Oczyszczalnia w Łopusznej może przyjmować więcej ścieków. Przebudowa kosztowała 7,5 mln zł

Uruchomiono i oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Łopusznej, która przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę.Głównym celem prac było udoskonalenie technologii oczyszczania ścieków wraz ze zwiększeniem jej przepustowości o ok. 50% do 1200 m3/d. Dzięki rozbudowie oczyszczalni i zwiększeniu jej przepustowości możliwe będzie skuteczniejsze oczyszczanie oraz dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej i przyjęcie ścieków od większej ilości klientów niż dotychczas.Roboty budowlane obejmowały modernizację i remont istniejących obiektów oraz budowę nowych m.in. drugiego reaktora biologicznego, osadników wtórnych, pompowni osadu nadmiernego, pompowni wody technologicznej, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, stacji zlewczej, budynku odwadniania osadu. Prace na zlecenie Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wykonała firma OTECH z Gorlic.Inwestycja kosztowała ponad 7,5 mln zł netto.

oprac. r/ źródło: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 23.10.2017 17:43