"Sytuacja opanowana": wybrano członków dwóch komisji stałych. Ale nie obyło się bez problemów

NOWY TARG. Podczas dzisiejszej sesji radni zajęli się wyborem członków dwóch komisji stałych Rady Miasta - Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Nie udało się tego zrobić 3 tygodnie temu, bowiem zabrakło i stosownej uchwały regulującej liczebność komisji, i dobrej woli radnych.
Sesja 10 grudnia pokazała, że na współpracę wszystkich klubów nie ma co liczyć. Miejsca w poszczególnych komisjach rozdzielano zgodnie z taktyką polityczną. Radni będący w opozycji wobec największego klubu, zlekceważyli komisje, które ich zdaniem nie mają znaczenia strategicznego w potyczkach z burmistrzem. Nie wprowadzili więc swoich przedstawicieli do Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego (liczy ona zaledwie 3 członków), ani do Komisji Oświaty i Kultury (4-osobowej). Za to do Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju zgłosiła się praktycznie cała Rada Miasta - 19 osób.

Podobnie było, gdy zarządzono zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej - radni kolejno wstawali i deklarowali swoją chęć uczestnictwa w pracach tej komisji. Ponieważ ani w Komisji Rewizyjnej, ani w Komisji Skarg nie mogą pracować członkowie prezydium - Klub Nasze Miasto straciłby przewagę w tych dwóch gremiach. Dlatego głosowanie nad ustaleniem składu tych dwóch komisji przełożono na kolejną sesję, czyli na dzisiaj.

Zgłaszanie kandydatów poprzedziła uchwała ustalająca, że i jedna, i druga komisja składać się będzie z 7 radnych - przedstawicieli wszystkich klubów, z wątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Radni Agata Michalska, Paweł Liszka, Bartłomiej Garbacz wskazywali, że poprzednio także była mowa o takiej liczbie członków komisji. Pytali o "prawdziwy powód" wprowadzenia uchwały określającej liczbę członków komisji.

- Gdyby państwo odpowiedzialnie podeszli do sprawy, to takiego zapisu nie trzeba by było robić - podsumował przewodniczący RM Grzegorz Luberda.

Z kolei Marek Fryźlewicz zaapelował, by nie używać określeń "opozycja/koalicja". - Ja się nie czuję że jestem w opozycji. Staram się być tu głosem rozsądku. Określenia "opozycja/koalicja" zostawmy tym na Wiejskiej - mówił radny, były burmistrz Miasta.

Gdy doszło do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej - padło 6 nazwisk: 4 z klubu Nasze Miasto i po jednym z klubów Dobra Zmiana w Mieście oraz Razem Nowy Targ.

Bartłomiej Garbacz, któremu zaproponowano pracę w Komisji Rewizyjnej oferty nie przyjął, podobnie jak Agata Michalska. Wobec braku siódmego kandydata - zarządzono kilkuminutową przerwę.

Po przerwie ponownie proponowano prace w Komisji Rewizyjnej kolejnym osobom. I znowu radni odmawiali. Zrobili to: Michał Glonek, Marek Fryźlewicz, Lesław Mikołajski, Andrzej Swałtek i Paweł Liszka, który sytuację skomentował: - Myśmy próbowali rozmawiać z panem przewodniczącym. Ale nie chciał z nami rozmawiać. Wszystko zostało już ustalone i nie rozumiem po co te pytania.

Zdecydowano więc, że jedno miejsce będzie "wolne". - Najwyżej uchwała zostanie wstrzymana przez wojewodę - skwitował wiceprzewodniczący Marek Mozdyniewicz. - Nie biorę udziału w głosowaniu, bo uważam, że uchwała będzie podjęta "z błędem" - oświadczył Paweł Liszka.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Szymona Fatlę, Ewę Pawlikowską, Stefania Drąg-Iłęda, Bożenę Groń, Danutę Sokół i Katarzynę Wójcik. Przewodniczącą komisji została Danuta Sokół (na zdj.), jej kontrkandydatem był Szymon Fatla.

W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pracować będą: Bartłomiej Barbacz, Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Bożena Groń i Jacenty Rajski. Przewodniczyć jej będzie Krzysztof Sroka (na zdj.). Drugim kandydatem był Bartłomiej Garbacz.

SPalka

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 28.12.2018 15:31