Starosta tatrzański: "Zarzuty w stosunku do DPS w Białce Tatrzańskiej nie potwierdziły się w żadnym zakresie"

Podczas sesji, starosta tatrzański poinformował radnych o wynikach audytu przeprowadzonego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej.
We wrześniu Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w związku z doniesieniami, iż w placówce dochodziło do przypadków znęcania się nad niepełnosprawnymi wychowankami. Reakcją zgromadzenia było odwołanie dyrektorki i powołanie nowej. Została nią s. Grażyna Gacek. "Natychmiast po otrzymaniu niepokojących informacji o pewnych nieprawidłowościach w zachowaniu pracowników wobec podopiecznych placówki podjęto działania w celu ich wyjaśnienia" - napisała w wydanym oświadczeniu s. Agnieszka Bachul, przełożona prowincjalna Zgromadzenia CMBB.

Kontrolę w placówce zarządził m. in. starosta tatrzański. - Podstawą przeprowadzenia tego audytu były doniesienia mediów ogólnopolskich i regionalnych, jakoby w domu tym stosowano niedopuszczalne praktyki wobec wychowanków. Muszę powiedzieć, że te doniesienia nie potwierdziły się w żadnym zakresie - mówi Piotr Bąk

Audyt prowadzony był w okresie od 13 września do 14 października. - Zespół audytowy ocenił pozytywnie sposób prowadzenia DPS w Białce Tatrzańskiej, jak również relacje między dyrekcją a personelem, personelem a mieszkańcami oraz między samymi pracownikami. Audytorzy przeprowadzili rozmowy z pracownikami, lekarzami, psychologiem oraz zapoznali się z niezależnie od naszego audytu prowadzoną kontrolą kompleksową, którą wykonywał Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kontrolą przeprowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy. Raz jeszcze powtórzę, te publicznie postawione zarzuty, które ogłoszono w stosunku do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Białce prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek nie potwierdziły się w żadnym zakresie - podkreśla starosta

s, r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 04.12.2016 11:20