Prof. Stanisław Hodorowicz o wydarzeniach na uczelni: "Czara goryczy się przepełniła, nastąpił wybuch" - podhale24.pl
Piątek, 02 czerwca
Imieniny: Erazma, Marianny, Marzanny
Czarny Dunajec
Clouds
18°
Wiatr: 11.88 km/h Wilgotność: 78 %
Clouds
17°
Wiatr: 11.268 km/h Wilgotność: 63 %
Clouds
19°
Wiatr: 13.212 km/h Wilgotność: 80 %
Clouds
18°
Wiatr: 12.708 km/h Wilgotność: 73 %
Clouds
23°
Wiatr: 10.908 km/h Wilgotność: 85 %
Clouds
18°
Wiatr: 11.34 km/h Wilgotność: 100 %
Jakość powietrza
72 %
Nowy Targ
60 %
Zakopane
48 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 36 | 72 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 30 | 60 %
Rabka-Zdrój
Dobra
PM 10: 24 | 48 %
17.01.2022, 19:21 | czytano: 20624

Prof. Stanisław Hodorowicz o wydarzeniach na uczelni: "Czara goryczy się przepełniła, nastąpił wybuch"

- Czara goryczy się przepełniła, nastąpił wybuch. Daje do myślenia fakt, że na 22 głosujących elektorów, a są to przecież osoby zaufania wybrane przez poszczególne grupy społeczności uczelni, aż 21 było za odwołaniem. Muszę szczerze powiedzieć, że skala tego wzburzenia osobiście mnie poraziła - mówi o ostatnich wydarzeniach w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu prof. Stanisław Hodorowicz, jej twórca i pierwszy rektor. - Gdyby podległa mi akademicka społeczność, demokratycznym i jednoznacznym werdyktem pozbawiła mnie funkcji, to uznałbym to i z zadumą nad samym sobą, podziękowałbym za współpracę.

Prof. Stanisław Hodorowicz. Fot. Piotr Dobosz
Prof. Stanisław Hodorowicz. Fot. Piotr Dobosz
Robert Włodarczyk, kolejny rektor, odchodzi w atmosferze skandalu. Co się dzieje na uczelni?

Prof. Stanisław Hodorowicz: - Nie uważam, że trzeba mówić o skandalu. To złe określenie. Rektorem się bywa. Jest to funkcja z nadania społeczności uczelni. I ta społeczność, jak rozumiem, poprzez odwołanie wyraziła swoje niezadowolenie ze sposobu zarządzania uczelnią, bycia w relacjach z członkami wspólnoty akademickiej, a także będąc pełna obaw, że ich „Matka Żywicielka” traci swoją podmiotowość. Być może doszły jeszcze inne czynniki i nieprawidłowości. Lista zarzutów jest podobno długa ze strony tych, którzy zdecydowali się, aby takiego odwołania dokonać. A są to senatorowie i elektorzy, czyli osoby, które wybierały rektora. Wybierały z ogromnymi nadziejami, zapewniane, że system rządów i wzajemne relacje będą odpowiadać kanonom i obyczajom akademickim, opartym na wartościach cechujących wspólnoty akademickie. Etos działania i jego przejrzystość, także odczucie podmiotowości przez wszystkich członków tejże społeczności, powinny obowiązywać. Trudno mi wnikać w szczegóły, bo ich wszystkich nie znam, ale rozumiem, że te sprawy, te obietnice, dawane w kampanii wyborczej, nie zostały dochowane. Czara goryczy się przepełniła, nastąpił wybuch. Daje do myślenia fakt, że na 22 głosujących elektorów, a są to przecież osoby zaufania wybrane przez poszczególne grupy społeczności uczelni, aż 21 było za odwołaniem. Muszę szczerze powiedzieć, że skala tego wzburzenia osobiście mnie poraziła.

W takim razie - bez wchodzenia w szczegóły - kilka najważniejszych czynników…

Prof. S.H.: - Jak wspomniałem, jest ich podobno wiele. Z tego co wiem, wśród nich swoista kumulacja władzy. Dziwna jest sytuacja polegająca na tym, że tę ograniczamy do „samych swoich”. Tego typu byt jak uczelnia, może funkcjonować li tylko wtedy, kiedy wszyscy będą czuć, że są postrzegani jako istotni członkowie akademickiej społeczności. Błędem jest kumulowanie władzy czy nadzoru w ręku jednej osoby, pełniącej trzy znaczące funkcje w uczelni. Ludzie powinni czuć, że mają coś do powiedzenia. Powinno się im wyznaczać obowiązki i z nich rozliczać, ale równocześnie muszą mieć świadomość, że są upodmiotowieni. To chyba zostało w jakiś sposób zachwiane. Fakt, że w prezydium samorządu studentów dominują przedstawiciele z jednej grupy związanej z Podhalańskim Ośrodkiem Nauk Ekonomicznych, także może rodzić różne odczucia.

Pan profesor popierał kandydaturę dr. Włodarczyka…

Prof. S.H.: - Tak. I jego „porażkę”, jeżeli tak to odbiera, traktuję także jako moją porażkę. Popierałem, bo byłem przekonany, że przeszedł odpowiednią kindersztubę uniwersytecką. Ma wykształcenie ekonomiczne - ważny element w dzisiejszych czasach dla osób zarządzających. Był zatrudniony w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych (PONE), który jest placówką skupiającą dwie uczelnie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Podhalańską Uczelnię. Incydentalnie spotykaliśmy się podczas tworzenia PONE i później na posiedzeniach Senatu w czasie poprzedniej kadencji. Nie dochodziły do mnie wówczas żadne negatywne opinie na jego temat. Może z wyjątkiem niezadowolenia wyrażanego przez pracującą wówczas w kierowanej przez niego katedrze panią mgr Biankę Godlewską-Dzioboń. Zresztą przeszła ona do innej katedry. I rzeczywiście, kiedy po odwołaniu rektora-poprzednika były rozpatrywane kandydatury, ta wydawała mi się poważna. Pozytywny też był odbiór całej społeczności akademickiej, inaczej by go nie wybrano. Dopiero później nastąpiło to, co nastąpiło.

A dlaczego - według Pana Profesora - nastąpiło?

Prof. S.H.: - Myślę, że dotykamy dość istotnego zjawiska, które występuje nie tylko na naszej uczelni. Zjawiska związanego z etosem nauczyciela akademickiego, badacza, naukowca. Pod tym względem - i to nie tylko w Polsce, współczesność jest bardzo problematyczna. Nastąpiło bowiem duże ubezwłasnowolnienie ludzi nauki, polegające na tym, że ich praca ma od razu przynosić efekty i mieć ekonomiczne walory. A tymczasem tak nie powinno być. Jednym tchem wymienia się naukę i technologię. Oczekuje efektów ekonomicznych, co niektórych pcha do zarządzania korporacyjnego. Uczelnie i środowiska naukowe poddane są presji ekonomicznego wyniku. Czy Einstein myślał o tym, że energia jądrowa będzie mieć zastosowanie pisząc swoje E=mc2? Nie. To dopiero nastąpiło po kilkudziesięciu latach. Mamy też do czynienia z nadmierną parametryzacją, biurokracją i permanentnymi reformami. A czy można ocenić, czy coś funkcjonuje dobrze czy źle, jeśli co 3-4 lata zmienia się zasady funkcjonowania? Przecież nawet to, że ja byłem rektorem „Podhalańskiej” przez 12 lat, wynikało z faktu, że po drodze zmieniano dwukrotnie ustawę o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych. Przez te zmiany jednej kadencji w ogóle mi nie uznano, a de facto pełniłem obowiązki rektora. Czy to jest normalne? Być może uczelni wyszło to na dobre, bo - jako osoba wprowadzona w pewne zagadnienia - mogłem na przykład kontynuować inwestycje, zaczynać kolejne, podczas gdy ktoś nowy musiałby się dopiero wdrażać. Z tego punktu widzenia może i było to pożyteczne, ale faktem jest, że z innymi zasadami startowałem, a z innymi kończyłem. A ciągła zmiana zasad to zachwianie pewnymi sprawami. I to wszystko ma swój wpływ na to, co się dzieje. Istotnym elementem jest także deprecjacja zawodu. Jaka jest motywacja do tego, aby pracować rzetelnie, efektywnie, kiedy nauczyciel akademicki ze stopniem doktora ma pensję znacząco niższą niż średnia krajowa? Ja nie mówię, że ma zarabiać kokosy. Ale to jest sytuacja nienormalna. Dotknąłem tego choćby na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy moi najlepsi doktoranci, po uzyskaniu stopnia doktora, uciekali. Po prostu chcieli budować sobie życie na jakimś poziomie, mając przyzwoity status materialny. Przecież - na miły Bóg - człowiek, który pracuje, który rzetelnie wypełnia swoje obowiązki, powinien spokojnie żyć z jednej pensji, utrzymać dom, rodzinę. Tymczasem tak nie jest, stąd właśnie choćby wieloetatowość i związane z nią określone postawy, określone zachowania. Być może i w rozpatrywanym przypadku ten czynnik miał istotny wpływ. Być może brakło rektorowi czasu na spokojne pochylenie się nad problemami uczelni, a zwłaszcza jej ludzi.

