Czwartek, 07 lipca
Imieniny: Estery, Metodego, Kiry
Czarny Dunajec
Clouds
14°
Wiatr: 3.312 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
14°
Wiatr: 3.6 km/h Wilgotność: 70 %
Clouds
15°
Wiatr: 4.788 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
15°
Wiatr: 5.76 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
13°
Wiatr: 4.968 km/h Wilgotność: 93 %
Clear
12°
Wiatr: 1.584 km/h Wilgotność: 92 %
Jakość powietrza
0 %
Nowy Targ
0 %
Zakopane
0 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 0 | 0 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 0 | 0 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 0 | 0 %
Koronawirus
0
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
0
0
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
12
21
16.02.2022, 12:45 | czytano: 5062

Sprostowanie do artykułu "Dr Bianka Godlewska-Dzioboń przeprowadza zmiany personalne w Podhalańskiej Wyższej"

Arch. Podhale24.pl
"Pełnię obowiązki Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na mocy postanowień ustawy i Statutu PPUZ w Nowym Targu. Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), dalej „ustawa PSWN”, w przypadku odwołania rektora uczelni publicznej, w okresie od dnia jego odwołania do dnia wyborów rektora, obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora (art. 24 ust. 8 w zw. z art. 27 ust. 4). Zgodnie z § 63 ust. 5 Statutu PPUZ w Nowym Targu, obowiązki Rektora w przypadku odwołania, pełni prorektor, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie.

W przypadku nieobjęcia obowiązków Rektora przez prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, obowiązki Rektora pełni najstarszy spośród prorektorów i dyrektorów instytutów. W dniu 20 grudnia 2021 roku powierzono mi obowiązki Prorektora ds. studenckich. Tym samym w przypadku odwołania rektora, mnie przypadł zaszczyt reprezentowania Uczelni. Taki jest stan prawny i takie są fakty. Wyłącznie przepisy prawa decydują o tym, kto pełni obowiązki prorektora. W rezultacie tego zarówno Minister Edukacji i Nauki jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznają posiadanie przeze mnie uprawnienia do pełnienia funkcji rektora. W artykule zawarta jest sugestia, że pełnienie przeze mnie obowiązków rektora nie znajduje potwierdzenia w przepisach prawa i jest kwestionowane. Jest to informacja nierzetelna i godząca w moje dobra, gdyż zarzuca mi brak poszanowania prawa. Stąd żądanie sprostowania nieścisłej wiadomości zawartej w materiale jest zasadne.

Dr Bianka Godlewska – Dzioboń
p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu”
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas