Minister obejrzał skocznie w Chochołowie

Trwa budowa kompleksu skoczni narciarskich w Chochołowie. Plac budowy odwiedził podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera.
Minister zapoznał się z postępami prac. Towarzyszyli mu przedstawiciele Urzędu Gminy Czarny Dunajec - sekretarz Michał Jarończyk i naczelnik Referatu Budownictwa Antoni Chlebek, a także przedstawiciel Klubu Sportowego Chochołów Józef Zborowski.

W Chochołowie powstają dwie skocznie narciarskie HS16 i HS30 wraz z zapleczem niezbędnym do treningów.Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „WOLSKI” z Kluszkowiec.Inwestycja obejmuje zarówno budowę skoczni narciarskich, jak i zagospodarowanie terenu, wykonanie dróg dojazdowych, placów postojowych i zabezpieczenia terenu osuwiska. Konstrukcja skoczni wykonana została z materiałów pozwalających na wieloletnie użytkowanie obiektu przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych (zastosowanie stali z powłoką antykorozyjną). Projekt skoczni został optymalnie przygotowany do posiadanej powierzchni nieruchomości pod inwestycje, gdzie zaprojektowano między innymi zjazd, który jednocześnie pełni funkcje dachu pomieszczeń technicznych, gospodarczych, socjalnych, biurowych itd. zlokalizowanych pod nim.

oprac. r/ źródło: UG Czarny Dunajec

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 08.09.2018 11:20