Sprzedaż lokalu mieszkalnego na Osiedlu Pod Taborem w Niedzicy (art. sponsorowany)

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg na na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 5 (kotłowni) znajdującego się na Osiedlu Pod Taborem w Niedzicy
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany w budynku mieszkalnym położonym w Niedzicy Osiedle Pod Taborem 3 o łącznej powierzchni 83,8m2 – cena wywoławcza wynosi: 197 279,65 zł, wadium 10 000,00 zł.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu wizji lokalnej udzielać będzie Pan Szymon Pierwoła tel.18-26-10-132, 519-337-110.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunki udziału w przetargu zamieszczone zostały w ogłoszeniu na stronie internetowej ZEW Niedzica SA: www.zzw-niedzica.com.pl, www.niedzica.pl

Warunkiem koniecznym do udziału w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie oferty zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ogłoszeniu.

Termin składania ofert do dnia 22 lutego 2019 roku, do godziny 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej ZEW Niedzica S.A. 
o godzinie 10.05.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- swobodnego wyboru oferenta spośród złożonych ofert oferujących co najmniej cenę wywoławczą określoną w pkt. 1 powyżej,
- zmiany warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu,
- odwołania przetargu bez podania przyczyny,
- do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę na przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny.


copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 08.02.2019 19:45