"Wszyscy jesteśmy jak jeden organizm". Obchody 104 rocznicy odzyskania niepodległości w Miejskim Centrum Kultury (zdjęcia) - podhale24.pl
Sobota, 04 lutego
Imieniny: Andrzeja, Weroniki, Gilberta
Jabłonka
Snow
-1°
Wiatr: 23.04 km/h Wilgotność: 99 %
Snow
-2°
Wiatr: 25.776 km/h Wilgotność: 96 %
Snow
-0°
Wiatr: 24.516 km/h Wilgotność: 99 %
Snow
-1°
Wiatr: 26.208 km/h Wilgotność: 97 %
Snow
Wiatr: 13.68 km/h Wilgotność: 96 %
Snow
-2°
Wiatr: 9.648 km/h Wilgotność: 99 %
Jakość powietrza
18 %
Nowy Targ
6 %
Zakopane
12 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 9 | 18 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 3 | 6 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 6 | 12 %
11.11.2022, 22:09 | czytano: 5567

"Wszyscy jesteśmy jak jeden organizm". Obchody 104 rocznicy odzyskania niepodległości w Miejskim Centrum Kultury (zdjęcia)

NOWY TARG. - Mam nadzieję, że radość ze Święta Niepodległości uciszy dzisiaj wszelkie spory. Bo choć obecny czas nie należy do najspokojniejszych i najłatwiejszych, to przecież przez ostatnie 104 lata pokonaliśmy jeszcze trudniejsze chwile - mówił dziś w Miejskim Centrum Kultury, podczas uroczystości z okazji 11 listopada, przewodniczący nowotarskiej Rady Miasta Grzegorz Luberda.

Fot. Piotr Dobosz
Fot. Piotr Dobosz
Zainaugurowane już wczoraj złożeniem wiązanek na grobach Poległych w Obronie Ojczyzny na cmentarzu komunalnym, a dziś - pod Tablicą Pamięci 1920 przy Ratuszu nowotarskie uroczystości 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości, po południu przeniosły się do MCK. I tu właśnie rozpoczęły je mocne słowa przewodniczącego rady.

- Marszałek Józef Piłsudski w dniu sformowania Pierwszej Kompanii Legionów wypowiedział te słowa: „Od tej pory jedynym znakiem dla Was jest Orzeł Biały!”. Jeden znak i jedne barwy. Cóż to znaczy? Otóż znaczy to tylko tyle i aż tyle, że wszyscy jesteśmy jak jeden organizm. Jesteśmy braćmi i siostrami - mówił Luberda.

Większość bardzo dobrego wystąpienia tyczyła właśnie owej jedności, była sprzeciwem wobec tak dzisiaj widocznych podziałów.

- Byli to ludzie różnych wyznań, różnych światopoglądów, różnych stanów majątkowych, różnego etnicznego pochodzenia lecz byli jednością i mieli jeden cel. Nie sprzeczali się kto ma rację, nie licytowali się kto jest lepszym Polakiem. Byli gotowi utoczyć własnej krwi, by nasza ojczyzna stała się wolna - mówił Luberda o tych, którzy w sierpniu 1914 roku na krakowskich Oleandrach wsłuchiwali się w słowa Józefa Piłsudskiego i tworzyli zalążek Wojska Polskiego, a potem ruszyli po niepodległość. - I choć rozumiem, że codzienność niesie ze sobą spory, to trudno mi jest zrozumieć, że w takich dniach jak dzisiejszy jest tak wiele pochodów, które nie chcą się spotkać na tej samej drodze.

Luberda podkreślał, że niepodległość i niezależność jest w nas samych, że każdy z nas jest lub chciałby być wewnętrznie niepodległy i niezależny, szczególnie w obecnych czasach, w których jesteśmy świadkami próby zniewolenia Ukrainy.

- Kto jak nie my Polacy, potrafimy zrozumieć ból członków innego narodu, gdyż ten ból odczuwali nasi przodkowie. Mamy więc to w genach, gdyż historia i nasi dziadowie nauczyli nas tego i jest to głęboko zakorzenione w polskiej duszy - podkreślał, przypominając o naszym zrozumieniu i pomocy dla Ukrainy.

- Jak znam życie, to wielu powątpiewa, aby Polak z Polakiem mógł się dogadać i dojść do jednomyślności. Wielu uważa to za niemożliwe do zrealizowania. Lecz przypomnę słowa Alberta Einsteina, który powiedział: „Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi”. Może to jest naiwne, ale wierzę, że nie tylko w sytuacjach ekstremalnych będziemy jednością, ale także każdego dnia - kończył mocne wystąpienie.

Uroczystość w Miejskim Centrum Kultury była też - jak co roku - okazją do wręczenia medali i odznaczeń państwowych oraz samorządowych. Te najwyższe - Brązowe Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej - otrzymali: Irena Rataj, Tadeusz Rafacz i Jacek Stopka-Studencki.

Złote medale „Za długoletnią służbę” prezydent przyznał: Jolancie Rajskiej, Martynie Rut i Krzysztofowi Sankowi, srebrne - Anecie Ślemp i Wiesławowi Kwiatkowi, a brązowy - Danucie Malczyńskiej. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, otrzymali je również urzędnicy miejscy: Józef Bryś i Marian Pajerski - złote, Krystyna Kołodziej, Magdalena Kozielec, Elżbieta Stępińska, Andrzej Szewczyk i Wojciech Watycha - srebrne i Paweł Maczek – brązowy.

Medalem Pamiątkowym Podhala za zasługi w zakresie współpracy samorządowej z Powiatem Nowotarskim zostali wyróżnieni: ks. Jerzy Filek, Jan Krzak, Józef Babicz, Antoni Karlak i Jan Smarduch, a pamiątkowe statuetki powędrowały do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu oraz wszystkich miast i gmin w powiecie nowotarskim.

Nie zabrakło też medali i odznaczeń przyznanych przez miejski samorząd Nowego Targu.

Medalem „Zasłużony dla Kultury” uhonorowano Ludmiłę Figiel, Wojciecha Gronia i Kamila Kuiskowskiego”, a medalem „Zasłużony dla Sportu” - Bogusława Kalatę, Tomasza Klaga i Tomasza Kowalczyka.

Tytuł „Honorowego Ambasadora Miasta Nowy Targ” przypadł leśniczemu Krzysztofowi Przybyle oraz trzem rodzinom, związanym z produkcją lodów: Żarneckich, Jarkiewiczów i Lubieńskich.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończył koncert pt. „Jazzowe stany Moniuszki" - utworów Stanisława Moniuszki w nowych, jazzowych aranżacjach - w wykonaniu Karoliny Śleziak - śpiew, Bartosza Kalickiego - fortepian oraz Kwintetu Śląskich Kameralistów.

Pełne uzasadnienia przyznania odznaczeń – poniżej.

p/

Irena Rataj - Brązowy Krzyż Zasługi

Pani Irena Rataj od urodzenia mieszka w Kacwinie. Należała do harcerstwa i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, a od 1981r w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne do 2018r. W 1990 roku została powołana na stanowisko Sekretarza Gminy Łapsze Niżne. Stanowisko to piastowała przez 16 lat, tworząc wzorowe funkcjonowanie samorządu gminnego. W tym okresie bardzo zaangażowała się w rozwój infrastruktury w gminie: budowę szkół, remiz OSP, kanalizacji i dróg. W 2018 roku zakończyła pracę w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, przechodząc na emeryturę po 45 latach pracy. Jako osoba szanowana, ceniona, uzyskała zaufanie społeczne i w 2018 roku zdobyła mandat radnego Powiatu Nowotarskiego. W związku z posiadanym wykształceniem geodezyjnym i administracyjnym została wybrana na Przewodniczącą Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Jest również członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Społecznie angażuje się w realizację przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi lokalnego rynku pracy, biorąc udział w posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jako radna Powiatu godnie reprezentuje Powiat uczestnicząc w poczcie sztandarowym. Jest mocno zaangażowana w realizację potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Od 1997 r. do nadal aktywnie uczestniczy w działalności Zespołu Charytatywnego przy Parafii w Kacwinie, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Umiejętnie godzi obowiązki społeczne z opieką 99 letniej mamy. Służyła pomocą przy organizacji 700-lecia wsi Kacwin. Angażuje się w działalność zespołów sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Polskiego Spisza. Była propagatorem odtworzenia spiskiego stroju ludowego i tradycji spiskich. Jest koleżeńska, zdyscyplinowana, pracowita, odpowiedzialna. Uczestniczy w sprawach parafii, wsi, gminy i powiatu, aktywując zasady współpracy, pomocniczości, pomiędzy tymi jednostkami, poprzez informowanie o planach, zamierzeniach i kierunkach.

Tadeusz Rafacz - Brązowy Krzyż Zasługi

Pan Tadeusz Rafacz jest pracownikiem samorządowym oraz radnym Powiatu Nowotarskiego. W latach 1994-1998 radny Gminy Czarny Dunajec. Radny Powiatu w latach 2010-2014 oraz w obecnej kadencji 2018-2023, w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Poprzednio zaangażowany w pracę rady sołeckiej miejscowości Ciche. Jest aktywnym członkiem Okręgowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Małopolsce. Chętnie angażował się w działalność społeczną Komitetu Budowy Wodociągu. Od wielu lat ofiarnie i z wielką pasją osobistą prowadzi działalność społeczną i publiczną. Jest znanym i cenionym samorządowcem i bardzo dobrym radnym, wspierając bezpieczeństwo p.pozarowe na terenie miejscowości. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu w powiecie poprawiono infrastrukturę szkół prowadzonych przez powiat, wybudowano 5 sal gimnastycznych, wyremontowano drogi powiatowe na terenie gminy. Na bieżąco współpracuje z wieloma instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami samorządu gospodarczego oraz społecznością lokalną i miejscowymi liderami np. podczas tworzenia dokumentów strategicznych gminy i powiatu. Wkłada wiele wysiłku w ciągłe upowszechnianie wśród społeczności lokalnej aktywnego stylu życia nakierowanego na uprawienie sportów. Ponadto wspiera wszelkie inicjatywy społeczne w zakresie życia gospodarczego. Wykazuje dużą inicjatywę i odważnie formułuje opinie. Jest osobą odpowiedzialną i posiadającą wysokie umiejętności organizacyjne. Cechuje go dokładność, rzetelność i konsekwencja w dążeniu do zamierzonego celu.

Jacek Stopka-Studencki - Brązowy Krzyż Zasługi

Pan Jacek Stopka-Studencki jest z zawodu lekarzem weterynarii. Posiada również wieloletnie doświadczenie samorządowe - najpierw członek Rady Sołeckiej Czarnego Dunajca przez 2 kadencje 1990-1998. Następnie radny 2 kadencji gminy Czarny Dunajec w latach 1998 – 2006. Od 2010r. do chwili obecnej jest radnym Powiatu Nowotarskiego. W kadencji 2018-2023 jest członkiem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

Chętnie angażował się w działalność społeczną Komitetu Budowy Sieci Telefonicznej oraz Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, która to inwestycja uzyskała wiele prestiżowych nagród. Od wielu lat ofiarnie i z wielką pasją osobistą prowadzi działalność społeczną i publiczną. Przez ten okres podejmował nieustanne starania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców powiatu w tym m.in. w zakresie dostępu do infrastruktury, edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą oraz inicjatorem wielu działań – Charytatywny Bal Starosty, zbiórek pieniężnych dla potrzebujących. Jest inspiratorem działań na rzecz modernizacji szpitala powiatowego, polepszenia warunków pobytu i leczenia pacjentów. Jest doświadczonym lekarzem weterynarii z 33 - letnim stażem w tym zawodzie. Specjalizuje się w leczeniu zwierząt dużych, szczególnie to jest ważne na terenie gminy Czarny Dunajec i okolicy gdzie dominuje produkcja bydła mlecznego. Dba o bezpieczeństwo żywieniowe mieszkańców wykonując badania weterynaryjne mięsa pochodzącego z uboju. Zapewnia całodobową pomoc dla zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie gminy Raba Wyżna. Pan Jacek Stopka-Studencki jest bardzo ceniony wśród mieszkańców jako lekarz weterynarii oraz za swoją aktywną działalność samorządową.