Tłumaczy Pan Profesor w ten sposób niepogodzenie się dr. Włodarczyka z odwołaniem?

Prof. S.H.: - Myślę, że w tej sytuacji wspomniane elementy mogą występować. Ale zapewne były też inne.

Co - według Pana Profesora - winien zrobić odwołany rektor?

Prof. S.H.: - Dla mnie, organ, który powoływał rektora, ma pełne kompetencje do tego, żeby go odwołać. Odwołać zgodnie z procedurą, o ile jest to możliwe. W tym przypadku dotykamy kolejnej rzeczy, a mianowicie ustawy, która jest niejasna i w tym względzie wymaga korekty. Ale na tym polu niech się gimnastykują prawnicy. Ja na tę kwestię patrzę inaczej. Chyba zresztą podobnie i sam zainteresowany, skoro uznał, że obowiązki rektora powinna pełnić osoba prorektora do spraw dydaktycznych. Tak więc w moim odczuciu odwołanie jest skuteczne. Gdyby mnie się coś takiego zdarzyło, gdyby mi społeczność akademicka wymówiła posłuszeństwo - bo tak to rozumiem - to sam podziękowałbym za funkcję i przyjął werdykt. Tak nakazuje mi honor.

Profesor Włodarczyk też mówi o honorze. Stwierdził, że jeśli wstąpi na drogę sądową, by dowieść, że jego odwołanie było bezprawne, to właśnie dla honoru…

Prof. S.H.: - Oczywiście pojęcie honoru to rzecz dyskusyjna, ale myślę, że w tym przypadku pan profesor myli honor z urażoną ambicją. Będzie występować przeciwko uczelni. Decyzja, która go dotknęła nie jest indywidualną. Senatorowie i elektorzy to nie są ludzie z przypadku. To są ludzie naznaczeni, wybrani przez społeczność akademicką. Jeżeli jedna i druga grupa stwierdziła, że odwołanie jest rozwiązaniem nabrzmiałej sytuacji, to trzeba to przyjąć. Dla tych ludzi była to decyzja niezwykle trudna z wielu powodów, w tym także obaw osobistych. Ale był to też ich święty obowiązek. Zareagować, jeśli dostrzegali nieprawidłowości. Tymczasem rektor, zamiast tę decyzję przyjąć, już po odwołaniu zaczął wręczać dyscyplinarne zwolnienia. Za co? Za to, że wyrazili swoją opinię, że powiedzieli „dość!”? Odbieram to jako zastraszanie tych ludzi. W tym miejscu i na kanwie słów o honorze przypomina mi się opowiadanie Władysława Tetmajera pt. „Sobek Jaworcarz jaki honor miał”. Tenże to Sobek, za którego postępki dla tego, kto go wyda „nałożone było dwadzieścia dukatów nagrody”, został zadenuncjowany przez biednego chłopa. A kiedy go już hajducy pojmali i na wóz do „hereśtu” wsadzili, to powiedział: „Ale sie na wos nie bede mścił, bo się oreł na jastrzymbiu jino w te mści, jakby go przy gnieździe spotkoł”. Abstrahując od dywagacji, kto w tym uczelnianym sporze jest orłem, a kto jastrzębiem, to bez wątpienia honor Sobka był honorowy.

Druga część wywiadu z prof. Hodorowiczem - jutro.

Rozmawiał Piotr Dobosz
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
Oli08:30, 19 stycznia 2022
Znów oskarżenia nie poparte faktami a jedynie wytworzone do bezprawnych działań
Pani Zięby.
Jak można takie klany odsunąć /.../,to są całe rodziny które trzymają się kurczowo
Ethan19:08, 18 stycznia 2022
A co z zarzutami wobec Wlodarczyka? Amtydatowane dokumenty, podrabianie dokumentow, przekraczanie uprawnien, mobbing, do kolekcji nepotyzm i dzialanie ma szkode uczelni, to chyba problem, co?
gość13:21, 18 stycznia 2022
@fla
skoro studenci mogą sobie wybierać samorząd to najwyraźniej wybrali. A to że w samorządzie jest więcej osób studiujących na PONE świadczyć może o tym, że albo tam jest więcej studentów albo tam sa studenci którym się chce działać, którzy garną się do czegoś więcej niż tylko uczestniczenie w wykładach:) więc może nie doszukuj się wszędzie działania byłego rektora:)
bros-man11:02, 18 stycznia 2022
Ale się te wielkie profesory ekonomi wygłupiły. Nauki o zarządzaniu wykładają, a nie potrafili pokierować uczelnią. To tak jakby walcowy wlazł pod swój własny walec - ale obciach.
Element10:31, 18 stycznia 2022
@Myślenice, Bianka i Włodarczyk byli pokłóceni, ale wracają do siebie jak stare skłócone małżeństwo. Ona dostała swoje stanowiska, bo wie tyle o Włodarczyku,że szok, zresztą on pomógł jej zdobyć tytuł doktora. Jedyne co jest tam potrzebne, to sprawdzenie ilu doktorantów miał Włodarczyk, a ilu faktycznie zyskało tytuł i nagle okaże się, że są to osoby stojące blisko niego, które zyskały konkretne stanowiska zaczynając od studentek, poprzez jego przy***a, a na Biance kończąc.
Element10:28, 18 stycznia 2022
Czyli nie wiedzieliście, że jego sprawa była wtedy w prokuraturze, a jego byli doktoranci oskarżali go o dokładnie to samo, o co został oskarżony przez Was? Mam uwierzyć, że naprawdę nie było żadnych przeciwwskazań do tego, aby zatrudnić Roberta W. Włodarczyka? Albo ściemniacie, albo nie nadajecie się na swoje stanowiska, /.../
jo09:00, 18 stycznia 2022
Kończ Bianka, wstydu oszczędź!
fla08:02, 18 stycznia 2022
@gość: studenci mogą sobie wybrać kogo chcą na reprezentanta, ale fakt że w parlamencie studenckim dominują studenci z tylko jednego kierunku jest zastanawiający. Wskazuje na to, że rektor W. szykował sobie nowe kolegium elektorów pod kolejne wybory. Oczywiście takie, które zapewni mu reelekcję.
Rzewna23:03, 17 stycznia 2022
Ach gdyby tak cofnąć czas! Jaka to była piękna uczenia, oparta na tradycji wierzę w młodych ludzi z tego terenu. To oni są najważniejsi. Wierzę, że kadra stworzona przez prof. Hodorowicza nie zapomina o tym co jest fundamentem tej Uczelni-
Cezar z UEKu22:31, 17 stycznia 2022
Bianka, Ty Brutusie?!
Brawo22:13, 17 stycznia 2022
Czytając taki wywiad widać przepaść intelektu, klasy, mądrości między prof. Hodorowiczem a /.../ Włodarczykiem.
gość20:59, 17 stycznia 2022
"Fakt, że w prezydium samorządu studentów dominują przedstawiciele z jednej grupy związanej z Podhalańskim Ośrodkiem Nauk Ekonomicznych, także może rodzić różne odczucia." - chyba tu ktoś odleciał. To oznacza, że studentom do samorzadu nie wolno wybrac kogo chcą?
Ślepa miłość intelektualna20:58, 17 stycznia 2022
Panie profesorze. Tak po prawdzie to pan wypuścił tego dżina BGD z butelki. To u pana była szefową biura senackiego. To pan jej umożliwił karierę naukową i powrót na uczelnię. Pretensje do samego siebie bo wszyscy wokół mówili z kim mamy do czynienia i co potrafi.
Myslenice20:34, 17 stycznia 2022
Czekacie czekajcie czyli że niby Bianka dawno dawno temu była przeciwniczką Włodarczyka, czy ja dobrze kumam?
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas