"19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży"

Do 19 listopada na terenie miasta i gminy Nowy Targ prowadzona będzie kampania „19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Jej organizatorem podobnie jak w ubiegłym roku jest Fundacja „Szczęśliwe Jutro” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
W kampanii bierze udział 15 szkół : Szkoła Podstawowa w Gronkowie, Szkoła Podstawowa w Knurowie, Szkoła Podstawowa w Waksmundzie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Armii Krajowej w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małopolskiego Centrum Edukacji w Nowym Targu, Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu, Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

W ramach kampanii w okresie od 1 do 19 listopada zostaną przeprowadzone działania profilaktyczne na terenie szkół biorących w niej udział, zorganizowany zostanie dzień pt.”Mówimy Stop Przemocy, gramy Fair Play” w organizacji, którego pomaga CF PODHALE Nowy Targ oraz Podhalańska Sekcja Akrobatyczna, odbędzie się spotkanie pt. „Tylko przez współprace możemy faktycznie pomagać”, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele instytucji, na co dzień pracujących z rodzinami, dziećmi doświadczającymi przemocy w celu pogłębienia współpracy miedzy nimi.

Podsumowanie kampanii odbędzie się 16 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Wówczas zaprezentowane zostaną filmy, spektakle przygotowane przez uczniów szkół biorących udział w kampanii oraz otwarta zostanie wystawa ich prac pt. „Oni Ci Pomogą”. Patronat nad „Kampanią 19 dni” objął Urząd Gminy Nowy Targ.

Źródło: materiały prasowe, oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 02.11.2017 15:00