Jolanta Rajska - Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Pani Jolanta Rajska jest wieloletnim i zasłużonym pracownikiem publicznych służb zatrudnienia. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła również studia podyplomowe. Ma 31 staż pracy w tych służbach. Wzorowo i sumiennie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej w publicznych służbach zatrudnienia, w tym od 25 lat na stanowiskach kierowniczych. 01.09.2021 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu. W 2010 r. otrzymała Medal Brązowy za długoletnią służbę. Jest inicjatorką wielu projektów finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych z funduszy unijnych mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy. Środki te przyczyniły się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i podniesienia poziomu kwalifikacji osób poszukujących pracy. Za wysoką efektywność tych działań Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu od 2014 r. był wielokrotnie nagradzany przez MPiPS, a w roku 2016 został wyróżniony za wysoką skuteczność działań aktywizacyjnych. Pani Jolanta Rajska przyczyniła się także do sprawnego wdrażania tarczy antykryzysowej na rzecz lokalnych przedsiębiorców, co zostało uhonorowane przez MRPiT w 2021 r. Pani Jolanta Rajska posiada bardzo rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze rynku pracy. Aby sprostać powierzonym obowiązkom uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach podnosząc swoje kwalifikacje i wiedzę, którą umiejętnie wykorzystuje na zajmowanym stanowisku.

Martyna Rut - Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Pani Martyna Rut posiada 45-letni staż pracy, w tym 28-letni w administracji publicznej. Od 1993 roku pracuje w jednostkach samorządowych, realizujących zadania z zakresu oświaty takich jak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Targu i Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Wydział Edukacji. Od 2008 roku do chwili obecnej pracuje w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu na stanowisku Inspektora. Była aktywnym uczestnikiem wdrażania wielu reform oświatowych, na bieżąco wdraża zmieniające się przepisy prawa oświatowego. Do głównych obszarów jej działań należy obsługa realizacji zadań organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, organizacja edukacji na poziomie powiatu, w tym edukacji specjalnej, z nadzór nad realizacją zadań Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, organizacja kształcenia osób niepełnosprawnych. Ponadto realizując zadania w zakresie kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych współpracuje z sądem, policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Bierze udział w projektach, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych służących podniesieniu jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Jest bardzo doświadczonym pracownikiem, dysponuje szeroką i fachową wiedzą zawodową, którą stale pogłębia poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Wykazuje się dużym zaangażowaniem przy wykonywaniu swoich obowiązków. Cechuje ją sumienność, zdyscyplinowanie, pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej. Od rozpoczęcia pracy w Powiatowym Centrum Oświaty corocznie otrzymuje Nagrodę Dyrektora. Pani Martyna Rut jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę, którą traktuje przede wszystkim jako służbę.

Krzysztof Sanek - Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Pan Krzysztof Sanek posiada łącznie 34 letni staż pracy. Jest długoletnim, doświadczonym pracownikiem administracji publicznej. W latach 1987-89 pracował w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Bielsku- Białej z siedzibą w Żywcu. Od 4 czerwca 1991 roku do 31 grudnia 1998r. pracował w Urzędzie Rejonowym w Nowym Targu, w tym od 1 marca 1996r. na stanowisku Kierownika Oddziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. W wyniku reformy administracyjnej kraju od 1 stycznia 1999r. do chwili obecnej jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, najpierw na stanowisku zastępcy Geodety Powiatowego, potem pełniącego obowiązki Geodety Powiatowego, a następnie Geodety Powiatowego. Współtworzył nowe struktury organizacyjne w zakresie administracji geodezyjnej jaka powstawała w wyniku tej reformy oraz wdrażał nowe zadania nałożone na powiat po jego utworzeniu. Od 1 października 2010r. do chwili obecnej jest Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Pan Krzysztof Sanek posiada wyższe wykształcenie geodezyjne i uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiada bardzo szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu geodezji i gospodarki gruntami, w swojej karierze zawodowej zajmował się wieloma bardzo złożonymi pod względem prawnym zagadnieniami. Swoją wieloletnią pracą i doświadczeniem służy z wielkim zaangażowaniem mieszkańcom powiatu, innym jednostkom samorządowym jak również różnego rodzaju podmiotom prywatnym i publicznym. Jest pracownikiem bardzo sumiennym, odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, dyspozycyjnym, służącym radą i pomocą współpracownikom.

Aneta Ślemp - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Pani Aneta Ślemp posiada 22 letni staż pracy w administracji publicznej. Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku geodezja i kartografia. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Od 1 marca 2000r. pracowała w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Targu, na stanowisku inspektora, następnie geodety, od 29 września 2006r. zastępcy kierownika, a od 27 maja 2009r. została kierownikiem tego Ośrodka. W trakcie zatrudnienia w PODGK zajmowała się między innymi aktualizowaniem numerycznej mapy ewidencji gruntów, tworzeniem baz osnów geodezyjnych, BDOT500, GESUT i EGiB, przygotowywała warunki techniczne na opracowanie map rastrowych z centroidami, modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, digitalizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kierowała zespołem geodetów aktualizujących numeryczną mapę zasadniczą. Od dnia 1 października 2010 r. do chwili obecnej pełni funkcję Geodety Powiatowego i Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii w Starostwie. Pani Aneta Ślemp bardzo sprawnie kieruje Wydziałem liczącym 30 pracowników. Pani Aneta Ślemp zajmuje się wieloma bardzo złożonymi pod względem formo-prawnym zagadnieniami, przykładowo postępowaniem scaleniowym w miejscowości Lipnica Wielka, a także licznymi innymi sprawami z zakresu geodezji i ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Nowotarskiego. Pani Aneta Ślemp w okresie pełnienia funkcji Geodety Powiatowego przeprowadziła modernizację ewidencji i gruntów wielu miejscowości na terenie Powiatu: Ludźmierz, Pyzówka, Zaskale, Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary, Krośnica, Krościenko n.D., Ochotnica Dolna, Rdzawka, miasto Rabka Zdrój, miasto Szczawnica, Spytkowice, Waksmund. Koordynowała i zarządzała projektem pod nazwą: ”E-usługi w informacji przestrzennej na terenie Powiatu Nowotarskiego.” Pani Aneta Ślemp posiada bardzo rozległą wiedzę merytoryczną i duże doświadczenie. Teren Powiatu Nowotarskiego ze względu na swoje położenie geograficzne, dużą ilość działek ewidencyjnych (ponad 800 tys. działek, w całym województwie małopolskim ok. 2 mln), niekorzystną konfigurację działek oraz duże zainwestowanie terenu powodują bardzo dużą ilość załatwianych trudnych spraw. Specyfika zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest skomplikowanym zagadnieniem. Doprowadzenie do obowiązujących standardów materiałów powstałych jeszcze na bazie katastru austriackiego, a stale wykorzystywanych w pracach geodezyjnych wymaga od Pani Anety Ślemp dużego zapału i zaangażowania w wykonywaną pracę. Rzetelnie i konsekwentnie wypełnia swoje obowiązki, potrafi merytorycznie wspierać geodezyjnych przedsiębiorców w realizacji ich zadań. Jest pracownikiem bardzo sumiennym, odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, dyspozycyjnym, służącym radą i pomocą współpracownikom i petentom.

Wiesław Kwiatek - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Pan Wiesław Kwiatek posiada łącznie 28 letni staż pracy. Posiada wykształcenie średnie. Jest długoletnim pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Pracę zawodową rozpoczął już jako uczeń w latach 1982-1986 w zakładzie usług murarskich i posadzkarskich w Krościenku nad Dunajcem. W latach 1989-91 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Krościenku nad Dunajcem jako palacz-konserwator, w latach 1993-1995 jako robotnik budowlany w Hydrotrest S.A. oddział Czorsztyn oraz w Przedsiębiorstwie Kormal sp. z o.o. Warszawa. W latach 1997-1998 w pracował zakładzie kamieniarskim „Wibud” w Kluszkowcach jako kamieniarz. Pracę w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu rozpoczął w lipcu 2004 roku jako goniec, następnie jako portier-palacz, a potem jako konserwator. Pan Wiesław Kwiatek wykonuje swoje obowiązki zawodowe bardzo sumiennie i rzetelnie, posiada wysokie umiejętności praktyczne, które wykorzystuje w codziennej pracy w zakresie bieżącego utrzymania obiektu i mienia ruchomego Starostwa, do jego obowiązków należy ponadto obsługa i utrzymanie pojazdów oraz maszyn służbowych jak również oraz obsługa systemu monitoringu wizyjnego. Chętnie podejmuje się realizacji nowych zadań. Jest pracownikiem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, dyspozycyjnym, życzliwym służącym radą i pomocą współpracownikom.

Pan Wiesław Kwiatek jest zasłużonym wieloletnim działaczem samorządowym. Radny trzech kadencji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem (2002-2014), w tym w kadencji 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego tej Rady. Pełnił również inne funkcje społeczne, był wieloletnim sołtysem sołectwa Krośnica, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy od roku 1990, w tym do 2004 prezes OSP Krośnica, był członkiem Zarządu Gminnego OSP oraz członkiem Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP w Nowym Targu. Jest zasłużonym, wieloletnim i czynnym Honorowym Krwiodawcą.

Danuta Malczyńska - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Pani Danuta Malczyńska posiada 15-letni staż pracy. W latach 2006-2007 pracowała w samorządowych jednostkach oświatowych takich jak: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu oraz Zespół Szkół Nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu na stanowisku Głównej Księgowej, a od 2008 r. do chwili obecnej w centrum usług wspólnych pn. Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu na stanowisku inspektor do spraw rozliczeń finansowych. Do głównych obszarów jej działań należy ewidencja księgowa operacji bankowych, uzgadnianie prawidłowości zapisów księgowych, sporządzanie sprawozdań budżetowych i zamknięcie ksiąg rachunkowych. Jest bardzo doświadczonym pracownikiem, wykazuje się dużą wiedzą i kompetencjami w zakresie spraw finansowych należących do zadań obsługiwanych jednostek oświatowych tj. Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych oraz 10 szkół ponadpodstawowych i 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Wzorowo i wyjątkowo sumiennie wypełnia swoje obowiązki i wykazuje się inicjatywą pomagając pracownikom w rozwiązywaniu problemów w jednostkach oświatowych z zakresu prowadzonych przez siebie spraw. Cechuje ją sumienność, zdyscyplinowanie, pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy zespołowej, wysoki poziom etyczności zawodowej. Jako wieloletni i doświadczony pracownik pełni ważną rolę osoby wprowadzającej młodych adeptów do zawodu księgowej, służąc im radą dzieląc się wiedzą wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Od rozpoczęcia pracy w Powiatowym Centrum Oświaty corocznie otrzymuje Nagrodę Dyrektora. Pani Danuta Malczyńska jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę, którą traktuje przede wszystkim jako służbę.

Medal Pamiątkowy Podhala:

Ksiądz kanonik Jerzy Filek - proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu. Od 2015 r. jako Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala pełni posługę duszpasterską z poświęceniem i zaangażowaniem w duchowe wsparcie i szczególną troskę o wspólnotę chrześcijańską Powiatu Nowotarskiego. Jest godnym „Stróżem” Sanktuarium, dba o zapewnienie pielgrzymom dóbr duchowych, jakimi są: głoszenie Słowa Bożego, ożywiona i bogata liturgia nabożeństw, intensywna posługa w konfesjonale oraz udzielanie Komunii Świętej. Każdego dnia umacnia jedność Kościoła przy wsparciu Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala. Doceniamy Księdza Kustosza za współpracę z samorządem powiatowym, za wkład w rozwój ludźmierskiego Sanktuarium, które od wielu wieków jest centrum duchowym dla mieszkańców Gorców, Pienin, ziemi podhalańskiej, spiskiej i orawskiej. Jesteśmy wdzięczni czcigodnemu Księdzu za Jego starania i wysiłki w tym, aby Matka Boża Ludźmierska Królowa Podhala, została uznana patronką Powiatu Nowotarskiego, co dokonało się na podstawie Dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej z dnia 15 marca bieżącego roku.

Jan Krzak - z wykształcenia lekarz medycyny, specjalista chorób płuc. Przez wiele lat zaangażowany w działalność samorządową. Tworzył podwaliny samorządności na terenie miasta Nowego Targu. Był radnym miejskim drugiej kadencji oraz Radnym Powiatu Nowotarskiego w czterech kadencjach, w tym przez trzy kadencje przewodniczącym rady powiatu. Posiada znaczące zasługi w rozwoju samorządu terytorialnego w naszym regionie.

Jest członkiem-założycielem NSZZ "Solidarność" oraz członkiem-założycielem samorządu lekarskiego. Pełnił funkcję członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, był zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie. Należy do wielu lekarskich towarzystw naukowych.

Przez trzy kadencje był Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny Nowym Targu. W ramach tej działalności, kierując się wartościami chrześcijańskimi, podjął się prowadzenia i koordynowania akcji pod nazwą „Mogę, chcę pomóc”, polegającą na pośredniczeniu pomiędzy osobami, które mogą przeznaczyć własne zasoby na rzecz potrzebujących. Był też Wiceprezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Pan Jan Krzak jest osobą bardzo mocno zaangażowaną w sprawy społeczne.

Józef Babicz - w latach 1972-1976 był Naczelnikiem Gminy Czarny Dunajec, a w latach 1980-2002 pełnił funkcję radnego gminnego. Od 2002 do 2018 roku piastował stanowisko Wójta Gminy Czarny Dunajec przez cztery kadencje. Jako działacz samorządowy i włodarz gminy przez kilkadziesiąt lat angażował się we wszystkie istotne sfery życia społeczno-gospodarczego. Od inwestycji poprzez edukację, kulturę, sport, zdrowie, bezpieczeństwo pożarowe, aż po poprawę infrastruktury ochrony środowiska. W dziedzinie ochrony środowiska był jednym z prekursorów uruchomienia w gminach programów dotacyjnych dla mieszkańców, w tym także z wykorzystaniem środków unijnych. Okres władania Gminą Czarny Dunajec przez Pana Józefa Babicza zapisze się również w sferze rozwoju turystyki – to w tym czasie gmina jako partner wiodący dla kilkunastu innych samorządów polskich i słowackich podjęła się realizacji projektu stworzenia szlaku rowerowego wokół Tatr. W czasie kadencji Wójt stawiał także na kulturę – dzięki przyznawanym dotacjom ożywiła się działalność lokalnych oddziałów Związku Podhalan, w szczególności poprzez uruchomienie dziecięcych zespołów góralskich kultywujących kulturę góralską – taniec, śpiew i grę na tradycyjnych instrumentach.

Pan Józef Babicz od lat 70-tych XX wieku po dzień dzisiejszy jest Przewodniczącym Komisji Lasowej 8 Wsi reprezentującym Wróblówkę. Od 1981 r. do chwili obecnej jest Prezesem Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi. Był również członkiem Komisji Międzyresortowej Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. Od wielu lat jako przedstawiciel Wspólnoty 8 Wsi jest członkiem Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
W 2016 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.

Pan Józef Babicz to osoba wciąż aktywna i zaangażowana działalność na rzecz swojej małej ojczyzny.

Antoni Karlak - pełni funkcję Wójta Gminy Jabłonka czwartą kadencję - od 2006 roku. Cechuje go wyjątkowe zaangażowanie i poświęcenie na rzecz rozwoju Orawy i pogranicza polsko-słowackiego. Priorytetowym obszarem jego działalności w gminie jest infrastruktura w zakresie ochrony środowiska. Kolejne ważne zadanie, jakie stawia przed sobą Pan Antoni Karlak, to pielęgnowanie i upowszechnianie pamięci historycznej oraz rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej. Bardzo istotną sferą jego aktywności są inwestycje w zakresie infrastruktury edukacyjnej i sportowej. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jabłonka powstało wielofunkcyjne centrum zdrowia w Jabłonce. Gmina Jabłonka z inicjatywy Pana Antoniego Karlaka współpracuje z licznymi partnerskimi samorządami na Słowacji, w Niemczech, w Czechach,  na Węgrzech oraz w Rumunii.

Pan Antoni Karlak od 2009 roku jest członkiem Rady Transgranicznego Związku Euroregionu „Tatry”. Wyjątkowym wyróżnieniem i jednocześnie zwieńczeniem jego służby na rzecz społeczności lokalnej było zdobycie w 2016 roku tytułu Wójta Roku 2015 oraz otrzymanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za wkład i zaangażowanie  w upowszechnianie kultury na Orawie.

Pan Antoni Karlak jest charyzmatycznym liderem, który odpowiedzialnie buduje wspólnotę samorządową działając na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców Orawy oraz wielowymiarowego rozwoju polsko-słowackiego pogranicza.

Jan Smarduch - od 1990 roku nieprzerwanie do dzisiaj pełni funkcję Wójta Gminy Nowy Targ. Angażuje się w prace na rzecz rozwoju infrastruktury komunalnej gminy. Dzięki jego staraniom wybudowano nowe szkoły wraz z salami gimnastycznymi oraz wykonano generalne remonty pozostałych szkół. Z jego inicjatywy baza sportowo-rekreacyjna została wzbogacona o Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Jana Smarducha zmodernizowano, a także wykonano wiele kilometrów dróg i mostów w całej Gminie Nowy Targ oraz wybudowano oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Wójt aktywnie wspiera działania w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz ochrony środowiska. Troszczy się również o rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji oraz promowanie i ciągłe podnoszenie jakości oferty turystycznej regionu. Dzięki jego staraniom wybudowano Izbę Pamięci księdza profesora Józefa Tischnera w Łopusznej.

Na przestrzeni swojej wieloletniej działalności otrzymał wiele nagród i odznaczeń w tym Srebrny Krzyż Zasługi - odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ś.p. Lecha Kaczyńskiego oraz Krzyż Wolności i Solidarności - odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jan Smarduch jest Wójtem, który nie boi się nowych wyzwań i nowoczesnych rozwiązań.

Ludmiła Figiel - Medal „Zasłużony dla Kultury”

Ludmiła Figiel – absolwentka historii i religioznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, znakomity pedagog i historyk. Wychowała wiele pokoleń nowotarżan, przez cztery dekady (1973-2013) ucząc historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Autorka książki „Przez czerwone morze”, wyróżnionej w konkursie Literacki Debiut Roku 2011 oraz książek: „Srebrne Jatki. 25 lat Galerii Sztuki w Nowym Targu” i „Nowotarski krajobraz z Janem Pawłem II”. Znakomita prelegentka – prowadziła m.in. wykłady z cyklu “Ja i sztuka” dla studentów UTW. Współautorka publikacji “Jubileusz Goszczyńskiego. Pierwsze sto lat”. Miłośniczka sztuki związana z Galerią BWA Jatki. Autorka tekstów do katalogu wystaw z cyklu Prezentacje Nowotarskie.  Aktualnie kończy książkę beletrystyczną “Nowy Targ. Nisko latające anioły”. 

Wojciech Groń - Medal „Zasłużony dla Kultury”

Wojciech Groń – społecznik, regionalista, patriota, całym sercem oddany promowaniu i rozwojowi tradycji i kultury podhalańskiej. Od czternastu lat mocno zaangażowany jest w działalność Związku Podhalan, w latach 2011-2017 oraz ponownie od 2020 roku – prezes nowotarskiego oddziału Związku. Uczestnicząc w licznych uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach, wielokrotnie promował Miasto Nowy Targ, podkreślając jego znaczenie jako Stolicy Podhala. Nowotarski oddział Związku Podhalan jest organizatorem wielu cyklicznych wydarzeń, na stałe wpisanych w miejski kalendarz, takich jak: Zawody Narciarskie o Puchar Przechodni ZP, Watra Pamięci w rocznicę śmierci Jana Pawła II, Nowotarskie Sobótki, Wigilia w Mieście , msza ”Tischnerowska” pod Turbaczem , czy posiady góralskie. Z inicjatywy zarządu i oddziału, w 2015 roku wyremontowano Kaplicę Papieską na Polanie Rusnakowej, gdzie odbywają się msze ludzi gór. Wojciech Groń był pomysłodawcą zakupu respiratora dla nowotarskiego szpitala (wraz z parafią św. Katarzyny), głównym koordynatorem obchodów 100-lecia powstania oddziału Związku Podhalan w Nowym Targu i wydania publikacji “Góralskie gazdowanie w Mieście”.

Odznaczony między innymi: Zasłużony dla Związku Podhalan – 2017 r., Brązowym Krzyżem Zasługi – 2021 r. przez Prezydenta RP A. Dudę.

Kamil Kuskowski - Medal „Zasłużony dla Kultury”

Kamil Kuskowski – artysta malarz, ceniony twórca instalacji i sztuki video, pedagog. W latach 1995-2000 studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru, gdzie pracował w latach 1999 – 2011. W 2012 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 2010 roku zatrudniony w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Działań Audiowizualnych i Performatywnych w Katedrze Nowych Mediów. W latach 2012-2019 pełnił funkcję dziekana tamtejszego Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów. Od 2020 roku do chwili obecnej jest prorektorem ds. studenckich, rozwoju kadry, struktury organizacyjnej i szkoły doktorskiej Akademii Sztuki w Szczecinie.

W latach 2011 -2014 prowadził szczecińską Galerię Akademii Sztuki Zona Sztuki Aktualnej. W latach 2016-2020 był koordynatorem wystaw w ramach Project Room Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie, od 2018 roku – wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Ma na swoim koncie 40 wystaw indywidualnych w Polsce i zagranicą oraz udział w ponad 100 wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Centrum Sztuki Współczesnej “Zamek Ujazdowski” w Warszawie oraz wielu innych prestiżowych instytucji.
Pan Kamil Kuskowski jest związany z Nowym Targiem, często przebywa w naszym mieście. Syn artystów Marianny Bele
-Kuskowskiej i Stanisława Kuskowskiego. W bieżącym roku przygotował dla miasta wystawę stałą “Nowotarscy artyści” zlokalizowaną w pomieszczeniach dawnego dworca PKP, będąc jej kuratorem oraz autorem publikacji towarzyszącej ekspozycji.

Bogusław Kalata - Medal „Zasłużony dla Sportu”

Bogusław Kalata – dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego z 20-letnim stażem. Sport był w jego życiu od początku. Już jako młody chłopak, idąc śladami swego ojca Tadeusza, grał w hokeja w KS Podhale i w drużynie Cracovii. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, posiada również studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, jest instruktorem nordic walking, pływania, narciarstwa, ukończył szereg kursów trenerskich m.in. piłki ręcznej, siatkówki, posiada również uprawnienia trenera przygotowania motorycznego. Jest nauczycielem, który “zaraża” pasją do sportu swoich podopiecznych, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, a za swoją pracę na rzecz uczniów jest często nagradzany. Jest również aktywnym członkiem Klubu „UKS Metalka” prowadząc liczne zajęcia dodatkowe przygotowujące młodzież do rywalizacji sportowych, co skutkuje wysokimi miejscami w powiecie jak również w Polsce. Od podstaw zbudował drużynę piłki ręcznej chłopców, która szczyci się najwyższą formą w powiecie, województwie, a w Polsce jest czwartą drużyną najlepszą w tej dyscyplinie. Oprócz piłki ręcznej to unihokej jest jego wielką pasją. Od podstaw stworzył drużynę AAR, której sam jest kapitanem. Z miłości do gry prowadzi PALU czyli Podhalańską Ligę Unihokeja, która zrzesza najlepsze drużyny na Podhalu. Rywalizują one ze sobą od października i trzy najlepsze biorą udział w międzynarodowym turnieju unihokeja na Słowacji TS CUP. 

Tomasz Klag - Medal „Zasłużony dla Sportu”

Tomasz Klag jest związany z Klubem Sportowym “Gorce” od 1990r., najpierw jako zawodnik a obecnie jako zawodnik i trener tenisa stołowego. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie na kierunku: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. Jest zaangażowany w działalność szeroko pojętej edukacji i krzewienia kultury sportowej w środowisku dzieci i młodzieży. Mobilizuje dzieci do aktywnego i zdrowego trybu życia. Jako trener, codziennie na hali sportowej uczy swoich zawodników tajników gry w ping-ponga. Jego zawodnicy zdobywają medale na szczeblach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych i lokalnych. Obecnie trenuje I ligę kobiet, II ligę mężczyzn oraz wszystkie ligi, w których grają młodsi zawodnicy. Na bieżąco prowadzi dokumentację tenisowych wydarzeń sportowych na portalach internetowych i na łamach lokalnej prasy, rozsławiając Klub “Gorce” i miasto Nowy Targ na terenie całej Polski. Jako nauczyciel opracował i wdrożył Program Nauki Tenisa Stołowego, który realizował zarówno w szkole, w której pracuje, jak również w klubie. Jako doświadczony wychowawca, organizator zawodów sportowych, obozów treningowych, turniejów okolicznościowych i Rodzinnego Turnieju im. Jana Klaga organizowanego w Święto Trzech Króli, zapewnia zawodnikom bezpieczeństwo, właściwą opiekę, rozwój osobowościowy i społeczny. Umożliwia grę w tenisa wszystkim chętnym, którzy chcą odbijać “małą piłeczkę”.

Pan Tomasz Klag jest wybitnym sportowcem i trenerem, bo tenis stołowy to jego wielka pasja, którą przekazuje swoim kolegom i zawodnikom. Za swoje osiągnięcia otrzymał List Gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego za propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz List Gratulacyjny od Starosty Powiatu Nowotarskiego za wybitne osiągnięcia w krzewieniu sportu wśród dzieci i młodzieży. Był Mistrzem Województwa Małopolskiego w grze deblowej, grał w ekstraklasie i I lidze. Obecnie jest czynnym zawodnikiem II ligi. Promuje Klub “Gorce” i miasto Nowy Targ w środowisku ogólnopolskim, dzięki wysokim miejscom zajmowanym przez swoich zawodników.  

Tomasz Kowalczyk - Medal „Zasłużony dla Sportu”

Tomasz Kowalczyk jest związany z Klubem Sportowym „Gorce” od 1988 roku, najpierw jako zawodnik, potem jako trener tenisa stołowego. Jest zaangażowany w działalność sportową klubu. Codziennie uczy dzieci trudnej drogi dochodzenia do sukcesu, samodzielności i godzenia porażki ze zwycięstwem. Jako trener, przygotowuje dzieci do zawodów sportowych. Na treningach mozolnie tłumaczy młodszym i starszym zawiłości tej gry. Od początku swojej trenerskiej pracy, oczkiem w głowie są zawodnicy, którzy dopiero zaczynają drogę z tenisem stołowym. Ma wiele cierpliwości i chęci przekazania swojej wiedzy innym.  Pan Tomasz Kowalczyk uczy dzieci samodyscypliny, dobrej organizacji dnia, współpracy w grupie, zawsze wysłucha i pomoże. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu, zawodnicy tej dyscypliny tworzą jedną, wielką rodzinę. Dzięki jego metodom wychowawczym, każdy zawodnik czuje się doceniony i traktuje klub jako drugi dom. Pan Tomasz Kowalczyk jest koleżeński, sumienny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny. Jego pasją jest tenis stołowy, który dzięki wybitnym zawodnikom promuje w całej Polsce. Klub “Gorce” i miasto Nowy Targ zna dobrze każdy tenisista w kraju. Codzienny pobyt na hali, kontakt z trenerem daje dzieciom poczucie stabilności, odstresowanie od codzienności oraz możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie kolegów i przyjaciół.

Wspólnie z Tomaszem Klagiem, od 30 lat tworzy historię sekcji tenisa stołowego i podtrzymuje najlepsze tradycje Klubu Sportowego “Gorce” w Nowym Targu.


Krzysztof Przybyła - tytuł „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ”

Krzysztof Przybyła urodził się 31 marca 1964 r. w Rudzie Śląskiej, ukończył Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu pozyskania  drewna oraz prawa zamówień publicznych, od 1991 roku jest leśniczym Nadleśnictwa Nowy Targ.

Pan Krzysztof wraz z nadleśniczym Romanem Latoniem był orędownikiem powstania ścieżki edukacyjnej w Borze na Czerwonem. Efektem starań leśniczego było wpisanie Boru na Czerwonem na listę Konwencji Ramsarskiej – konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. Edukacja na ścieżce to od jej utworzenia ponad 300 oprowadzonych grup i 11 tysięcy oprowadzonych osób – przedszkola, szkoły, licea, ale też środowiska nauki, Uniwersytety Trzeciego Wieku, studenci wielu uczelni w Polsce oraz ogromna ilość turystów odwiedzających nasze miasto. Pan Krzysztof jest zaangażowany w promocję wielu filmów, w których mówi się o Rezerwacie „Bór na Czerwonem”, m.in.: „Bliżej las” i „Załoga Eko” w Telewizji Polskiej, „Republika na wakacje” w Telewizji Republika, „Pustacie”w Telewizji Kraków, „Pomóc naturze” w Nowotarskiej Telewizji Kablowej oraz film na temat drzewostanów nasiennych „Otwórz oczy, patrz”.

Leśniczy jest autorem licznych publikacji, m. in. w Almanachu Nowotarskim czy w czasopiśmie Gorczańskiego Parku Narodowego dla dzieci „Salamandra”.

Pan Krzysztof nadzorował organizację bardzo dużej imprezy plenerowej z okazji 90. „urodzin” rezerwatu z Konferencją Naukową i publikacją z nią związaną, festynem dla mieszkańców, zabawą terenową i biegiem. Pan Krzysztof jest uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji, np. wizyty studyjnej dla dziennikarzy w ramach projektu „Karpaty łączą”. Pan Krzysztof współpracuje również z PPUZ, a także z licznymi szkołami i przedszkolami.
Dodatkowo pan Krzysztof organizuje i współorganizuje imprezy plenerowe, m.in. Biegi Po(d) Choinkę, Noce sów, rajdy żonkilowe Fundacji Adama Worwy, Festyn Dużych Rodzin, konkurs dla najmłodszych o zasięg powiatowym z Ligą Ochrony Przyrody, konkurs „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”.

Rodzina Lubieńskich - tytuł „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ”

Nowotarska firma Lubieńscy rozpoczęła swoją działalność w latach 50. ubiegłego stulecia.  To ponad siedemdziesiąt lat rzemieślniczej produkcji lodów, opartej o własną  i niepowtarzalną recepturę. Chroniony przez rodzinę przepis był efektem licznych podróży  i zebranych wówczas doświadczeń.

Lubieńscy na początku swojej działalności byli wspierani przez Franciszka Żarneckiego, który pomagał między innymi w zaopatrzeniu. Produkcja w latach 50. dwudziestego wieku nie była prosta. Największym problemem był brak zamrażarek i chłodni. Ze wspomnień rodziny Lubieńskich wynika, że znaleziono sposób na rozwiązanie trudności. Zofia i jej brat Franciszek, zimą robili zapasy lodu, który pozyskiwano z płynącego przez nasze miasto Dunajca. Podczas produkcji, krą lodową wykładano kadzie, które zapewniały odpowiednią temperaturę w procesie.

W latach 60. wiele się zmieniło, Zofia Lubieńska podczas swoich podróży, zakupiła maszyny lodziarskie, co w znaczny sposób uprościło produkcję. W czasie gdy przejęła rodzinną firmę, zdecydowała się na ulepszenie pierwotnych receptur z zachowaniem tradycyjnego przepisu. Lody zyskały nowe smaki i były produkowane szybciej ale lokalne produkty wysokiej jakości niezmiennie były najważniejsze. Ta zasada nie zmieniła się po dziś dzień. Nadaje to każdej partii wyprodukowanych lodów unikalny smak. Dlaczego? Każdy lokalny produkt jest inny, to na przykład drobna różnica w smaku co jest nieosiągalne pozyskując składniki  od producentów przemysłowych.

Prawdziwym rarytasem w ofercie Lubieńskich są lody leśne. Za niepowtarzalny smak odpowiada kompozycja malin, jeżyn i borówek co idealnie koresponduje z regionem.  Na uwagę zasługują również lody bakaliowe. Starania trzech pokoleń rodziny Lubieńskich, nie pozostają bez echa to przede wszystkim ogromna popularność wśród mieszkańców i gości naszego Miasta, ale również zaszczytne miejsce na Liście Produktów Regionalnych.

Rodzina Jarkiewiczów - tytuł „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ”

Lodziarnia Jarkiewicz to rodzinna firma założona w 1969 r. przez Marię, później przekazana synowi Andrzejowi, a obecnie prowadzona przez Małgorzatę - synową założycielki. Lody są produkowane metodą tradycyjną przy użyciu naturalnych produktów, tj. mleka i kremowej śmietany z ówczesnej mleczarni, sezonowych owoców, bakalii, czekolady.
Proces technologiczny wytwarzania lodów właściwie przez lata nie ulegał zmianom, jedynie maszyny używane do produkcji są nowocześniejsze, wzbogacone elektroniką.

Produkcja lodów jest procesem  wielofazowym, składającym się z przygotowania mieszanki bazowej, jej dojrzewania, zamrażania z jednoczesnym napowietrzaniem i hartowaniem. Surowce użyte do bazy lodowej są pasteryzowane w temp. 65-85 stopni, a następnie schładzane do 4 stopni. Potem mieszanka bazowa wlewana jest do frezera i tam w zależności od rodzaju lodów dodaje się substancje smakowe np. owoce, kakao, kawę, śmietankę kremową. Lody są napowietrzane i mrożone.

Do produkcji lodów używane jest wysokoprocentowe mleko i śmietana kremówka z lokalnej mleczarni, a także sezonowe owoce. Na przestrzeni lat asortyment smakowy  bardzo się powiększył. Oprócz podstawowych niezmiennych od lat smaków na życzenie klientów wciąż wprowadzane są nowe smaki lodów.

Klientami firmy są pokolenia nowotarżan, jak i osoby spoza naszego miasta. Działalność firmy jest sezonowa. Lokalizacja firmy przy ulicy Kościuszki 1a w Nowym Targu jest niezmienna od początku istnienia. To ponad pół wieku działalności. W okresie wakacyjnym firma sprzedaje też lody w Białce Tatrzańskiej obok Hotelu Bania.
W 2008 r. dzięki staraniom władz miasta Nowy Targ lody produkowane przez rodziny: Żarneckich, Lubieńskich i Jarkiewiczów wpisano na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rodzina Żarneckich - tytuł „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ”

Pan Franciszek Żarnecki prowadził przed wojną piekarnię. Tuż po II wojnie światowej, w 1947 roku, rozpoczął produkcję lodów w Nowym Targu. Recepturę dostał prawdopodobnie od cukiernika ze Lwowa.

Początkowo, lody kręcono ręcznie na korbę w baniaku obłożonym lodem. Wówczas nie posiadano instalacji chłodniczej i w lód zaopatrywano się zimą. Pochodzące z Dunajca duże bloki lodu, które własnoręcznie Pan Żarnecki wyrąbywał, przechowywano w domu w piwnicy o grubych kamiennych ścianach. Później, latem, ten lód wykorzystywano do nabijania specjalnych pojemników, w których mroziła się przygotowana masa lodowa. Lody podawano w waflach nakładane łopatką bądź łyżką z bukowego drewna.

Do produkcji lodów wykorzystywano tylko naturalne produkty: świeże mleko, jaja oraz owoce truskawki i borówki. Masa lodowa powstawała z mleka i jajek, którą pasteryzowano.

W 1992 roku pan Franciszek zachorował, a na panią Karolinę Żarnecką spadł obowiązek wychowania czwórki dzieci i prowadzenia rodzinnej firmy. Dwa lata później, w czerwcu 1994, zmarł pan Franciszek Żarnecki.

Pani Karolina Żarnecka, najpierw sama kontynuowała prowadzenie Lodziarni, a w 2003 roku, po powrocie córki ze studiów, rozpoczęły wspólną pracę.

Obecnie lody produkowane są w nowoczesnych urządzeniach, ale wciąż przy użyciu tradycyjnych i wyłącznie naturalnych składników. Dlatego też mają jedyny i niepowtarzalny smak.

Z reguły dostępnych jest 6-7 smaków. Smaki, które są zawsze dostępne w ofercie państwa Żarneckich to lody śmietankowe, truskawkowe, bananowe, czekoladowe i kawowe. Dodatkowo firma stara się wprowadzać nowe smaki - w zależności od gustu klientów i pogody. Lody sprzedawane są na wagę.

Firma rodzinna do dziś działa na nowotarskim Rynku pod nr 26 w sieni, a od kilku lat w Zakopanem na górnych Krupówkach 48b. Tam też znajduje się całoroczna kawiarnio-lodziarnia.
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
Z21:00, 13 listopada 2022
Nagrody nagrody nagrody
avivat16:59, 12 listopada 2022
Sekretarz miasta przy drodze, i czemu tu się dziwić?
Pawel14:27, 12 listopada 2022
@ULALA za to sekretarz miasta się nie popisał
Ulala11:29, 12 listopada 2022
Brawo dla sekretarza powiatu za docenienie wieloletnich pracowników, a inni śpią i czekają na oklaski.
Baca06:46, 12 listopada 2022
Agdzie Jasiek sie podzial nie widac go??????
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas