Środa, 18 maja
Imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa
Zakopane
Clouds
Wiatr: 4.176 km/h Wilgotność: 72 %
Clear
Wiatr: 4.572 km/h Wilgotność: 62 %
Clear
Wiatr: 1.584 km/h Wilgotność: 70 %
Clear
Wiatr: 1.62 km/h Wilgotność: 68 %
Clear
Wiatr: 3.204 km/h Wilgotność: 70 %
Clouds
Wiatr: 7.164 km/h Wilgotność: 67 %
Jakość powietrza
36 %
Nowy Targ
12 %
Zakopane
20 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 18 | 36 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 6 | 12 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 10 | 20 %
Koronawirus
0
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
0
0
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
12
21
09.05.2022, 20:18 | czytano: 1582

Rządowe pieniądze dla Rabki-Zdroju na termomodernizację i szpital (zdjęcia)

10,21 mln zł trafi do gminy Rabka-Zdrój na poprawę efektywności energetycznej 8 gminnych budynków użyteczności publicznej (w tym przedszkola i szkół podstawowych) oraz termomodernizację budynków szpitala miejskiego. 9 maja w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju odbyło się oficjalne przekazanie dotacji.

Fot. Piotr Kuczaj
W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Leszek Świder, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, posłanka Anna Paluch, posłowie Arkadiusz Mularczyk i Jan Duda, wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, prezes WFOŚiGW Kazimierz Koprowski, prezes rabczańskiego szpitala Witold Latusek, radny wojewódzki Bogdan Pęk oraz wiceburmistrz Małgorzata Gromala i radni Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na czele z przewodniczącym Piotrem Żółtkiem.

- Jako gmina uzdrowiskowa jesteśmy bardzo wdzięczni, że powstał Program priorytetowy skierowany do Uzdrowisk. Skarbem naszego uzdrowiska i wszystkich innych również jest unikalny mikroklimat, o który wspólnie musimy dbać. Te pieniądze z pewnością wpłyną na poprawę jakości powietrza oraz wzrost efektywności energetycznej. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wpłynie na oszczędności, które przeznaczymy na dalszy rozwój Uzdrowiska – powiedział Leszek Świder, burmistrz Rabki-Zdroju.

6,01 mln zł na zadanie „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” będzie pochodzić z programu priorytetowego NFOŚiGW - nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne”, a 4,2 mln zł z programu priorytetowego NFOŚiGW - Klimatyczne Uzdrowiska. Przeprowadzone modernizacje znacząco obniżą koszty eksploatacyjne budynków.

Umowy regulująca przekazanie dotacji zostały podpisana przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego, burmistrza Rabki - Zdroju Leszka Świdra oraz prezesa zarządu spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” Witolda Latuska w obecności wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarki. W przypadku programu Klimatyczne Uzdrowiska jest to pierwsza tego typu umowa o dofinansowanie podpisana w ramach programu w Polsce.

- Zapał władz i mieszkańców starających się o wsparcie proekologicznych inicjatyw, takich jak ta prezentowana dziś są kluczowe dlatego, byśmy krok po kroku m.in. za pomocą inwestycji mogli wykluczyć miasta regionu małopolskiego, m.in. Rabki, z niepokojących rankingów smogowych. Musimy o to zabiegać tym bardziej, że ten region jest obszarem pięknym środowiskowo, krajobrazowo, ważnym kulturowo nie tylko dla samych mieszkańców, ale także dla turystów i kuracjuszy z całej Polski. Rabka-Zdrój ze swoim mikroklimatem i naturalnymi zasobami leczniczymi jest miejscem ważnym dla ludzi chorych, wracających do zdrowia i sprawności. Zapewne będzie to miało jeszcze większą wagę w czekającej nas postpandemicznej rzeczywistości – podkreśla Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

- Dzisiejsze umowy pozwolą w pewnym konkretnym zakresie takie oczekiwania realizować. Pełny rezultat w postaci wyremontowanych, nieemisyjnych, a jednocześnie komfortowych w użytkowaniu 8 obiektów gminnych oraz 5 budynków szpitala otrzymamy niedługo po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia. Liczę, że równolegle władze gminne z czynną rządową pomocą podejmą jeszcze wiele innych przedsięwzięć pozwalających zachować niezwykły klimat, z którego słynie Rabka-Zdrój - uzupełnia wiceszef resortu.

Przedsięwzięcie, realizowane w ramach programu Klimatyczne Uzdrowiska, obejmie modernizacją energetyczną 8 budynków na terenie uzdrowiska tj. Przedszkola Publicznego w Chabówce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Rdzawce, Szkoły Podstawowej w Chabówce, budynku administracyjnego przy ul. Kilińskiego 46 w Rabce-Zdroju oraz budynków - administracyjnego, socjalnego i warsztatowego przy ul. Podhalańskiej 6 w Rabce-Zdroju.

Inwestycja gminy Rabka-Zdrój w całości będzie kosztować 6 mln zł. Pozwoli objąć termomodernizacją w sumie 8762,2 m2 powierzchni budynków. Wynikną z niego długofalowe efekty ekologiczne - przede wszystkim zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o - 5 904,1 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej sięgnie - 208,3 MWh/rok, a cieplnej - 4 178,9 GJ/rok. Zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery o - 694,6 ton/rok. Montaż 7 sztuk instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynków zaowocuje zwiększeniem wytwarzania energii elektrycznej ze słońca (OZE) o 94,5 MWh/rok.

W obiektach edukacyjnych tj. w przedszkolu i szkole podstawowej w Chabówce oraz w dwóch szkołach podstawowych w Rdzawce i Rabce - Zdroju zaplanowano przeprowadzenie prac związanych z ociepleniem budynków polegających na: dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, stropodachu, a także wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej. Ponadto nastąpić ma modernizacja lub wymiana głównych źródeł ciepła oraz instalacji c.o. i c.w.u. We wszystkich obiektach pojawi się nowe oświetlenie oraz zostaną zamontowane instalacje PV. Szkoła w Chabówce otrzyma dodatkowo pompę ciepła.

Budynki administracyjne oraz budynek socjalny i warsztatowy w Rabce - Zdroju czeka podobny zakres prac termomodernizacyjnych m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, wymiana stolarek (okiennej i drzwiowej) i ponadto modernizacja instalacji oświetlenia oraz montaż instalacji PV.

W siedmiu obiektach wymienione zostaną także główne źródła ciepła. W sześciu z nich piece gazowe zastąpią piece węglowe (w jednym przypadku stary piec gazowy będzie zamieniony na nowy podobny, ale o lepszej wydajności).

- Niniejszą umową inaugurujemy praktycznie realizację 2 części programu priorytetowego NFOŚiGW Klimatyczne Uzdrowiska - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Cieszę się, że dzieje się to w regionie nowotarskim, w Rabce-Zdroju, gdzie starania na rzecz czystego powietrza już są wytężone – wskazuje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- W Polsce mamy kilkadziesiąt gmin uzdrowiskowych z podobnym co Rabka-Zdrój zapleczem i możliwościami, zapewne także już planujących specjalne starania o nową lub zmodernizowaną infrastrukturę czy poprawę walorów ekologicznych, w tym czystości powietrza. Z tego miejsca zapraszam je wszystkie do skorzystania z finansowania dostępnego w ramach obu części programu Klimatyczne Uzdrowiska oraz innych programów proponowanych przez NFOŚiGW. Zainteresowani wnioskodawcy będą mogli na drodze do dofinansowania skorzystać z solidnego wsparcia merytorycznego i doradczego NFOŚiGW – dodaje wiceprezes Michalski.


Zasadniczym celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Klimatyczne Uzdrowiska (Cz. 2 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych) - jest poprawa jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 200 mln zł. Beneficjentami mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego (posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej) lub spółki prawa handlowego, w których ww. JST posiadają 100% udziałów lub akcji (powołane do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach).

Przedsięwzięcie Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju”, to jeden z głównych elementów planowanych generalnych remontów budynków Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju. Pozyskana dotacja w wysokości 6 075 143,00 zł zostanie przeznaczona na termomodernizację 5 budynków szpitala o łącznej powierzchni użytkowej 4096,76 m2. W ramach przedsięwzięcia zostaną docieplone ściany zewnętrzne i stropodachy, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Modernizacji ulegną systemy ogrzewania budynków (montaż gazowych pomp ciepła, wymiana instalacji i zaworów), podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji oświetlenia. W czterech budynkach zostaną zamontowane systemy inteligentnego zarządzania energią BMS oraz ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 56,93 MWh/rok.

- Bardzo się cieszę z podpisanej dzisiaj umowy – powiedział prezes zarządu spółki Witold Latusek. - Podpisanie tej umowy przesądza decyzję o rozpoczęciu przebudowy i generalnych modernizacji budynków szpitala. W pierwszej kolejności będą to prace związane z 2 pawilonami przy ul. Słonecznej 3. W drugiej kolejności rozpoczniemy skomplikowany logistycznie proces modernizacji budynku głównego szpitala. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do podpisania dzisiejszej umowy. Szczególnie chciałbym podziękować Panu Prezesowi Michalskiemu i Panu Posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi, którzy bardzo aktywnie i merytorycznie wsparli starania szpitala o pozyskanie tych środków. Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie senatora Bogdana Pęka. Wierzę, że efekt końcowy tych prac będzie dla wszystkich źródłem satysfakcji z właściwego wykorzystania środków publicznych. Dla Szpitala będzie to milowy krok w jego rozwoju i dostosowanie do standardów XXI wieku – dodał Witold Latusek.

Materiały prasowe, oprac. r/ zdj. UM Rabka-Zdrój
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
rab16:32, 10 maja 2022
Podziękujcie senatorowi Pękowi,a właściwie jego synowi,że Rabka dostaje dotacje.Dziwi mnie tylko posłanka na zdjęciu,która nic nie pomogła ale do zdjęcia się ustawiła.Zapytajcie ją co zrobiła dla Rabki i dla Podhala.
Pati13:24, 10 maja 2022
Przepraszam a (nie)rząd to jak zarabia ????że ma pieniądze no chyba że to przejęzyczenie dziennikarskie i chodzi o nasze pieniądze podatników !
rabczanin09:08, 10 maja 2022
w końcu pani wice na odpowiednim miejscu w szeregu..
tak jest08:12, 10 maja 2022
To nie rządowe
TO NASZE pieniądze
PiS łaski nie robi
wicek20:37, 9 maja 2022
Czyli da się, choć samo nie przyjdzie. Gratulacje.
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas