Poseł Mularczyk donosi na wojewodę Millera ws. likwidacji dyspozytorni karetek m.in. w Nowym Targu

"Wnoszę o rozważenie możliwości wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa (...) nadużycia władzy przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera w efekcie którego narażono mieszkańców Małopolski na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia poprzez wdrożenie nowego planu ratownictwa medycznego, który zakłada likwidacje lokalnych dyspozytorni pogotowia - napisał poseł Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk w liście do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.
Sprawa dotyczy m.in. Nowego Targu, bo wraz z wprowadzeniem zintegrowanej dyspozytorni w Krakowie, pod którą podlega teraz całe Podhale, zlikwidowano dyspozytornię przy nowotarskim Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym. Na Podhalu miał także miejsce pierwszy głośny przypadek, kiedy to karetka z Zakopanego nie mogła trafić do chorej kobiety w Skrzypnem, która nie doczekawszy się pomocy zmarła. Sprawę - przypomnijmy - wyjaśnia prokuratura. Przypadek ten wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa systemu, który na terenie Małopolski wprowadził wojewoda Jerzy Miller. Jej wynikiem jest m.in. zawiadomienie, jakie kilka dni temu złożył w prokuraturze nowosądecki poseł Arkadiusz Mularczyk. Poniżej jego treść (ciąg dalszy):

"W myśl przepisów art. 19 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym do Wojewody należy planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad tym systemem. Na mocy art. 21 Wojewoda sporządza wojewódzki plan systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W świetle art. 21 plan powinien uwzględniać charakterystykę zagrożeń na danym obszarze. Plan ten Wojewoda powinien w odpowiedni sposób skonsultować z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami oraz powinien być przedstawiony do zaopiniowania właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom samorządu terytorialnego. Szerokie konsultacje są niezbędne aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców przy wdrażaniu nowego planu ratownictwa medycznego. Niestety przy wdrażaniu nowego planu ratownictwa medycznego, który polega na likwidacji wszystkich dotychczasowych dyspozytorni pogotowia m.in. w Nowym Sączu, Nowym Targu, czy Brzesku utworzeniu tylko dwóch zintegrowanych dyspozytorni w Tarnowie i Krakowie nie uwzględniono opinii i głosów środowisk eksperckich oraz lokalnych.

O powyższym świadczą wystosowane już po sporządzeniu, jak i zatwierdzeniu w/w planu wystąpienia przedstawicieli samorządu terytorialnego rożnego szczebla, wśród których należy wymienić:

Rezolucję nr 15/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie rezygnacji Wojewody Małopolskiego z realizacji projektu centralizowania systemu zarządzania ratownictwem medycznym i zbudowania go
z uwzględnieniem subregionalnego charakteru rozwoju Województwa Małopolskiego,

Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2012 r.,, w którym wyrażono głębokie zaniepokojenie planami uruchomienia wyłącznie dwóch skoncentrowanych dyspozytorni medycznych obsługujących obszar całego województwa,

Uchwała nr XXXIV/348/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia wyrażającego zdecydowany sprzeciw wobec decyzji Pana Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, która powoduje likwidację dyspozytorni medycznej w Nowym Sączu,

Uchwała nr 219/XVIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie utrzymania Dyspozytorni Medycznej w Nowym Sączu,

Uchwała nr 97/VII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z 10 czerwca 2012 r. zawierającej stanowisko w sprawie utrzymania Dyspozytorni Medycznej w Nowym Sączu i podstacji SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
w Piwnicznej Zdroju w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wojewoda Małopolski nie występując o opinię do władz samorządowych, a także nie licząc się z opinią i zastrzeżeniami doświadczonych ratowników, przyjmuje kontrowersyjny plan, który zakłada, że tylko dwie dyspozytornie
z Krakowa i Tarnowa będą obsługiwały obszar całego województwa.

Plan ten zakłada więc likwidację dyspozytorni medycznej m.in. w Nowym Sączu, Nowym Targu, czy Brzesku, a dotychczasowy obszar ich działania ma w zdecydowanej większości być obsługiwany przez dyspozytornię z Tarnowa. Decyzja ta budzi ogromny niepokój społeczny, ponieważ południowa małopolska jest terenem górskim, gdzie nie zawsze działa system GPS i gdzie wymagana jest przez dyspozytora i ratowników świetna znajomość topografii i specyficznego lokalnego nazewnictwa. Takich kwalifikacji nie posiadają dyspozytorzy zatrudnieni w Tarnowie nie znający lokalnej topografii i nazewnictwa.

Po wprowadzeniu nowego systemu niemal każdego dnia media informują opinię publiczną o kolejnych tragicznych pomyłkach i zdarzeniach, które powodują zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców południowej małopolski. Doniesienia prasowe wskazują, że karetki pogotowia błądzą bo nie działa system elektroniczny lub się zawiesza, ratownicy nie zostali odpowiednio przeszkoleni lub też w terenach górskich nie ma zasięgu GPS.

Wiele wskazuje na to, że do tragedii na terenie powiatu zakopiańskiego i nowotarskiego (śmierci pacjentów), spowodowanej późnym przyjazdem karetki pogotowia przyczynił się właśnie wadliwie działający system. Podczas jazdy mapa GPS w karetce utraciła łączność z satelitą, a nadto nie było łączności telefonii komórkowej oraz radiowej. Zespół pogotowia ratunkowego szukał drogi. O problemach z dokładnym opisem miejsca zdarzenia do którego ma zostać wysłana karetka pogotowia informowano Wojewodę Małopolskiego wielokrotnie. Wskazywano, że z uwagi na specyficzną górką topografię terenu i niemal folklorystyczne określanie punktów orientacyjnych dyspozytor nie legitymujący się taką wiedzą i doświadczeniem może sobie nie poradzić.

Mając na uwadze powyższe zachodzi uzasadnione podejrzenie, że poprzez nadużycie władzy przez funkcjonariusza publicznego Wojewodę Małopolskiego polegające na wdrożeniu nowego planu ratownictwa medycznego, który nie został w sposób należyty przygotowany i skonsultowany narażono i nadal naraża się mieszkańców województwa małopolskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia".

oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 18.12.2012 21:13