17, 23 kwietnia 2020
Przykro patrzeć, jak zniszczyli taką ładną, niegdyś spokojną dolinkę. Przecież to można było zrobić gdzieś na skraju lasu, przyrodę w głębi gór zostawić w spokoju, a i przyjezdni by łatwiej tam dotarli, gdyby było to gdzieś blisko wsi. Bez sensu se miejsce znaleźli. Góry coraz mocniej są dewastowane i mnie to smuci, a nie cieszy.
0
pniok14:51, 23 kwietnia 2020
@Borowicz , @Brawo!!!
Dokładnie to chciałem napisać i tak skomentować ten cały szum wokół Bramy w Gorce .
Od siebie tylko dodam - do wiecznie niezadowolonych malkontentów : ruszcie w końcu swoje d...a i zróbcie coś dobrego , wartościowego . Jak już nie dla siebie , to przynajmniej dla swoich dzieci czy rodzin . A przede wszystkim , nie rzucajcie kłód pod nogi tym , którzy chcą coś zrobić .
0
L.k.14:17, 23 kwietnia 2020
Uwaga na konto fajkowe ,,Niezależni Powiat Nowotarski" . Za nim też kryje się szkiełko; ) Apropos Pana szkiełka jemu jeszcze nic nie udało się dla Waksmunda zrobić. Żal d... sciska. Teraz ma okazję się odegrać. Lepiej żeby dotacja poszła w stronę Pienin bo tam szanowny dzialacz umiejscowil swoje interesy.
0
Zadyma13:37, 23 kwietnia 2020
Wszystkich obrońców przyrody i lasu z Waksmunda zachęcam do wymiany pieca zrobicie coś naprawdę ważnego dla siebie i swoich bliskich.
0
Dociekliwy13:28, 23 kwietnia 2020
Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu z którego dofinansowanie otrzymała Brama w Gorce (ogólnodostępna żeby była jasność)

Na pierwszym miejscu Czorsztyn Ski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu:

Kraina Śpiącego Wulkanu ? III etap rozbudowy całorocznej stacji turystycznej jako element rozwoju subregionalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Walczcie dalej między sobą Waksmundziany - Czorsztyn wam klaszcze
0
Jerzy W.13:09, 23 kwietnia 2020
Ja akurat mieszkam w Zakopanem ale dziękuje za polecenie miejscowość. Skorzystam bo to równie pięknie okolica co Zakopane.
0
qwerty12:25, 23 kwietnia 2020
DO Jestem z Waksmunda , Też z Waksmunda , Jerzy W. , juz dawno nie jestes z waksmunda , bierz się do czorsztyna i tam mieszaj .
0
Brawo!!!11:44, 23 kwietnia 2020
Z całym szacunkiem dla komentujących- rozgoryczonych w mniej czy więcej agresywny sposób. Waksmundzianie cieszcie się z budującej się inwestycji to jest piękny obiekt dla rozwoju turystycznego naszej gminy , przecież mamy ją obecnie turystyczno-rolniczą. Padło kuśnierstwo,rolnictwo zanika a trzeba wykorzystać tereny itd. pod inwestycje które dadzą ogólnie rozwój turystyki w Gorcach. Mieszkańcy Bukowiny i Białki Tatrzańskiej poczynili tyle inwestycji tak te miejscowości rozwinęły się turystycznie ludzie tam dogadują się i działają są udziałowcami maja z tego profity cieszą się tym i budują hotele pensjonaty itd. W górach Gorcach też możemy mieć atrakcje. Gorce same w sobie są piękne ale turysta potrzebuje jeszcze infrastruktury towarzyszącej: gastronomii , noclegi , parkingi. Wy też macie taką szansę rozwoju osobistego i wsi . Tyle zamętu o nic tak naprawdę. Nie jedna z wiosek w naszej gminie na pewno cieszyłaby się z aktywności takich przedsiębiorczych ludzi jakich ma "Brama w Gorce".- która jest startem do dalszych działań ludzi aktywnych. Zrobiono w Waszej wsi gazyfikację nowe nawierzchnie dróg nową drogę do inwestycji ale nie tylko do " Bramy w Gorce" bo i inni z tego skorzystają i mają szanse turystycznego rozwoju, jak sama nazwa wskazuje, że ta inwestycja jest otwarciem rozwoju turystycznego w naszym regionie, tj.w Gminie Nowy Targ . Chorobliwa zazdrość niszczy i psuje relacje we wsi, ale po co? Dla inicjatorów "Bramy w Gorce " wielkie brawa z mojej strony, było to dla Was dużym wyzwaniem przejść przez całokształt formalno-prawny tego zadania; to nie lada wyczyn :). Wiemy, że pomaga w tym gmina bo Wójtowie też wiedzą i robią to z całą zapewne świadomością , że od czegoś trzeba było zacząć rozwój turystyczny Gminy a że zainicjowali ludzi aktywni to chwała im za to macie otwarte możliwości inwestowania. Waksmundzianie szanujcie to co macie i inwestujcie bo nic nie robienie i czekanie że inni zrobią to widzicie rodzi niepotrzebne nieporozumienie. Życzę inicjatorom, udziałowcom powodzenia w inwestycji "Brama w Gorce" i zadowolenia w działalności turystycznej. Pozdrawiam
0
glos rozsądku10:06, 23 kwietnia 2020
Ludzie! Skad w was tyle jadu i nienawiści??? tym właścicielom polan nikt nie chce tych KILKU METRÓW pod drogę wziąć za darmo. Chcą im za to zapłacić i to nie małe kwoty. Wyjdą dzięki temu na duży plus bo będą mieć i dojazd do polany której nikt im nie zabierze bezprawnie oraz pieniądze.
Właściciel polany tak się martwi o nasze środowisko, narzeka ze jeżdżą p tej drodze motorami quadami i innymi różnymi pojazdami, gdzie sam jeździ swoim autem po górach i to bardzo często. co za hipokryzja....
0
Borowicz08:53, 23 kwietnia 2020
Super oby więcej takich inicjatyw. Wszyscy doskonale wiedzą że większość ludzi popiera inwestycje, natomiast jest kilka osób którym to nie dopowiada i wszyscy doskonale wiedzą które to osoby. Jedni mają w tym cel biznesowy aby jak najbardziej torpedować inwestycje, druga grupa to tak zwani krzykacze osoby którym nigdy się nic nie podobna mino że nawet oni na tym skorzystają. Doskonale widać to w komentarzach większości negatywnych komentarzy pisze jedna, dwie osoby pod innymi nickami i nawet wkleja te same komentarze pod innymi nickami. Zadziwiające jest że ktoś chce aż tak pokrzyczeć sobie w internecie i pisać nie uzasadnione negatywne opinie o inwestycji że nawet stworzył fejkowy profil na FB Jerzy Wacław i bardzo komentuje działalność spółki. Wydaje mi się że gdyby te osoby poświeciły tylko troszkę z tego czasu który poświęcają na wymyślanie tych wszystkich negatywnych komentarzy to mogłyby jak to pisał Bastiat w książę zauważyć "co widać a czego nie widać" i zamiast krzyczeć jak to gmina legalnie uregulowała w końcu drogę i będzie przechodzić prze działki prywatnych osób i jak one są pokrzywdzone to zauważyć ze wartość działek znacząco wzrośnie a dodatkowo stwarza im to ogromną szanse na jakąkolwiek inwestycje i poprawienie sytuacje finansową swoją i swoich dzieci. Jedna z najbardziej aktywnych osób negatywnie komentujących (ktokolwiek wie o kim pisze zna jego reputacje) jest właścicielem (jego tata) pralni i również na rozwoju turystyki bardzo na tym skorzysta a na dodatek już poosiada doświadczeni w branży hotelarskie i zamiast to wykorzystać (co pewnie i tak zrobi) to bardzo "krzyczy" w internecie bo po prostu mam z jakiegoś powodu straszny "ból d...". Argumenty typu ze zostanie zrujnowana przyroda są absurdalne każdy doskonale wiedział ze do tej pory w lesie była prowadzona działalność przestępcza i las był zdewastowany (wszędzie pościnane drzewa nie posprzątane gałęzie, drogi zniszczone przez ciągnięcia drzewa po nich, pełno śmieci itd.). Gdy tylko zostanie ukończona inwestycja każdy będzie miał interes aby zadbać o swój las , a nawet zapewne największe starania dołoży do tego sam Brama w Gorce bo będzie to w jej bardzo dużym interesie a przy okazji skorzystają na tym wszyscy. Więc zamiast krzyczeć wykorzystajcie to również dla siebie albo złóżcie oficjalne zawiadomienie do odpowiednich organów i na drodze prawne zablokujcie inwestycje (Do tych czasowe zawiadomienia i inne próby skończyły się na tym ze jedna z osób każdy doskonale wie która został oskarżona o zastraszania, a wszystkie organy stwierdziły ze działalność spółki jest w pełni zgodna z prawem)
0
Ścieżka rowerowa08:50, 23 kwietnia 2020
Głosowaliscie na Pana Kolase i Smarducha.
To o co problem. Kółko wzajemnej adoracji, nie dla nas szarakow.
0
Kibic Waksmunda08:30, 23 kwietnia 2020
Ty TWARDY GÓRAL Waksmund zawsze był mocny nie mówię o Ogniu
Nikt nie wyjeżdżał ponieważ pracował na miejscu rzemiosło hulało i wtedy o smogu nie pisałeś klub piłkarski gościł największe polskie kluby ludzie nie skakali dobie do gardeł
A co do lasu to wycinali drzewa gdzie popadnie przejdz lasem na wiosnę to zobaczysz ile śnieg odsłania pni ściętych skradzionych drzew
Teraz napewno leśne ludki bedą miały trudniej
Wiec nie komentuj jak nie masz pojęcia
0
baczny08:13, 23 kwietnia 2020
poleciało szambo między konarami
0
Jerzy W.23:24, 22 kwietnia 2020
Ciekawe jakie udziały ma wice Wójt Kolasa i Smarduch. Towarzystwo wzajemnej adoracji. A nadworny adwokat straszy na swoim fb paragrafami ludzi komentujących. Pożal się Boże z takim typem.
0
Też z Waksmunda22:55, 22 kwietnia 2020
Paweł S. Drogi były sa i będą i przestań Pie...ić O tych twoich wydumanych prawach. Każdy miał i ma prawo jeździć po drogach leśnych nawet taki ...c jak cześć udziałowców waszej spółki. Takie jest odwieczne prawo i kropka. Za to nikt nie ma prawa kraść wspólnego lasu i zakazywać przejazdu bo tak jakiś tam prawnik po Fruczu sobie ubzdurał. I tyle na temat Praw w prywatnych lasach.
0
Jestem z Waksmunda22:26, 22 kwietnia 2020
I jeszcze niuansik- miejsca pracy na budowie Bramy w Gorce dostali pracownicy z Ukrainy . Tak się zaczyna zapewnianie Waksmundzianom roboty. Za to Józef Waksmundzki całe życie pracował uczciwie i ręki po cudze nigdy nie wyciągnął. Pieniądze inwestuje w Polsce i wykształcił dzieci na inżynierów i magistrów na co mu nikt grosza nie dał. I nauczył ich pracy.Polanę po rodzicach kocha nad wszystko i spędza tam każdą wolną chwilę. Niestety pozbawia się człowieka spokoju i prawa do wolnego wyboru. Przecież wójt Kolasa i Prezes Bronek mają polany to dlaczego nie robią tam lunaparkow. Bo chcą mieć spokój i ciszę. A najbardziej krzyczą i potępiają Ci co nic nie mają. Najłatwiej jest darować cudze . Bazować na dotacjach i bezpłatnych dzierżawach oraz zagarnietych bezczelnie gruntach. Teraz trzeba ludziom zamydlic oczy i puscic im telenowele z prezesem Kolasą w roli głównej. Ten tytan pracuje na trzech etatach to chyba 24 h na dobę i jeszcze ma czas na pogawędki w mediach. Niesamowity gość. Nic dziwnego ze potem opowiada takie glupoty.
0
Kukułka22:10, 22 kwietnia 2020
Niektórzy ludzie to i pięknego pogrzebu potrafią zazdrościć taka jest ich mętalność. Osoby pod drogę dostaną albo już dostały pieniądze za odszkodowania więc będą miały uregulowany dojazd do działki, kasę z odszkodowania i działki w pobliżu inwestycji no naprawdę krzywda. Na tych kilkunastu kilkudziesięciu metrach kwadratowych owiec nie będą mogli paść jak sobie je zakupią w przyszłości normalne barbarzyństwo. Las Gromadzki 6 ha z 60 ha wydzierżawiony za zgodą zebrania wiejskiego nie rozumiem w czym jest problem a może go nie ma tylko kilka osób robi propagandę i przynosi wsi wstyd na całą Polskę. A może to nie zazdrość tylko ktoś ma wymierny interes żeby kasa z dotacji poszła gdzie indziej z Waksmunda jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze takie stare a jakże prawdziwe powiedzenie. Do przemyślenia...
0
Jerzy W.21:36, 22 kwietnia 2020
Gdyby komentarze nie musiały być zatwierdzane przez administratora nie byłoby takich sytuacji Jasiek.
0
TwardyGoral21:34, 22 kwietnia 2020
Do kibic z waksmunda. Waksmund wielki? Haha słynie z ognia człowieka o złym życiu pięknym wspomnieniu. Ale lipa. Wogole w czasach 21 wieku kiedy to dba się o srodowisko, naturalne, miejsca dla zwierząt i dzikiej przyrody-robi się taki cyrk. E chłopcy. To już nigdy nie wróci tepmaczki.
0
Jestem z Waksmunda21:31, 22 kwietnia 2020
Dziwnym trafem ujawnił się prezes dopiero jak wyszło na jaw jakim sposobem pozyskuje sie grunt pod prywatna inwestycje paru wiejskich celebrytów . Nie posiadajac, nie kupując i nie ryzykując . Początki tej spółki to była pełna konspiracja i tylko wybrane osoby mogły wpłacić od 10 000 wzwyż i zostać udziałowcem. Więc ewidentne kłamstwo O jawności. Prywatyzacja lasu gromadzkiego to kolejny przekręt w majestacie prawa. Wycinka drzew bez opamiętania i dla ściemy rzucone dla koscioła parę tysięcy. Bo przyda się przychylność naiwnego proboszcza. Ochrona przyrody w postaci kilkunastu potężnych ciężarówek i gruszek z betonem dziennie .Smród spalin, kurz i ryk silnikow w miejscu może nie najwygodniejszych Ale przyjezdnych i urokliwych dróg górskich. Nie rozumiem tej grupy klakierów z Waksmunda którym podoba się taki kicz w postaci drewnianego rusztowania. Co w tym jest pięknego i dydaktycznego ? Dla mnie wystarczy zabrać dziecko na leśną ścieżkę i pokazać mu nieskalaną przyrodę. Tragiczne jest że dzisiejsi rodzice nie potrafią bez całej gamy gadżetów i sztucznych atrap pokazać dzieciom piękna tego świata. Pokazują za to że najważniejszy jest pieniadz nie ważne jak bardzo się innych lub środowisko krzywdzi i dewastuje. Nie nauczą, że praca jest niezbędna do dorobienia się większego lub mniejszego majątku tylko marzą o łatwych pieniądzach bez wysiłku. I nie prawdą jest, że w Waksmundzie większość popiera tą inwestycję po prostu jest w tej chwili swoisty terror fanatyków Bramy i kto ma rozum to woli nie odzywać się by nie być prymitywnie zbluzgany. Serce tylko się ściska jak pazerność ludzka może zniszczyć przyrodę i społeczność.
0
turysta21:27, 22 kwietnia 2020
Ja proponuję dla każdego zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania dla tej inwestycji Zastanawia mnie z kąt akurat znalazł się tam 200m kawałek drogi gminnej i to akurat przy tej inwestycji Gmina wydając plan zagospodarowania pisze że nie będzie obciążona finansowo tam jest wszystko pięknie zapisane w zał nr 2 TO PYTANIE DLACZEGO TERAZ MY WSZYSCY MAMY SPONSOROWAĆ TĄ DROGĘ DO BRAMY W GORCĘ
0
Ewa21:21, 22 kwietnia 2020
Super. Brawo Dla pomysłodawców i realizatorów.
0
Odpowiedz na chamstwo20:21, 22 kwietnia 2020
Do @Kibic z Walsmunsa
Piszesz ze ludzie w tej spółce są uczciwi?
Kto zatrudnia ludzi na lewo w swojej branży ?
Na wypuszczaniu ścieków zrobili niektórzy fortunę
Jak coś budują to też ekipy biorą lewe .

Nie muszę pisać więcej bo każdy te osoby zna i wie co mają za pazdorami .
Napewno jesteś jednym z nich! !!!!!!@@@@@
0
S.20:19, 22 kwietnia 2020
Dlaczego osoby które teraz protestują przeciwko drodze, która ma powstać, do tej pory korzystała bezprawnie z działek sąsiadów by dojechać do swoich bacowek. Co dziwne większość ludzi którzy posiadają tam działki zgodziła się na powstanie tam drogi bo to reguluje prawnie dojazd do ich posesji a znalazło się kilka osób które chyba nie rozumie swojej sytuacji.
0
Nojwyzsy cas20:12, 22 kwietnia 2020
Jo myślym ze ta cało społka i były Wojewodą który przyznał bezprawnie dotację , Starosta który wydał pozwolenie na bezprawne wywłaszczenia i Wójtowie , Smarduch i Kolasa pudom se posiedzieć !!!
0
Jak się bawic, to się bawić! A co?20:12, 22 kwietnia 2020
Pachnie mi to megalomanią. Akurat tak się złożyło, że pora nie najlepsza i zanosi cię na to, że tak jeszcze pobędzie.
0
Jasiek20:00, 22 kwietnia 2020
Myślę,że te negatywne wpisy pochodzą od jednej może dwóch osób.Patrz Hanka i Obserwator. Kropka w kropkę to samo!!!
0
Kibic z Waksmunda19:10, 22 kwietnia 2020
Jesteście żałośni lubicie tylko krytykować i narzekać
W końcu znalazła się grupa odpowiednich osób mających większe ambicje
Dla siebie i społeczności udziałowcy spółki to ludzie pracowici zatrudniający i płacący podatki
Waksmund znów bedzie wielki bo przez ostatnie dziesięciolecie został daleko w dupie
Tym wszystkim HEJTUJACYM poprostu żal d*** ściska
Jesteście za głupi żeby coś wymyślić i stworzyć??????Brama w Gorce ?????
0
Ferdek18:58, 22 kwietnia 2020
Do Pana wójta, wodza Bramy

Chwalicie się jakie to piękne drogi robicie I inne cuda, a nie powiecie na jakiej zasadzie je robiliście, wpadliście w las i hura bura bez zgody właścicieli!

Co do zatrudnia, z tego wynika że zatrudnicie 10000 tysięcy ludzi jak w złotych czasach kombinatu???

Jeśli to niby jest wszystko legalnie to czemu otwieracie prywatne biznesy i właścicielami są wasze żony i połowę waszej rodziny .
Jeden obiekt już mamy we wsi, Osada w której odbywają się prywatne wypadziki I różne imprezy.

Cytując klasyka: Kończ waść, wstydu oszczędź!
0
Ciekawy18:51, 22 kwietnia 2020
Bazując na tym co ksiądz mówił z ambony, to zakup pierwszego udziału kosztował 10000 zł. Jest to znacząca różnica, a co za tym idzie nabycie udziału w spółce nie było tak proste, jak zostało to przedstawione przez prezesa. Nie każdy jest w stanie zainwestować taką sumę w spółkę, który nie przedstawiała w tym czasie żadnych konkretnych planów.
0
Hanka18:15, 22 kwietnia 2020
Staram się doszukać w tym całym przedsięwzięciu czegoś, co nie jest absurdem. Idzie mi kiepsko, bo w filmie u Barei znalazłoby się więcej uzasadnionych działań. Po pierwsze: dewastuje się przyrodę po to, żeby dzieciom pokazać... przyrodę. Lepiej podziwiać ją żywą, w pełnej krasie i bezpośrednio czy będąc w lesie oglądać film o lesie i podziwiać grzyby na obrazku? Dalej : wedle inwestorów najwidoczniej normalnym i wcale nie sprzecznym ze zdrowym rozsądkiem jest wożenie do (jak twierdzą LEGALNEJ) budowy żwiru po północy i to nie ze składu budowlanego, tylko z Dunajca. Ciekawe, jaką faktury wystawiły za to ryby... Wyjątkowo podoba mi się jednak ta monumentalna droga, która łączy się ze ścieżką spacerową. Od miasta spacerem z autem na plecach, a potem autostrada szeroka na bagatela 11 m. A, jeszcze gdyby ktoś nie wiedział, jak się dzisiaj robi interesy, to podpatrzyłam u Spółki pewien sposób. Nie mieć gruntu, albo mieć ale swojego szkoda (niepotrzebne skreślić), trochę gruntu Gromadzkiego, nie mieć drogi, pozbierać po 1000 zł od frajerów, mieć znajomości i uzyskać pozwolenie na budowę bez drogi i nie na swoim, uzasadniając wszystko społecznym pożytkiem (dobrze, że nie pro publico bono). Przecież to prawdziwy american dream!
0
Hanka18:09, 22 kwietnia 2020
Inwestycja ma większe poparcie wśród waksmundzian niż Duda w sondażach i PZPR za starych dla niektórych dobrych czasów. Ale w Polsce przecież nikt nie kłamie... Oh, wait...
0
Obserwator18:00, 22 kwietnia 2020
Staram się doszukać w tym całym przedsięwzięciu czegoś, co nie jest absurdem. Idzie mi kiepsko, bo w filmie u Barei znalazłoby się więcej uzasadnionych działań. Po pierwsze: dewastuje się przyrodę po to, żeby dzieciom pokazać... przyrodę. Lepiej podziwiać ją żywą, w pełnej krasie i bezpośrednio czy będąc w lesie oglądać film o lesie i podziwiać grzyby na obrazku? Dalej : wedle inwestorów najwidoczniej normalnym i wcale nie sprzecznym ze zdrowym rozsądkiem jest wożenie do (jak twierdzą LEGALNEJ) budowy żwiru po północy i to nie ze składu budowlanego, tylko z Dunajca. Ciekawe, jaką faktury wystawiły za to ryby... Wyjątkowo podoba mi się jednak ta monumentalna droga, która łączy się ze ścieżką spacerową. Od miasta spacerem z autem na plecach, a potem autostrada szeroka na bagatela 11 m. A, jeszcze gdyby ktoś nie wiedział, jak się dzisiaj robi interesy, to podpatrzyłam u Spółki pewien sposób. Nie mieć gruntu, albo mieć ale swojego szkoda (niepotrzebne skreślić), trochę gruntu Gromadzkiego, nie mieć drogi, pozbierać po 1000 zł od frajerów, mieć znajomości i uzyskać pozwolenie na budowę bez drogi i nie na swoim, uzasadniając wszystko społecznym pożytkiem (dobrze, że nie pro publico bono). Przecież to prawdziwy american dream!
0
Jestem z Waksmunda17:43, 22 kwietnia 2020
W całym tym zagmatwanym bajaniu może dwa razy powiedziano prawdę. Reszta to nic nie warte bzdety jak to misjonarze z Bramy w Gorce oddają swoje majątki żeby ratować kusnierzy bankrutow. Zapomnial Prezes powiedzieć ze na wyciag na Wielkiej Górze nie zgodzili się wlasciciele działek . Droga od Tomusia do Cyrwusowki zrobiona została do prywatnej inwestycji z wiejskich pieniędzy Ale bez powiadomienia właścicieli.Prezesi wytyczyli drogi jak im pasowało i zrujnowali prywatny las. Bo im wolno, bo postraszą nadwornym prawnikiem który oszołomi prawniczy belkotem .Kolejna sprawa droga od strony Nowego Targu która również biegnie po prywatnych terenach. Nie ma dialogu z właścicielami tylko straszenie uniemożliwieniem wjazdu na swoją działkę i zastosowaniem specustawy. Robi się z przeciwników tej szemranej inwestycji kłamców tylko dlatego że bronią prawa decydowania o swojej własności.Pan prezes Kolasa myśli że Waksmundzianie są tacy ciemni jak ta grupa którą omamili wizją łatwych pieniędzy.
0
Grajdoł16:51, 22 kwietnia 2020
Dziękujcie stwórcy za takich ludzi malkontenci! To dzięki nim i im podobnym będziecie mieli pracę a wasze dzieci być może powód by nie wyjechać. To dzięki takim ludziom co za własne pieniądze gotowi są ryzyko podjąć i stworzyć coś z niczego, z wizją, z odwagą ma jeszcze szanse ten nasz grajdoł na cokolwiek na przyszłość. Jasne, można inaczej, tak jak główny krytykant Józek z Waksmunda, co całe życie w rakusku na budowie przepracował a teraz jego dzieci też na austryjackich budować zasuwają bo w Wakmundzie i okolicy nic dla siebie odpowiedniego nie znalazły. Może dzięki Bramie i podobnym inicjatywom kolejne pokolenie nie będzie musiało za chlebem wyjeżdżać.
0
turysta16:29, 22 kwietnia 2020
winny się tylko tłumaczy i zaslania dzieciakami i większością wiejską trzeba jasno i wyrażnie powiedzieć że jest to biznes i żadnej ochrony środowiska tu nie ma i nie będzie ani i dzieciaków też za darmo nie wpuszczą
0
leming doskonały16:25, 22 kwietnia 2020
polecam wypowiedzi właścicieli działek, których wywłaszczono pod prywatny interes w lokalnej tv
0
Płomyk15:37, 22 kwietnia 2020
Partyzantka wróciła ---rodzinna tradycja
0
Tatadałmi100tyś15:17, 22 kwietnia 2020
Zobaczymy jak skiełko bedzie stekac kiedy wszystcy sie dowiedzą jak to naprawde jest
0
opop14:38, 22 kwietnia 2020
Super inwestycja z rozmachem i wizją. Zastanawiam się dlaczego władze Nowego Targu ignorują taka szansę. Buduje się nowy MOK a poprzedni budynek był dobry. Buduje się ścieżki rowerowe po dwóch stronach Dunajca co jest kuriozum. Ścieżka obok drogi na lotnisku. Na to sa pieniądze a na drogę żeby dojazd był z Nowego Targu do takiej atrakcji nie ma pieniędzy miasto. Może to celowe żeby odciąć mieszkańców Nowego Targu od korzyści z takiej inwestycji. To jakby w białce tatrzańskiej zagrodzić drogę i zostawić tylko drogę od Zakopanego. Tragedia tekiej niekompetencji nie było chyba nigdy w tym mieście.
0
Adam Wołyński14:31, 22 kwietnia 2020
A normalnej Kolejki jak na Kasprowy to Jest temat nie dla Was ?????????
0
dowcipniś14:29, 22 kwietnia 2020
AHA BĘDZIE - gruszki na wierzbie -- hahahahahaa-
0
wielkie poruszenie14:05, 22 kwietnia 2020
kosy na sztorc i do cyrwusowki
0
Grzegorz13:55, 22 kwietnia 2020
do @miejscowy zza miedzy
A co Ty tak po nazwisku wszystkich wymieniasz ? , nie sztuka pisać tylko się podpisać , a tak na marginesie to Piwa nie piję . BRAWO MY !!!!!
0
swiatowa13:51, 22 kwietnia 2020
prosze nie wierzyc bialym kolnierzykom, ktorzy maja cos wiecej zer na koncie niz przecietny waksmundzianin,ktorzy sobie dobrali innych do siebie wyjadaczy z odpowiednim kontem i zaslanija sie wsia ,ze to jest biznes wsi Waksmund.Robia biznes swoj na terenie wsi ,wies wsia zawsze ciemna byla,tylko zal ,ze do tego dopuscila .Jak trzeba bedzie,to i pani Jaworowicz przyjedzie ,bo ja znam osobiscie
0
góral13:48, 22 kwietnia 2020
Jeśli chodzi o pośrednio związane z inwestycją usługi, to bez dwóch zdań najbardziej skorzysta Miasto, bo to od jego strony będzie dojazd. Mam tylko nadzieję, że parking będzie w obecnym miejscu przy Długiej Polanie i nikt nie będzie się dalej samochodem ładował.
0
ceper13:47, 22 kwietnia 2020
SUPER POMYSŁ , BRAWO DLA ZAANGAŻOWANYCH !!!!!!!1
0
sołtys13:44, 22 kwietnia 2020
Jo wiem kto blokuje , ino żebym Cie tam nie widzioł jak już wybudują
0
waksmundzian13:42, 22 kwietnia 2020
A ja tam jestem zadowolony , konia mam bryczkę się kupi i turystow jak do morskiego będę woził , elegancko .
0
Mieszkanka13:40, 22 kwietnia 2020
Tez bedzie mozna samochodami po tym jezdzic jak i po sciezkach rowerowych? Pokażecie turystom jak wygląda smog od góry? Czy "czysty" Dunajec?
0
Mieszkaniec gminy13:40, 22 kwietnia 2020
Mam pytanie do radnych gminy Nowy Targ. Kto zdecydował o przeznaczeniu kilka milionów na drogę do prywatnego biznesu ?
Czy gmina to już nie ma nic pożytecznejszego i ważniejszego do roboty? A inne miejsowości gminy to gips ? Im się nie należy nic ?
0
ines13:35, 22 kwietnia 2020
Frustracja internetowych "troli" i "komentasi" z podhale 24 zawsze cieszy. No, ponapinajcie się jeszcze, może te komentarze wszystkie, to znieważanie innych, to podłe krytykanctwo, te wszystkie kpiny i oszczerstwa i pomówienia coś zmienią i zatrzymają budowę. Ale pewnie nie. To trochę mało. Nie wystarczy. Donosy do prokuratur, sądów i nadzorów już były grane ale się okazuje, że wszystko jednak zgodnie z prawem. To może sami coś zrobicie, coś zaproponujecie i zbudujecie, żeby było lepiej tym stu, dwustu czy dwóm tysiącom osób co są w spółce i wspólnocie gruntowej. Nie, tego nie zrobicie, bo trzeba byłoby rękawy podwinąć i popracować, do tego o zgrozo za darmo, jak kto może i jak kto potrafi. I wyjść za granice swojego egoizmu. Czyli też nie do przejścia. To tylko trolowanie wam pozostało. Czekam na więcej, wiadome na co was stać. Psy szczekają, karawana jedzie dalej.
0
miejscowy zza miedzy13:19, 22 kwietnia 2020
"Wszyscy na tym skorzystamy...Brawo" taki komentarz @pikuś pisze.

Super, a ci wszyscy to kto? Może pan prezes spółki Marek Kolasa? A może: Michał Glonek, Monika Lenart-Kuczyńska, Paweł Waksmundzki, Dawid Kolasa, Łukasz Baraniak, Bronisław Bryja, Aneta Watycha, Augustyn Waksmundzki, albo Jerzy Neckarz?
(Wszystkie nazwiska z ogólnie dostępnego! wypisu KRS 0000587412)

Kilku przy piwku się zebrało, kupiło lub miało w fajnym miejscu działeczki, a teraz niech Gmina (czyli my wszyscy) zrobi jeszcze fajniejszy dojazd do inwestycji. Wcześniej w Waksmundzie gaz i drogi, to pewnie Gmina jeszcze dwupasmówkę do Bramy doprowadzi?
0
Zadowolony13:13, 22 kwietnia 2020
Brawo Panowie , nareszcie ktoś pomyślał i zrobi coś pożytecznego dla nas wszystkich , trzeba otworzyć Gorce w umiejętny sposób , a wszystkim oponentom proponuję wziąć się do pracy a nie marudzić wiecznie , że wszystko źle , wszystko boli , wszyscy przeciwko mnie , to chore i trzeba się leczyć . Praca wzbogaca nie tylko kieszeń ale przede wszystkim umysł . Dziękuję Panie Kolasa i powodzenia , na pewno odwiedzę atrakcję z rodziną .
0
Stary waksmundzian13:12, 22 kwietnia 2020
Wzięli nam wspólny las cześć go już wycieli pod przykrywką spec ustawy nas okradli
0
wk......a13:11, 22 kwietnia 2020
Do tez wiesniak.Nie mylic ,ze to miejscowi ,tylko biznesmeni i nie tylko zW AKSMUND co sobie chca cudzym kosztem pod przykrywka mieszkancow Waksmunda zrobic prywatne dochodowe ranczo
0
Waks13:07, 22 kwietnia 2020
To jest bardzo ciekawy projekt. Mi się podoba. Krytykujcie to sobie drodzy ziomale, ale jestem ciekaw z czego będziecie żyć? To ogromna szansa na rozwój naszej okolicy. Pojawią się turyści to za tym pojawią się duże możliwości zarobkowania. Handel i usługi związane z obsługą przyjeżdżający ludzi bardzo się rozwiną. Ktoś kto jest przeciwko to albo tego nie rozumie, albo jest w nim dużo złej intencji.
0
Ania12:59, 22 kwietnia 2020
Skandal!
0
Też wiesniak12:47, 22 kwietnia 2020
Masakra! Gorce powinno się szanować, a zwłaszcza SZANOWAĆ POWINNI JE MIEJSCOWI. Tymczasem dla miejscowych ważniejsza jest kasa i to, by po kilku piwach móc się z rykiem silnika wyszaleć po lesie na crossach i innym, tego typu dziadostwie.
