Spotkanie autorskie z Nandorem Udvarhelyim w Orawce (zdjęcia)

W czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej odbyła się prezentacja albumu o kościele w Orawce pt. „Magyar szentek temploma” (Kościół świętych węgierskich) i spotkanie z jego autorem - Nandorem Udvarhelyim.
Organizatorami wydarzenia byli Orawska Biblioteka Publiczna, Małopolska Organizacja Turystyczna, Ksiądz Proboszcz parafii Orawka i Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Nieocenioną pomoc okazali p.p. Gabriela i Marton Csomor, tłumacze języka węgierskiego, którzy umożliwili bezproblemowe porozumiewanie się zebranych z autorem i jego żoną.

Gospodarz obiektu, p. Maria Łaciak powitała uroczyście wszystkich zebranych, po czym wyświetlono skrót filmu prezentującego kościół w Orawce, przygotowanego przez p. Macieja Jurasza. Lucyna Borczuch, przewodnik pracujący w Małopolskiej Organizacji Turystycznej i oprowadzający turystów w tym kościele, przedstawiła informacje o promocji kościoła w internecie i prasie oraz statystyki turystyczne. Pan Udvarhelyi opowiedział o swojej książce i zaprezentował namalowane w kościele sylwetki świętych królów, przede wszystkim św. św. Stefana, Emeryka i Władysława oraz wybrane postaci ze wspólnej historii Polski i Węgier, np. św. Kazimierza Jagiellończyka, bł. Salomeę, św. Kingę, św. Andrzeja Świerada i bł. Sadoka, wspomniał również o św. Jadwidze, której mu brakuje w tym poczcie. Podkreślił dbałość Polaków o to miejsce kultu ale i świadectwo historii obu narodów. Po krótkiej dyskusji zaproszono zebranych na orawski poczęstunek, przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Całe spotkanie umilała muzyka orawskiej kapeli. Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Źródło: materiał prasowy organizatorów

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 19.10.2013 13:34