Współpraca nas zbliża, Orawa łączy (zdjęcia)

Od 1 września 2011 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej jest realizatorem mikroprojektu od nazwą "Współpraca nas zbliża, Orawa łączy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
W ramach projektu przewidziano szereg spotkań, w tym: warsztaty zespołów regionalnych, warsztaty szkolnych zespołów muzycznych, warsztaty malowania na szkle, warsztaty ceramiki, warsztaty przygotowania ozdób bożonarodzeniowych, a także zapoznanie się z architekturą i ścieżkami dydaktycznymi Orawskiego Parku Etnograficznego. Powyższe warsztaty zawsze prowadzone były dla wspólnych grup uczniowskich z Lipnicy Wielkiej i Namestova. Uczniowie z Lipnicy Wielkiej uczestniczą także w dodatkowych zajęciach komputerowych, zaś szkoła została doposażona w sprzęt muzyczny i inne materiały związane z realizowanym projektem.

Warto dodać, że szkoła partnerska w Namestovie tj. Gymnazjum im. Antona Bernolaka również otrzymała środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "zwierciadlanego": wysiłki szkół z Lipnicy Wielkiej koncentrują się bowiem na przedsięwzięciach dziedzictwa kulturowego, zaś szkoły w Namestovie na przedsięwzięciach sportowych.
Realizacja projektów pozwoli na dalszą współpracę w dziedzinie kultury i edukacji oraz zacieśnianie partnerstwa i kontaktów pomiędzy szkołami, nauczycielami i uczniami.

Informacja: autorzy projektu

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 03.06.2012 10:28