19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

Przez 19 pierwszych dni listopada przeprowadzana jest światowa kampania pn. „19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”. W ramach akcji funkcjonariusz Straży Granicznej spotkał się z młodzieżą szkolną w Nowym Targu, aby poruszyć zagadnienia dotyczące przestępstwa handlu ludźmi.
Prelekcja odbyła się w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Chor. SG Zbigniew Krzysztofek z Placówki SG w Zakopanem, naświetlił młodzieży skalę zjawiska oraz najczęstsze metody działania sprawców. Podczas wykładu uczestnicy spotkania dowiedzieli się, na co zwrócić szczególną uwagę wyjeżdżając za granicę oraz podejmując pracę, aby nie stać się ofiarą przestępstwa handlu ludźmi.


Organizatorem 19-dniowej akcji jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet. Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju. Wczorajsze spotkanie funkcjonariusza SG z młodzieżą, odbyło się na zaproszenie szkoły, która włączyła się do ww. akcji.


Michał Tokarczyk, zdj. Karpacki Oddział Straży Granicznej

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 10.11.2018 10:23