Wąskie drogi, zaniedbane tereny rekreacyjne, ruiny basenu - młodzież podsumowuje projekt "Nasze miejsca - jakiej przestrzeni publicznej potrzebujemy?"

NOWY TARG. Uczniowie II LO podsumowali projekt edukacyjny "Nasze miejsca - jakiej przestrzeni publicznej potrzebujemy?". Przedsięwzięcie, któremu patronowało Podhale24 pozwoliło na krytyczne przyjrzenie się otoczeniu szkoły w trakcie 13 spacerów badawczych. Uczestniczyło w nich 260 osób. Młodzież nie tylko wskazała problemy, ale i znalazła sposoby ich rozwiązania.
Podsumowanie projektu odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej.

Wyniki badań oraz propozycję wspierające potencjał tej części zaprezentowali uczniowie klasy 2e Kamil Augustyn i Bartosz Czyż.

- Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji, w którą chętnie angażowali się zaproszeni goście. A byli to: wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg, Bogusław Waksmundzki członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego i przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry”, radni: Danuta Sokół, Jacenty Rajski, Andrzej Rajski, dyrektor SP nr 6 Witold Zapiórkowski, przedstawiciele komendy Powiatowej Policji: Renata Osowska, Dorota Garbacz i Mariusz Ciesielka, reprezentujący Spółdzielnię Mieszkaniową "Podhale" Kinga Domagała i Tomasz Kadziński, Tadeusz Czepiel - przedstawiciel Rady Rodziców II LO, Dominika Sieja i Damian Gołębiowski - właściciele sklepu spożywczego, członkowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 6 oraz mieszkańcy Os. Na Skarpie - wymienia Katarzyna Wyrobek, nauczyciel historii w II LO.

Animatorzy projektu, Kamil Augustyn i Bartosz Czyż zwrócili uwagę, na największą z zalet Osiedla Na Skarpie jaką jest położenie w spokojnej urokliwej okolicy. Następnie zabrali uczestników spotkania na "wirtualny spacer", który pozwolił przyjrzeć się problemom i zainicjować dyskusję nad sposobami ich rozwiązania.

Zwrócono uwagę na drogę dojazdową do osiedla, popadający w ruinę budynek dawnego basenu, znajdujący się vis a vis placyk, boisko przy potoku Czarny Dunajec, teren wokół bloku nr 6 i plac zabaw, budynek dawnego basenu.

- Wnioski ze spacerów badawczych były następujące: droga dojazdowa do osiedla jest wąska, istnieje problem z zaparkowanymi autami, zdecydowany brak dobrego placu zabaw, obecne urządzenia są w złym stanie, zaniedbane boisko nad rzeką (kretowiska, wysoka trawa, nierówny grunt), nieczystości po spacerach z czworonożnymi pupilami, szansa na zagospodarowanie placyku naprzeciwko budynku dawnego basenu, pewne części osiedla są nieoświetlone (ścieżka rowerowa, okolice bloków), budynek basenu stanowi zagrożenie i szpeci osiedle - wylicza opiekunka projektu.

Propozycje przedstawione przez uczniów to wyrównanie powierzchni boiska, założenie siatki pod powierzchnią boiska, zamontowanie dwóch ławek na trasie rowerowej w okolicach osiedla, kolejnych dwóch ławek obok placu zabaw, postawienie koszy na śmieci w okolicy ścieżki rowerowej, ustawienie zjeżdżalni na placu zabaw, wyrównanie gruntu pod huśtawkami i zasadzenie rabatki z żonkilami w ramach akcji „Pola nadziei” na placyku naprzeciwko basenu.

Dodatkowo zobowiązali się zorganizować konkurs na mini trasę tematyczną na skwerku naprzeciw basenu, przeprowadzić kampania ph. „dbaj o czystość – osiedle to też twój dom” oraz zgłosić kolejne pomysły do budżetu obywatelskiego.

- W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji i środowisk, dlatego możliwa była rzeczowa rozmowa upływająca w miłej atmosferze. Rozmawiano o zakupieniu przez powiat nowotarski nieruchomości sąsiadującej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 na cele związane z działalnością statutową tej jednostki, co pozwoliłoby rozwiązać problem braku miejsc parkingowych przy szkole. Padały pytania o możliwość modernizacji placu zabaw i boiska nad rzeką, zakończone stwierdzeniem, że obok Szkoły Podstawowej nr 6 możliwe będzie umieszczenie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci. Poruszono temat animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie zimowym, gdyż ukształtowanie terenu sprzyja nauce jazdy na nartach. Przedmiotem rozmowy były także możliwości korzystania przez uczniów II LO z bieżni na odnowionym stadionie. Padały liczne pytania o nieruchomość, na której znajduje się budynek dawnego basenu w związku z jej złożonym statusem prawnym. Rozmawiano o budżecie obywatelskim i zmianie procedury głosowania nad projektami. Pojawił się także problem czystości na osiedlu. Animatorzy projektu podkreślili chęć udziału w akcjach pozwalających uporządkować najbliższą przestrzeń. Projekt pokazał, jak ważne jest dokładne spojrzenie na otoczenie, w którym mieszkamy, pracujemy i spędzamy wolny czas, rozwijanie potencjału tkwiącego w przestrzeni i w ludziach oraz współpraca różnych środowisk, która pozwala przezwyciężyć zaistniałe problemy - podsumowuje Katarzyna Wyrobek.

opr. s/ zdj. II LO w Nowym Targu

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 29.03.2015 10:00