0
Obserwtor12:46, 22 kwietnia 2020
Straszne to jest.... a wywody Pana Marka co najmniej żenujące... wspólny interes... kto w to uwierzy..... Panowie wójtowie zaszaleli... Gdzie są obrońcy przyrody!!!!
0
TwardyGoral12:35, 22 kwietnia 2020
Zdewastowali tym g*em kawał gór, robiąc tym samym szopkę w najmniej ciekawym miejscu. Waksmund porażka roku. Niema u was nic ciekawego niestety. Rozważne inwestycje w tej czesci powinny być w lopusznej, mieście i obidowej. Wyciąg w waksmundzie to kolejny hit stworzenia iluzji w miejscu gdzie nie będzie śniegu. Niewiem kto u was myśli, ale wygląda na to że trzoda
0
obronca ucisnionych12:33, 22 kwietnia 2020
kto ma pieniadze to rzadzi ,robol byl i bedzie robolem ,czy przy kozuchach ,czy w WASZEJ BRAMIE,juz nie wspominajac chlopie ,co sie po jego wlasnosci gzijecie
0
Gorol z gorc12:32, 22 kwietnia 2020
Baju baju, dobrze powiedziane. Jak to w wywiadzie pieknie brzmi. A moze tak opisac jak to wielce sa wszyscy za Ci ktorzy nie maja tam dzialek. Prosze sie zapytac wlascicieli jak im sie grozi, jak straszy, chce odbierac ziemie. Dojazd to wlasnie Ci ludzie zrobili po swoich dzialkach zwlaszcza od Nowego Targu. Tam formalnie drogi nie ma, a spolka chce sobie dojazd zrobic po prywatnych terenach.A ta sciema o dbaniu o przyrode. Ile syfu juz przywieziono i przysypano ziemia. Projekt byl by dobry gdyby opieral sie o podobne ze Slowacji albo z Krynicy. A tu w dolinie potoku pomiedzy gorami??? Jak ktos raz przyjedzie juz wiecej nie wroci bo po co. Zadnego widoku. Wazne ze ziemie koledzy z rady oddali za pol darmo bo soleckie. A jak u gory panowie planowali inwestycje gdzie mialo by to sens to ich wszyscy wlasciciele olali.
0
mala TURCJA WAKSMUND12:23, 22 kwietnia 2020
gdzie sa ZIELONI ,ze jeszcze sie tym nie zainteresowali ,prywatne interery robcie sobie w pustych cytrokach
0
waksmundzianka12:09, 22 kwietnia 2020
baju,baju bedziesz w raju
0
Wax11:54, 22 kwietnia 2020
Utopiona kasa to na koszty nie zarobi.
0
Jerzy W.11:29, 22 kwietnia 2020
Co tu ma pan Kolasa opowiadać? Już zniszczyliście przyrodę barbarzyńcy!!!
Gmina ma wyłożyć środki na budowę drogi do prywatnej spółki? Ja sie pytam Panie Smarduch i wice wójcie Kolasa Marcin ile macie długu w gminie? Ponad 50 mln złotych !!! Nie wstyd wam? To śmierdzi kryminałem!! Kto wydał pozwolenie na budowę bez dojazdu?
0
Brama Zniszczeń11:16, 22 kwietnia 2020
To Jest k...dramat :(
0
turbacz11:07, 22 kwietnia 2020
To dlatego Waksmundziany przejęli schronisko na Turbaczu które zawsze było z adresem Nowego Targu. To dlatego też od dawna na drodze w stronę Turbacza można spotkać napisy iż polany należą do Waksmundu.
0
Skoczek11:02, 22 kwietnia 2020
Będzie dobrze widać teraz dymy z kominów.. To będzie wielka atrakcja..
0
tylko referendum11:02, 22 kwietnia 2020
Nowy Targ postawił na wieszanie wstążek i organizację imprez, o których nikt już nie pamięta, a które pochłonęły miliony. Postawił też na niedochodowe i słabo reklamowane Muzeum Drukarstwa i inne bzdety. Ostatnio na sowy w mieście co nie przyciągnie turystów. Pytam gdzie obiecana stacja narciarska i dlaczego pan Watycha o tej deklaracji zapomniał miesiąc po wygranych wyborach w 2014 r? Jedyny produkt turystyczny to gnębiona przez niego Targowica. To wszystko świadczy o braku wizji i niekonsekwencji pana Watychy i jego zaplecza w postaci Waldemara Wojtaszka i Joanny Iskrzyńskiej Steg. Miasto z każdym rokiem cofa się o 10 lat!
0
pikus11:01, 22 kwietnia 2020
no i pięknie, właśnie takiego przedstawienia sprawy brakowało. świetny pomysł, wszyscy na min skorzystamy. Brawo!
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas